Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Goda nyheter för företagare: Viktig checklista för år 2024
Kvinnan ler.

Goda nyheter för företagare: Viktig checklista för år 2024

15.12.2023

Årsskiftet medför av tradition många förändringar. I nästa år förändras företagarnas och företagens lagstadgade avgifter, skattefria ersättningar och naturaförmåner. Samtidigt kan man gärna gå igenom vad försäkringarna täcker. Vi har sammanställt de viktigaste sakerna som företagare ska komma ihåg.

Fennias kundchef Piritta Hämäläinen betonar att en företagare ska uppdatera uppgifterna om företaget alltid vid större förändringar i affärsverksamheten. Vare sig det är fråga om expansion eller minskning av verksamheten.

– Numera är försäkringarna för företagsverksamhet lyckligtvis lätta att sköta. Försäkringsskyddet för små företag är uppdaterat när nyckeltalen, såsom omsättningen och personalantalet, uppdaterats i försäkringsuppgifterna, berättar hon.

Vad blev kvar under strecket? Fundera över beskattningen

I största delen av företagen avslutas räkenskapsperioden vid årsskiftet. Enligt Hämäläinen är detta ett bra tillfälle att fundera över hur man kunde minska företagets beskattningsbara inkomst, förbättra företagarens pensionsskydd och engagera medarbetarna.

– Till exempel gruppensionsförsäkringen är en av de bästa mekanismerna för att engagera medarbetarna. För en sådan försäkring kan man fastställa olika grupper och mätare. Den är en mycket bra produkt ur skattesynpunkt, säger Hämäläinen.

– Jag rekommenderar även satsningar på medarbetarnas välmående. Lösningar som bidrar till personalens välmående har blivit mycket populära, och de bidrar på ett positivt sätt när man vill locka och hålla kvar kunniga medarbetare, fortsätter hon.

Samtidigt bör företagaren gå igenom hur täckande socialskydd hen har. Utöver den lagstadgade FöPL-försäkringen är det viktigt med skydd av frivilliga försäkringar bland annat vid sjukdom. Dessutom är det viktigt att i förväg förbereda sig på oväntade situationer, för att trygga ens egen och familjens inkomst. Sådana situationer är allvarlig sjukdom eller död.

Vilken nivå har företagets datasäkerhet?

Företagare har vanligen relevanta försäkringar för maskiner, utrustning, lokaler och övrigt lösöre, men datasäkerheten är ofta mycket bristfällig.

Enligt Hämäläinen är det sällsynt att mindre företag förberett sig på nätkriminalitet.

– Mängden attacker har ökat explosionsartat. Alla som jobbar via dator är potentiella objekt. Jag hör ofta att it har lagts ut, men själva ansvaret går inte att lägga ut. En normal avbrottsförsäkring ger inget skydd vid cyberattacker, utan för detta behövs en datasäkerhetsförsäkring, påminner hon.

FöPL-avgiften oförändrad, men gränserna ändras

Den lagstadgade FöPL-avgiften är oförändrad i alla åldersgrupper, men de nedre och övre gränserna för FöPL-arbetsinkomsten ändras. Dessutom stiger den nedre gränsen för att ansluta sig till arbetslöshetskassan. Gränserna för FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med den så kallade lönekoefficienten.

Goda nyheter om arbetsgivarens lönebikostnader

Arbetsgivarens lönebikostnader sjunker år 2024. Ändringarna är måttliga, men tendensen är den rätta.

Skattefria ersättningar och naturaförmåner

Inflationen har medfört högre priser, och därför stiger de skattefria ersättningarna inom landet. För arbetsresor som pågår längre än tio timmar är heldagstraktamentet i fortsättningen 51 euro. Dessutom stiger kilometerersättningen med fyra cent per kilometer till 57 cent.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor