Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Är du intresserad av att starta ett företag?

Är du intresserad av att starta ett företag? Du behöver inte kunna allt själv

5.7.2022

Aki Nykänen som startat en advokatbyrå uppmanar företagare att satsa på marknadsföring och goda partner.

Företagande har stort lyft i Finland, förra året överskred vi redan 40 000 i antalet nya företag. Över hälften av dessa är aktiebolag.

ANKO Lakiasiaintoimisto Oy i Kouvola är ett av de nya företagen. Under tre år har företaget vuxit från en byrå med en jurist till ett bolag som sysselsätter 12 personer. Företaget har hunnit utvidga sin verksamhet till Kotka, Lahtis och Helsingfors. Därtill har advokatbyrån ett systerbolag i Åbo. Bolagets omsättning i fjol var 0,8 miljoner.

Hemligheten bakom ANKO Lakiasiaintoimistos framgång är enligt dess grundare och verkställande direktör Aki Nykänen affärsidén och marknadsföringen.

Gör det enkelt att köpa och satsa på marknadsföringen

Advokatbyråerna kan vara svåra att närma sig. Branschen är mystisk och svårtillgänglig för kunderna. Nykänen förstod detta och ville starta en advokatbyrå med låg tröskel.

– Alla våra byråer är belägna på gatunivå eller i köpcentrum. Hos oss är det bara att komma in och boka en tid. Våra priser anges tydligt. I mer omfattande fall utreder vi kostnaderna och försäkringarna för kunden på förhand och söker rättsbiträdesbeslut för kundens del.

Specialiseringen i förebyggande av tvistemål skiljer också åt ANKO Lakiasiaintoimisto från sina konkurrenter.

– För kunden är det förmånligare att utarbeta testamente och äktenskapsförord i skick än efteråt tvista i domstolen. Vi löser såklart även tvistemål.

Enligt Nykänen marknadsför företagen i branschen inte sig själva utan de litar på sitt rykte. Företagaren har däremot helt från början satsat på marknadsföring och upptäckbarhet. Annonser i lokaltidningar hämtar kunder, likaså högklassiga webbplatser.

Känn marknaden och försäkra tillräckligt kassaflöde

Innan Nykänen startade sitt företag verkade han som offentligt rättsbiträde i Kouvola. Där fick han en god förståelse om aktörerna i området. Det fanns en efterfråga på ett nytt företag. Några kunder var med redan från grundandet.

– I domstolen ser man om det finns en brist på rättsbiträden och om de lokala juristerna håller på att pensioneras. Utifrån dessa uppgifter har vi även kunnat utvidga vår verksamhet till andra orter.

I början av företagets livscykel tog Nykänen ett banklån, till vilket han fick en Finnvera-garanti. Lånebeloppet beräknades utifrån att kassaflödet är tillräckligt för det första halvåret, bland annat för hyran för affärslokalen, apparaturen, försäkringar, marknadsföring och internetuppkoppling. I lånet beaktades inte ännu anställningen av personal – det blev aktuellt redan under hösten det första året.

– I denna bransch är ett tillräckligt kassaflöde viktigt eftersom vi får vår ersättning i domstolsfall först när domaren har avgjort ärendet. Detta kan ta flera år.

För Nykänen som fått sina grundläror om företagande på företagarlinjen i gymnasiet var det viktigt att anställa en egen ekonomiförvaltningsexpert i stället för att utkontraktera. Han upplever att kunnande samarbetspartner är värdefulla, då kan företagaren fokusera sig på vad hen själv kan bäst.

Företaget har också satsat på försäkringsskyddet. Ansvarsförsäkringen är klart högre än minimibeloppet, och de anställda har Fennias Skydd för välbefinnande som arbetsförmån, den förenar företagshälsovården och den specialiserade sjukvården. Personalen har även en omfattande olycksfallsförsäkring i arbete och på fritiden.

Nykänen anser att en pålitlig försäkringspartner är viktigt. När försäkringsskyddet är i skick kan man fokusera sig på affärsverksamheten.

Som offentligt rättsbiträde upptäckte Aki Nykänen att det fanns en efterfråga på ett nytt företag. För tre år sedan grundade han en advokatbyrå med låg tröskel.

Företagare, granska ditt försäkringsskydd

Den enda obligatoriska försäkringen för företagare är pensionsförsäkring för företagare, alltså FöPL-försäkring . Den tar man inom sex månader från att minimibeloppet för arbetsinkomsten har överskridits.

Som grund för försäkringsavgiften används FöPL-arbetsinkomst, som bedöms alltid på årsnivå. Arbetsinkomsten motsvarar penningvärdet på arbetsinsatsen, inte lönen som företagaren lyfter eller företagets vinst.

FöPL tjänar in företagarens pension, både ålderspension samt invalid- och familjepension. Dessutom grundar sig företagarens socialskydd på FöPL. Bland annat sjukpenning, föräldradagpenning och inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning betalas utifrån företagarens fastställda arbetsinkomst. Företagare är även berättigade arbetspensionsrehabilitering.

– FöPL är alltså ett ekonomiskt skyddsnät för företagare och företagarnas familjer under hela företagarkarriären. Därför är det viktigt att FöPL är på rätt nivå, konstaterar Matti Bergström, kundansvarig vid Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget ELO.

Företagare behöver också andra försäkringar eftersom personliga försäkringar inte ersätter skador i företagsverksamheten. Om företagaren sysselsätter även andra än sig själv krävs lagstadgade försäkringar för arbetsgivare, så som arbetsolycksfallsförsäkring och pensionsförsäkring för arbetstagare, ArPL . Det frivilliga Skyddet för välbefinnandet förenar företagshälsovården och den specialiserade sjukvården.

– För företagaren lönar det sig att kontakta försäkringsbolaget och tillsammans med en försäkringsexpert gå igenom vilka försäkringar som är viktiga för just hens affärsverksamhet, tipsar Eija Sihvonen, kundansvarig vid Fennia.

Företagsverksamhetens omfattning och bransch påverkar vilka försäkringar som rekommenderas.

Du hittar alla försäkringslösningar för företagare och företag enkelt på samma plats.

Text: Jaana Kalliokoski
Foto: Timo Tuviala

Lue lisää

FöretagandeArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor