Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Asiakkaan tunteminen
 • Tosiasialliset edunsaajat

Tosiasialliset edunsaajat

Vakuutusyhtiöllä on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä Fenniassa tulee olla riittävät tiedot muun muassa yrityksen omistajista sekä sen liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta. Fennian tulee myös tunnistaa yritys- ja yhteisöasiakkaidemme tosiasialliset edunsaajat ja selvittää, ovatko tosiasialliset edunsaajat poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä. Tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi pyydämme tietoja suoraan asiakkailta.

Fennialla tulee olla riittävät tiedot myös liikekumppaneidensa tosiasiallisista edunsaajista.

Tosiasiallisen edunsaajan määritelmä

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää siinä määräysvaltaa. Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka

 • omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 % yhteisön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden yhteisöstä tai

 • käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta yhteisön äänioikeuksista (perusteena omistus, jäsenyys, yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai niihin verrattavat säännöt) tai

 • käyttää muulla tavoin merkittävää äänivaltaa.

Konserneissa joudutaan usein selvittämään tosiasiallinen edunsaaja emoyhtiön kautta. Jos kukaan yhtiössä ei käytä määräysvaltaa tai omista yhtiöstä yli 25 %, pidetään tosiasiallisina edunsaajina osakeyhtiön hallituksen jäseniä tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Edunsaaja on aina ihminen. Kuolinpesää, yritystä, yhdistystä tai julkisyhteisöä ei voi ilmoittaa edunsaajaksi.

Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö.

Päivitä tarvittaessa tiedot myös PRH:n edunsaajarekisteriin

Joidenkin yritysten tulee ilmoittaa edunsaajatiedot myös Patentti- ja rekisterihallituksen edunsaajarekisteriin.

Kenen pitää tehdä edunsaajailmoitus PRH:lle?

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä edunsaajailmoitus. Vaikka yrityksellä ei olisi yllä mainitut vaatimukset täyttäviä edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa, täytyy edunsaajailmoitus tehdä. Tällöin tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö tekee ilmoituksen, jos edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöiden, joiden toiminta on avointa ja julkista, ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Myöskään toiminimiyrittäjillä, asunto-osakeyhtiöillä, keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä, uskonnollisilla yhdyskunnilla tai yhdistyksillä ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Huomioi, että asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden, uskonnollisten yhdyskuntien, säätiöiden ja yhdistysten tulee kuitenkin ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa vakuutusyhtiölle.

Mihin edunsaajailmoitus tehdään?

Edunsaajailmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon YTJ-palvelussa .

Ilmoituksen voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi. Ilmoitusta varten tarvitaan yrityksen Y-tunnus, suomalainen henkilötunnus ja pankkitunnukset. Edunsaajailmoituksen tekeminen ja päivittäminen on maksutonta.

Lisää aiheesta

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet