Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Leveransavbrottsförsäkring

Innehållsförteckning

Leveransavbrottsförsäkring

1 Skador som ersätts

2 Ersättningsbegränsningar

Leveransavbrottsförsäkring

Effektivt från 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS202

Leveransavbrottsförsäkring

Leveransavbrottsförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i leveransavbrottsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för avbrottsförsäkringar, egendomsförsäkringsvillkoren som anslutits till leveransavbrottsförsäkringen, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Objekt och försäkringsbelopp för leveransavbrottsförsäkringen anges i försäkringsbrevet.

1 Skador som ersätts

Från försäkringen ersätts avbrott i affärsverksamheten när avbrottet är en direkt följd av en sakskada på

 • en lokal i byggnaden där den varuleverantör, underleverantör eller kund som anges i försäkringsbrevet och som har direkta affärsförbindelser med försäkringstagaren idkar affärsverksamhet

 • byggnaden där ovannämnda lokal finns

 • det lösöre som finns i ovannämnda byggnad eller lokal och som ovannämnda varuleverantör, underleverantör eller kund använder i sin affärsverksamhet

 • det lösöre som försäkringstagaren äger eller enligt ett finansavtal innehar och som finns i ovannämnda byggnad eller lokal.

Avbrott till följd av en sakskada på ett fordon, färdmedel eller motorredskap ersätts endast om sakskadan drabbat ovannämnda varuleverantörs, underleverantörs eller kunds omsättningstillgångar, som anges i försäkringsbrevet, eller om sakskadan drabbat ett sådant fordon, färdmedel eller motorredskap som hör till försäkringstagarens omsättningstillgångar.

Förutsättningen för avbrottsersättningen är dessutom att sakskadan på byggnaden, lokalen eller lösöret skulle ersättas enligt de egendomsförsäkringsvillkor som anslutits till leveransavbrottsförsäkringen om byggnaden, lokalen eller lösöret skulle försäkras med en egendomsförsäkring.

2 Ersättningsbegränsningar

Från försäkringen ersätts inte avbrott som orsakats av att leverans, mottagning eller anskaffning av el, gas, värme, vatten eller avloppsvatten avbryts, blir långsammare eller försenas.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer 0196826-7
Hemort Helsingfors
Postadress 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd