Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Kundkännedom
  • Varför frågar Fennia?

Varför frågar Fennia?

En god kundrelation bygger på ett förtroende som utgörs av god service, kundkännedom och uppfyllande av kundens försäkringsbehov på bästa möjliga sätt med beaktande av kundens behov. Vi frågar våra kunder om olika uppgifter nu och då, eftersom vi vill kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service. Fennia omfattas som försäkringsbolag dessutom av många lagar, däribland lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt internationella sanktioner som alla kräver att Fennia känner sina kunder och frågar sina kunder om vissa uppgifter.

Fennia uppdaterar regelbundet sina kunduppgifter

Vi ställer frågor till våra kunder både i samband med att nya kundrelationer grundas och senare under kundrelationen. För att garantera ett enkelt och säkert försäkringsförhållande är det viktigt att kunduppgifterna alltid är aktuella. Om du har fått en begäran om uppdatering av dina kunduppgifter av oss, ber vi dig att göra det så snart som möjligt.

Mer information

Vilka frågor ställer vi?

Försäkringsbolagen har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder under hela kundrelationen. Utöver personuppgifter ska försäkringsbolaget ha tillräckliga uppgifter om bland annat kundens verksamhet, kundens verkliga förmånstagare och kundens ekonomiska ställning.

Våra frågor gäller bland annat identifiering och identitetskontroll av våra kunder och deras ombud, medborgarskap och kundens eventuella affärer utomlands. Under vissa omständigheter är vi också skyldiga att ta reda på om vår kund eller vår kunds verkliga förmånstagare är en politiskt inflytelserik person (PEP) eller en familjemedlem eller nära affärspartner till en PEP. Det betyder inte att vi frågar om våra kunders politiska åsikter.

Fennia kontaktar kunderna via olika kanaler

Vi ber om kunduppgifter via olika kanaler, till exempel per brev eller telefon eller via tjänsten Mitt Fennia. Vi kan också uppdatera kunduppgifterna i samband med regelbundna kundmöten.

Lagring av kunduppgifter

Alla kunduppgifter som lämnas till oss behandlas och lagras konfidentiellt i enlighet med lagstiftningen om dataskydd och försäkringshemligheter.

Lagringstiden för kunduppgifter och dokument är i tillämpliga delar fem år från det att kundrelationen eller en enskild affärstransaktion upphörde.

Kundens identifieringsuppgifter och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism har fåtts.

Kundens identifieringsuppgifter eller andra personuppgifter som skaffats bara för att förhindra och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism får inte behandlas i syften som strider mot dessa avsikter.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor