Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Resenärförsäkring och krigstillståndet i Israel

Resenärförsäkring och krigstillståndet i Israel

9.10.2023

På grund av de senaste omfattande raketattackerna uppmanar Finlands utrikesministerium tills vidare att man undviker resor till Israel. Situationen i Israel är oförutsägbar och kan snabbt bli farlig. Israel har utlyst krigstillstånd i hela landet. Detaljerade anvisningar finns i Utrikesministeriets resemeddelande .

Gör en reseanmälan om du befinner dig i Israel och inte ännu har gjort det. Resenärer och invånare i området rekommenderas att följa med säkerhetsläget och följa myndigheternas anvisningar.

Utrikesministeriets jour betjänar 24/7.

Fennias resenärförsäkring

Rese- och resenärförsäkringar som beviljats av Fennia gäller i Israel om försäkringens giltighetsområde omfattar landet. Om den försäkrade på grund av övermäktiga, tvingande omständigheter som uppstått under en resa, inte kan återvända från resan vid planerad tidpunkt, gäller försäkringen fram till dess att returresan skäligen kan ordnas. Försäkringen ersätter dock inte extra kostnader som uppstått till följd av detta, som hotell- eller flygkostnader.

Resenärförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbokats eller avbrutits, om kostnaderna uppkommit på grund av den försäkrades eller den i villkoren angivna personens plötsliga insjuknande, olycksfall eller dödsfall, eller den försäkrades egendom i Finland har drabbats av en betydande ekonomisk sakskada.

Resenärförsäkringen ersätter inte kostnader som orsakats av att resan avbokas, avbryts, försenas eller av väntan på grund av krigstillståndet i Israel. Vi rekommenderar att kunden kontaktar researrangören eller transportbolaget i fråga om ersättning.

Resenärförsäkringen ersätter inte en försäkringshändelse som uppkommit på grund av ett krig eller en väpnad konflikt. Denna begränsning tillämpas inte på kriget i Israel inom 14 dagar efter det att de väpnade åtgärderna inleddes (7.10.2023), förutsatt att den försäkrade har inlett sin resa före åtgärderna och inte själv har deltagit i kriget.

Resenärförsäkringen ersätter dock insjuknande eller olycksfall som inträffat under resan enligt försäkringsvillkoren, om orsaken är någon annan än ett krig eller en väpnad konflikt.

Evakueringsskydd

Läget 9.10.2023: Avbrytandet av en resa på grund av krigstillståndet i Israel ersätts inte av resenärförsäkringen, eftersom Finlands utrikesministerium inte har rekommenderat att man avlägsnar sig från området.

Till följd av krigstillstånd ska en avbruten resa ersättas från evakueringsskyddet när utrikesministeriet i Finland rekommenderar att man avlägsnar sig från området på grund av en plötslig beväpnad konflikt. Ersättning betalas inte ut, om resan har gjorts till ett område som Utrikesministeriet i Finland rekommenderat att man inte reser till innan resan påbörjades.

Som evakueringskostnader ersätts extra rese- och logikostnader som uppstår för transport till närmaste trygga ställe eller till Finland om det anses oundvikligt eller nödvändigt att resenären återvänder till Finland. Ersättningarna uppgår till högst 2 000 euro per försäkrad person. Kostnaderna ska på förhand godkännas av försäkringsbolaget. Vid evakueringsbehov, kontakta Fennias reseassistans på +358 10 503 5503 (dygnet runt).

Frågor och svar

Jag är på resa i Israel och vill återvända till Finland så snabbt som möjligt. Vem ska jag kontakta?

Ta i första hand kontakt med researrangören, flygbolaget eller utrikesministeriet. Om du har Fennias reseförsäkring, kontakta Fennias reseassistans på +358 10 503 5503 (dygnet runt).

Utrikesministeriet rekommenderar inte att man reser till Israel och jag ska påbörja min resa dit om bara några dagar. Ersätter reseförsäkringen om jag avbokar min resa?

Det är bra att följa med utrikesministeriets rekommendationer om hur situationen förändras i fråga om resor. Försäkringen ersätter inte avbokning av resan på grund av ett krigstillstånd på destinationsorten. Vid avbokning av resan rekommenderar vi att du kontaktar researrangören eller flygbolaget.

Jag har bokat en resa till Israel. Ersätter försäkringen resan om jag avbokar den för att jag inte vill åka?

De situationer då en avbokad resa ersätts anges i reseförsäkringsvillkoren. Resenärförsäkringen ersätter inte en resa som avbokas på grund av att du inte vill åka. Vi rekommenderar att du kontaktar researrangören eller flygbolaget.

Jag blev skadad under en resa i Israel och kunde inte ta flyget hem. Ersätter försäkringen mina extra kostnader för läkarbesök, logi osv.?

Vårdkostnaderna för olycksfall som inträffat under en resa ersätts som reseolycksfall. Om ett olycksfall leder till att du inte kan ta ditt returflyg, ersätter resenärförsäkringen skäliga extra kostnader för resor och logi.

Jag är på resa utomlands och mitt returflyg har ställts in på grund av flygbegränsningarna. Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen ersätter inte extra rese- och logikostnader på grund av luftrumsbegränsningar. Om den försäkrade på grund av övermäktiga, tvingande omständigheter som uppstått under en resa, som luftrumsbegränsningar, inte kan återvända från resan vid planerad tidpunkt, gäller försäkringen fram till dess att returresan skäligen kan ordnas. Vid inställning av flyg rekommenderar vi att du kontaktar researrangören eller flygbolaget.

ReseförsäkringNyhetFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor