Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Egendomsavbrottsförsäkring

Egendomsavbrottsförsäkring

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS201

Egendomsavbrottsförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i egendomsavbrottsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för avbrottsförsäkringar, egendomsförsäkringsvillkoren som anslutits till avbrottsförsäkringen, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Objekt och försäkringsbelopp för egendomsavbrottsförsäkringen anges i försäkringsbrevet.

Om företagets hela affärsverksamhet har avbrottsförsäkrats, kallas egendomsavbrottsförsäkringen för Företagsavbrottsförsäkring.

1.1 Avbrott till följd av sakskada som inträffat på försäkringstagarens fasta verksamhetsställe

Från försäkringen ersätts avbrott i affärsverksamheten som är en direkt följd av en sakskada som inträffat på försäkringstagarens fasta verksamhetsställe (försäkringsplats med adress), som anges i försäkringsbrevet, och som skadat följande som används i den försäkrade affärsverksamheten:

 • en lokal i byggnaden

 • byggnaden där en sådan lokal finns

 • det avbrottsförsäkrade lösöre som försäkringstagaren äger eller enligt ett finansavtal innehar.

Förutsättningen för avbrottsersättning är dessutom att

 • sakskadan på byggnaden ersätts eller hade ersatts enligt de egendomsförsäkringsvillkor som anslutits till avbrottsförsäkringen om byggnaden skulle ha försäkrats med en egendomsförsäkring

 • sakskadan på lösöret ersätts enligt de egendomsförsäkringsvillkor som anslutits till avbrottsförsäkringen

 • om avbrottet i affärsverksamheten är en följd av en sakskada på en maskin, anordning eller ett system, ska sakskadan ha inträffat efter installeringen och den därpå följande provanvändningen när maskinen, anordningen eller systemet tagits i normalt bruk.

Avbrott till följd av en sakskada på ett fordon, färdmedel eller motorredskap ersätts endast om sakskadan drabbat ett sådant fordon, färdmedel eller motorredskap som hör till försäkringstagarens avbrottsförsäkrade omsättningstillgångar.

1.2 Avbrott till följd av sakskada som inträffat utanför försäkringstagarens fasta verksamhetsställe

Avbrott i affärsverksamheten till följd av en sakskada som inträffat utanför försäkringstagarens fasta verksamhetsställe, som anges i försäkringsbrevet, ersätts endast om det är fråga om en sakskada som inträffat i Finland på avbrottsförsäkrat lösöre, som försäkringstagaren äger eller enligt ett finansavtal innehar, och som ersätts enligt de egendomsförsäkringsvillkor som anslutits till avbrottsförsäkringen, och om egendomsförsäkringen även gäller utanför det fasta verksamhetsstället.

Försäkringen ersätter dock inte ett avbrott till följd av

 • en sakskada på ett fordon, färdmedel eller motorredskap

 • en sakskada på egendom som varit föremål för arbetet på en bygg-, monteringsarbets- eller renoveringsplats.

Avbrott i affärsverksamheten till följd av en sakskada som inträffat utanför det fasta verksamhetsställe som specificeras i försäkringsbrevet ersätts med det belopp som beräknats enligt försäkringsvillkoren, dock högst 100 000 euro.

2.1 Maskiner, anordningar och system som tas i bruk

Försäkringen ersätter inte avbrott till följd av en sakskada på en maskin, anordning eller ett system om sakskadan inträffat innan maskinen, anordningen eller systemet tagits i normalt bruk efter installation eller provanvändning.

2.2 Åldersavdrag vid sakskador

Försäkringen ersätter inte avbrott till följd av att en maskin, anordning eller ett system gått sönder om en sakskada på en sådan maskin, anordning eller ett sådant system inte alls ersätts på grund av åldersavdrag som görs vid beräkningen av beloppet för sakskadan.

Om avbrottet orsakats på grund av att en maskin, anordning eller ett system gått sönder och ett åldersavdrag på över 50 procent gjorts vid beräkningen av beloppet för sakskadan på en sådan maskin, anordning eller ett sådant system, höjs självrisken i avbrottsförsäkringen med det dubbla.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor