Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Före detta Folksams kund- så här anmäler du skador

Före detta Folksams kund- så här anmäler du skador

På denna sida kan du anmäla skador ifall du är före detta Folksams kund, och du inte kan logga in i Mitt Fennia-tjänsten.

Egendoms- eller avbrottsskada

Egendomsförsäkringen ersätter sakskador på den försäkrade egendomen som skett på grund av brand, storm, åska, läckage, inbrott, stöld, bräckage eller annan oförutsedd händelse. Om sakskadan förorsakar ett avbrott i er företagsverksamhet är det viktigt att snabbt få kontroll över situationen.

Trafik- eller bilskada

Trafikförsäkringen ersätter om du med ditt fordon förorsakat personskada eller skada på någon annans egendom. Skadan ersätts på basen av trafikförsäkringslagen. Din frivilliga bilförsäkrings kollisionsförsäkring ersätter skador på ditt eget fordon till följd av en sådan händelse.

Arbetsolycksfall eller yrkessjukdom

Den lagstadgade Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen samt Företagarens olycksfallsförsäkring ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall i arbetet, på väg till/från arbetet eller yrkessjukdom. Företagarens olycksfallsförsäkring ersätter även kostnader till följd av olycksfall under fritiden.

Olycksfall eller sjukdom på fritiden

Den privata olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som sker på fritiden. Om du även har sjukkostnadsförsäkring, ersätter försäkringen kostnader till följd av sjukdom. Ersättning för sjukvårdskostnader utbetalas i första hand enligt sjukförsäkringslagen.

Företagets sjukkostnadsförsäkring ersätter sådana sjukvårdskostnader som orsakas av sjukdom eller olycksfall och som inte ersätts av företagets lagstadgade Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen eller avtal om hälsovård.

Olycksfall eller sjukdom under resa

Resenärförsäkringen ersätter om du råkar ut för ett olycksfall eller sjukdom på resa. Försäkringen kan också i vissa fall ersätta avbrytande eller annullering av resa.

Transportskada

Varutransportförsäkringen ersätter skador på egendom som sker under transport. Ansvarsförsäkringen för vägtransport ersätter om du transporterar någon annans varor och de skadas och du är skadeståndsskyldig.

Ansvarsskada

Som företagskund, ersätter ansvarsförsäkringen om företaget inom den försäkrade verksamheten förorsakar person- eller sakskada åt någon utomstående, förutsatt att företaget enligt gällande rätt är ersättningsskyldig.

Rättsskyddsskada

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader då du behöver hjälp av en advokat i tviste-, brott- och ansökningsmål.

Båtskada

Båtförsäkringen ersätter skador på den försäkrade båten och dess utrustning samt ansvarsskador som du förorsakat någon annan vid användning av båten.

Skadebilagor

Skadeanmälningar (pdf) och eventuella bilagor kan du kostnadsfritt skicka till oss:

per e-post till adressen skador(a)fennia.fi

per post till Fennia, Ersättningstjänster, kod 5005039, 00003 Svarsförsändelse

Lisää aiheesta

Tidigare anmäld skada

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor