Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Aktuellt
  • Mobilservice – ersätter garantin eller försäkringen?

Mobilservice – ersätter garantin eller försäkringen?

16.1.2019

Mobiltelefoner och mobila enheter är väldigt skadebenägna. Tillverkarens garanti täcker ett flertal fel, men ägaren står t.ex. för lagning av skador till följd av att man tappat apparaten. Man glömmer lätt att hemförsäkringen, som nästan alla hushåll har, kan ersätta servicen av en skadad mobil. Också reseförsäkringen kan ersätta en telefon som gått sönder på resan.

Vem ersätter, tillverkaren eller försäkringen?

När det uppstår fel på mobilen utan en yttre orsak gäller i regel tillverkarens garanti. Förutsättningen för garantiservice är dock att garantin gäller och att garantin vid servicen konstateras täcka felet.

Mekaniska fel till följd av att du tappat mobilen omfattas däremot inte av garantin. Fukt i en icke-vattentålig mobil kan leda till att garantin blir ogiltig, något som kan komma som en överraskning för kunden. Du behöver inte tappa mobilen i sjön eller toastolen för att en fuktskada ska uppstå, utan det kan räcka med regn och svett för att mobilens känsliga delar skadas.

Om tillverkarens garanti inte täcker servicen, är det möjligt att hemförsäkringen gör det. Mobila enheter räknas som hemlösöre, så en omfattande hemförsäkring omfattar hushållens mobiltelefoner. Om mobilen går sönder på resan och du har en resgodsförsäkring, kan den skadade mobilen ersättas från reseförsäkringen

Kumpi korvaa, valmistaja vai vakuutus?

Tillverkarens garanti
Hemförsäkring
Mobilen slutar funka till följd av ett programfel
Ei sisälly
Du tappar mobilen och skärmen går sönder
Mobilen blir knäpp efter att den blivit blöt
En ny mobilskärm har s.k. döda pixlar
Ei sisälly

Notera att de beskrivna fallen i tabellen bara är exempel och att beslut om garantin gäller eller inte alltid fattas från fall till fall.

Hur ska jag gå till väga om min mobil går sönder?

Hos vår

skadetjänst för mobilapparater
får du med ett samtal veta om skadan kan ersättas, om du får penningersättning, om mobilen kan lagas eller om du får en ny motsvarande enhet. Du kan även anmäla skadan på en elektronisk blankett.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd