Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Du kan gardera dig mot identitetstölder med försäkring – gör så här om dina personuppgifter hamnat i fel händer

24.11.2019

Vad är en identitetsstöldsförsäkring och vad täcker den? Vad ska du göra om dina personuppgifter hamnat i fel händer?

Identitetsstöld kan leda till ekonomiska skador och till allehanda besvär och huvudbry. För en privatperson kan det vara svårt att få reda på vad man gjort med den stulna identiteten eller vad man kommer att göra med den. Dessutom är det jobbigt att reda ut och minimera skadorna. För sådana fall finns identitetsstöldsförsäkring. Försäkringen hjälper om du misstänker eller upptäcker att dina personuppgifter har använts fel.

Tjänsten som ingår i identitetsstöldsförsäkringen hjälper att reda ut och begränsa skadan och rätta till situationen. När stölden upptäcks i god tid går det att begränsa den och då slipper man ofta ekonomiska förluster.

Identitetsstöldsförsäkring beviljas i samband med hemförsäkring

Fennias

identitetsstöldsförsäkring
genomförs i samarbete med cxLoyalty, som specialiserat sig på identitetsstölder. I och med tjänsten som ingår i försäkringen får du snabbt experthjälp och råd. Försäkringen omfattar även skäliga juristkostnader upp till 2 000 euro.

Försäkringen är en del av rättsskyddsförsäkringen, som beviljas i samband med

. Logga in på Mitt Fennia för att kolla om din hemförsäkring omfattar identitetsstöldsförsäkring. Om du inte har en identitetsstöldsförsäkring, skicka meddelande via eller ring vår kundtjänst, så lägger vi till identitetsstöldsförsäkringen i ditt försäkringsskydd. Försäkringen kostar bara några euro om året.

Läs också vår omfattande artikel om identitetsstölder. I artikeln tipsar vi om hur du kan förhindra att dina personuppgifter hamnar i fel händer.

Gör så här om du misstänker att du blivit offer för identitetsstöld

 • Om du har Fennias hemförsäkring och identitetsstöldsförsäkring,

  om du misstänker att dina personuppgifter använts fel.

 • cxLoyalty ger dig råd om hur du ska gå till väga och vad du ska beakta i fråga om identitetsstölden. Om du ger cxLoyalty behövliga fullmakter, hjälper de dig att reda ut ärendet och rätta till situationen.

 • Tjänsten hjälper dig t.ex. att polisanmäla stölden och att anmäla stölden till banker och andra som beviljar betalkort. Du får också hjälp med att avvärja felaktiga penningkrav och få bort felaktiga betalningspåminnelser. Använd cxLoyaltys tjänst så långt det är möjligt.

 • Begär flyttskydd hos posten, då kan ingen utomstående göra en adressändring i ditt namn. Adressändringsspärr kan även göras hos Magistraten.

 • Om du vill, kan du ansöka om frivilligt kreditförbud.

Hemförsäkring Samarbetspartner Artikel Hem

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd