Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Gör så här vid olycksfall eller arbetssjukdom som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring

FenniaVårdare

FenniaVårdaren är en sjukskötare som svarar på samtliga frågor kring hälsa och bokar tid till vård. FenniaVårdaren hjälper dig dagligen kl. 7–23 i alla frågor kring sjukdomar och olycksfall vare sig du är arbetstagare eller företagare.

Om du är arbetstagare ska du genast meddela din arbetsgivare om olycksfallet.

Om du har betalat kostnader

Om du betalade läkarbesöket själv eller om olycksfallet i arbetet ledde till andra kostnader (t.ex. resekostnader), fyll i blanketten för fortsatta kostnader på Mitt Fennia. Spara kvitton, vi begär dem vid behov.

Du kan också höra dig för om handläggningen av en tidigare anmäld skada eller komplettera anmälan genom att ringa oss mån–tis kl. 9–17 och ons–fre kl. 9–16.

Vad ersätter arbetstagarens eller företagarens försäkringar?

Den obligatoriska försäkringen för arbetstid som tecknats av arbetsgivaren ersätter i första hand personskador som inträffar i arbetet eller under arbetsfärden samt arbetssjukdomar. Personskador som drabbar en företagare ersätts från Företagarens olycksfallsförsäkring.

Företagaren kan också teckna frivilliga fritidsolycksfallsförsäkringar och sjukdomsskyddsförsäkringar för fritid för sig själv och sina arbetstagare.

Från försäkringarna ovan betalas ersättning ut för bl.a. sjukvårdskostnader, resekostnader, inkomstbortfall, rehabiliteringskostnader, invalidpension, vårdbidrag, begravningshjälp och familjepension.

Anvisningar för arbetsgivare

Om företaget har börjat använda anmälan om skador via FenniaVårdaren, komplettera den skadeanmälan som FenniaVårdaren redan har fyllt i på Mitt Fennia för företag.

Om företaget inte har börjät använda anmälan om skador via FenniaVårdaren, fyll i en olycksfallsanmälan på Mitt Fennia för företag.

Om du inte har användarkoder för Mitt Fennia för företag eller du är en före detta Folksam kund, fyll i en försäkringsintygsblankett.

Arbetsgivare, börja använda anmälan om skador via FenniaVårdaren

När du börjar använda anmälan om skador via FenniaVårdaren behöver du bara logga in på Mitt Fennia och komplettera den olycksfallsanmälan som FenniaVårdaren fyllt i.

Kontakta vår kundtjänst om du vill använda FenniaVårdaren för anmälan om skador.

Allvarliga personskador

Fennias skademästare är en tjänst som hjälper dig att klara av allvarliga personskador. Skademästarna har hand om skador i tätt samarbete med vårdinrättningsnätverket, arbetsgivaren, företagshälsovården och den skadade, från det att skadan inträffade ända fram till återgången till arbetet.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänsten