Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Belöna dina anställda med en gruppensionsförsäkring

Belöna dina anställda med en gruppensionsförsäkring

12.6.2020

Engagerade anställda är ett livsvillkor för att ett företag ska ha framgång. Med hjälp av en gruppensionsförsäkring kan du locka till dig och hålla kvar de bästa krafterna i branschen. Samtidigt stöder du deras välmående också efter arbetslivets slut. Vad är då en gruppensionsförsäkring egentligen?

Ett bra belöningssystem ligger i linje med företagets strategi och bidrar till att styra verksamheten i önskad riktning. Med belöningssystemet visar du dina anställda vad som är viktigt för verksamheten och säkerställer därmed att de i sitt arbete fokuserar på det väsentliga.

Ett alternativ när du vill belöna dina anställda är att ta en gruppensionsförsäkring.

Fennia-Gruppension är en frivillig pensionsförsäkring med vilken du kan komplettera de anställdas lagstadgade pension eller tidigarelägga den. Försäkringen kan omfatta alla medarbetare som hör till personalen eller någon annan kollektivt fastställd grupp, till exempel försäljningscheferna eller sakkunniga i nyckelställning.

Effektivt belöningssystem

En penningbonus är ett vanligt sätt att belöna och uppmuntra de anställda. Däremot är det inte någon särskilt långsiktig metod: pengarna används lätt till snabba anskaffningar och ökar inte nödvändigtvis besparingarna.

Det är inte många som verkligen har förberett sig ekonomiskt för pensionstiden – till exempel de unga upplever inte nödvändigtvis pensionsfrågor som viktiga. Med en gruppensionsförsäkring kan du trygga dina anställdas framtid ekonomiskt.

Gruppensionspremierna är avdragsgilla kostnader i företagets beskattning. Försäkringspremierna betraktas inte som de anställdas lön det år de betalas. Därför behöver förskottsinnehållning inte göras på dem och arbetsgivarens lönebikostnader behöver inte heller betalas. Även i detta avseende är en försäkring ett lönsammare alternativ än bonusar.

Bygg upp en god arbetsgivarprofil och förankra nyckelpersonerna i företaget

Personalen är företagets viktigaste resurs. Stor personalomsättning tär på resurserna eftersom rekrytering tar tid och kostar pengar – därför lönar det sig att förankra medarbetarna i företaget. Detta är särskilt viktigt i branscher som lider stor brist på yrkeskunnigt folk.

Med hjälp av en gruppensionsförsäkring säkerställer du att du inte förlorar dina kunnigaste medarbetare. Med hjälp av en gruppension kan du binda nyckelpersonerna till företaget för exempelvis 3–5 år. Detta är möjligt så länge som incitamenten fastställs som en del av företagets långsiktiga strategiska mål och den anställda förutsätts fortsätta arbeta i företaget åtminstone under en viss fastställd förankringstid.

Gruppensionsförsäkringen är en trumf också vid rekrytering. Kompetenta medarbetare kan lockas till företaget genom att man framhäver sin ansvarsfulla personalpolitik. Gruppensionsförsäkringen är ett effektivt sätt att bygga upp en god arbetsgivarprofil. Med den visar du att du vill värna om dina anställdas pensionsskydd och belöna dem långsiktigt.

Trots att gruppensionsförsäkringen är starkt förknippad med belöning är den i fråga om sina egenskaper en försäkring. I gruppensionsförsäkringen ingår utöver det egentliga pensionsskyddet också livförsäkringsskydd i händelse av den försäkrades död. På så sätt tryggar den också de anhörigas ekonomiska situation. Till försäkringen kan dessutom kopplas ett valbart skydd i händelse av arbetsoförmåga. Den engångsersättning som betalas ut vid bestående arbetsoförmåga är skattefri för mottagaren.

Läs mer om gruppensionsförsäkringen.

Lue lisää

Belöna personalenFörsäkringar för företagArtikelPengar
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor