Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Hannu Haljala, HimosLomat.

Willi Länsi är den senaste sevärdheten i Himos: Fennia deltar i finansieringen av nöjescentret

2.2.2024

Turister som åker till Himos kan välja och vraka bland nya aktiviteter inomhus efter att nöjescentret Willi Länsi öppnade sina dörrar i slutet av december. Investeringen på cirka 7,5 miljoner euro har finansierats av Fennia, arbetspensionsbolaget Elo och den lokala banken.

I det nya nöjescentret finns bowlingbanor, padelbanor, biljardbord, darttavlor, gym, golf- och rallysimulatorer och en restaurang. Inredningen ger överallt en känsla av västernfilmer.

Bakom byggprojektet Willi Länsi står HimosLomat-koncernen, som också driver majoriteten av motionsaktiviteterna och restaurangverksamheten. Styrelseordförande Hannu Haljala säger att syftet med investeringen är att få kunderna att trivas längre i Himos. Det lyckas när de har tillräckligt med saker att göra.

– Vårt mål är att hela tiden utveckla turismen i Himos. Kärnan i vår verksamhet är fortfarande uthyrning av övernattningskapacitet. Vi säljer, marknadsför och underhåller stugor som ägs av andra. Därför måste det finnas många åretruntaktiviteter här, förklarar han.

Himos har under årtionden vuxit från ett litet skidcenter till en stor turistort. I fjol besökte cirka 180 000 skidåkare Himos skidbackar och cirka 330 000 turister övernattade på orten. Av dem var över 90 procent finländare. Enbart HimosLomat förmedlar 500 semesterbostäder.

Ett starkt förtroende mellan företaget och finansiärerna

HimosLomat-koncernen ägs av Hannu Haljala och hans bror Harri, och Himos tillväxtsiffror är till stor del deras förtjänst. Bröderna är engagerade i nästan allt utom skidåkningsverksamheten.

Till koncernen hör bland andra Himos Hotell, evenemangsplatsen Himos Areena och bokningscentret Himos Center samt restauranger, en safariverksamhet, en golfbana och andra fastigheter. Företagsklustret har en omsättning på cirka 45 miljoner euro.

– Vi gjorde de första beräkningarna av nöjescentret redan under coronatiden, men vi började på allvar undersöka projektet hösten 2022. Vi lät även göra marknadsundersökningar och planerade finansiering. Vi hade ett möte med Elo i ett annat ärende och då frågade jag om de kunde erbjuda finansiering. Sedan satte vi oss vid samma bord för att förhandla. Representanter från Fennia och Elo deltog. Den lokala banken kom med i ett senare skede, berättar Haljala.

Enligt honom gick förhandlingarna om finansieringspaketet bra. Om det starka förtroendet mellan parterna vittnar det faktum att bygget av Willi Länsi startade flera månader innan finansieringsavtalet formellt undertecknades. Till slut blev byggnaden på 3 100 kvadratmeter färdig två månader i förväg.

– Båda aktörer utredde noga om de kunde bli finansiärer av projektet. Vi har en lång gemensam historia med både Fennia och Elo och det inverkade säkert på det positiva beslutet. De litade på vad vi kunde göra, säger Haljala.

Fennia stöder finländska företags tillväxt

HimosLomat har varit Fennias kund i cirka 30 år. Det finansiella samarbetet inleddes redan vid millennieskiftet då Fennia finansierade bygget av Himos Center.

Finansieringsförhandlingarna om Willi Länsi varade i sex månader, eftersom flera parter var inblandade. Förhandlingarna omfattade bland annat beräkningar, villkoren för finansiering av projektet och finansiärernas roll.

– Vi hittade rätt snabbt en lösning på hur vi skulle sammanställa paketet. Vi har arbetat tillsammans med Elo i liknande projekt tidigare. Det är naturligt för oss att banken fungerar som huvudfinansiär och vi erbjuder kompletterande finansiering, säger Fennias finanschef Toni Saarenvirta.

Enligt barometern för små och medelstora företag, som publiceras två gånger om året, har antalet företag som söker stark tillväxt sjunkit till 6 procent. Det är mindre än hälften av toppårens siffror.

Fennia beviljar företagslån till sina kunder just för tillväxt, det vill säga för investeringar, behov av rörelsekapital och företagsförvärv. Fennia deltar allt oftare i särskilt företagsarrangemang. Ett företagslån är avsett för större små och medelstora företag, eftersom det genomsnittliga lånebeloppet är hundratusentals euro. Återbetalningstiden kan vara upp till åtta år.

Kriterierna för beviljande av lån är de samma som bankernas kriterier.

– Vi bedömer företagens förmåga att betala tillbaka lånet utifrån särskilda mätare. Ratingandelen är en viktig del av processen. Vi undersöker företagets solvens, lönsamhet och utsikter för framtida kassaflöden. Så gjorde vi också med HimosLomat, sammanfattar Saarenvirta.

Utöver företagslån erbjuder Fennia borgensförsäkringar till sina företagskunder. Det finns ett behov av dem, särskilt inom byggbranschen och industrin. Försäkringen innehåller som namnet indikerar en borgen, det vill säga en förbindelse till den som beställer arbetet att ett visst avtal kommer att fullgöras.

– Vi får hundratals förfrågningar om finansiering från företag varje år. De fördelas ganska jämnt mellan företagslån och borgensförsäkring, berättar Saarenvirta.

Långt samarbete mellan Fennia och Elo

Fennia och arbetspensionsbolaget Elo har haft ett finansieringssamarbete i flera år. I likhet med Fennia beviljar Elo långsiktig finansiering för företagstillväxt. Den genomsnittliga storleken på lån till små och medelstora företag och tillväxtlån rör sig kring hundratusentals euro.

Till mindre företag kan Elo erbjuda återlån. Återlån innebär att en del av de arbetspensionsförsäkringsavgifter som företaget betalar årligen avsätts i en fond, från vilken ArPL-försäkringstagaren har rätt att låna tillbaka den samlade fondandelen om villkoren uppfylls.

– Vi genomför finansieringar mot säkerheter som lånesökanden, dvs. företaget, äger och använder även Finnveras garantier som delsäkerhet. Vår finansieringslösning bygger alltid på en noggrann bedömning av kundföretagets företagsekonomiska situation, där vi bland annat granskar företagets lönsamhet och kassaflödesprognoser. Balansräkningen ska vara i ordning eftersom överskuldsättning inte är till någons fördel, säger Pekka Kiili, finansieringschef på Elo.

Fennia och Elo har lika stora finansieringsandelar av investeringen i Willi Länsi.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagFörsäkringar för företagareFinansieringArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor