Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Omaisuuskeskeytysvakuutus

Omaisuuskeskeytysvakuutus

Voimassa 1.11.2013 alkaen

Vakuutusehto YT201

Omaisuuskeskeytysvakuutusehto määrittelee omaisuuskeskeytysvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen (Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia), keskeytysvakuutusten yhteisten ehtojen, keskeytysvakuutukseen liitettyjen omaisuusvakuutusehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Omaisuuskeskeytysvakuutuksen kohteet ja vakuutusmäärät on merkitty vakuutuskirjaan.

Jos keskeytysvakuutettuna on yrityksen koko liiketoiminta, omaisuuskeskeytysvakuutusta nimitetään Yrityskeskeytysvakuutukseksi.

1.1 Vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa tapahtuneesta esinevahingosta aiheutuva keskeytyminen

Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytyminen, joka on suoranainen seuraus esinevahingosta, joka on tapahtunut vakuutuskirjaan merkityssä, vakuutuksenottajan kiinteässä toimipaikassa (osoitteellinen vakuutuspaikka) sijaitsevalle, vakuutettuun liiketoimintaan käytettävälle

 • rakennuksessa sijaitsevalle toimitilalle tai

 • rakennukselle, jossa tällainen toimitila sijaitsee tai

 • vakuutuksenottajan omistamalle tai rahoitussopimuksen perusteella hallitsemalle, keskeytysvakuutetuksi merkitylle irtaimelle omaisuudelle.

Keskeytyskorvauksen edellytyksenä on lisäksi, että

 • rakennukselle aiheutunut esinevahinko korvataan tai korvattaisiin keskeytysvakuutukseen liitettyjen omaisuusvakuutusehtojen perusteella, jos rakennus olisi omaisuusvakuutuksen kohteena

 • irtaimelle omaisuudelle aiheutunut esinevahinko korvataan keskeytysvakuutukseen liitettyjen omaisuusvakuutusehtojen perusteella ja

 • jos liiketoiminnan keskeytyminen on seuraus koneen, laitteen tai järjestelmän esinevahingosta, esinevahinko on tapahtunut asennuksen ja sitä seuranneen koekäytön jälkeen, kun kone, laite tai järjestelmä on otettu normaaliin käyttöön.

Ajoneuvolle, kulkuvälineelle tai moottorityökoneelle tapahtuneesta esinevahingosta aiheutunut keskeytyminen korvataan vain, jos esinevahinko on tapahtunut vakuutuksenottajan keskeytysvakuutetuksi merkittyyn vaihto-omaisuuteen kuuluvalle ajoneuvolle, kulkuvälineelle tai moottorityökoneelle.

1.2 Vakuutuksenottajan kiinteän toimipaikan ulkopuolella tapahtuneesta esinevahingosta aiheutuva keskeytyminen

Vakuutuskirjaan merkityn, vakuutuksenottajan kiinteän toimipaikan ulkopuolella tapahtuneesta esinevahingosta aiheutuva liiketoiminnan keskeytyminen korvataan vain, jos kyseessä on vakuutuksenottajan omistamalle tai rahoitussopimuksen perusteella hallitsemalle, keskeytysvakuutetuksi merkitylle irtaimelle omaisuudelle Suomessa tapahtunut esinevahinko, joka korvataan keskeytysvakuutukseen liitettyjen omaisuusvakuutusehtojen perusteella ja omaisuusvakuutus on ollut voimassa myös kiinteän toimipaikan ulkopuolella.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata keskeytymistä, joka on aiheutunut

 • ajoneuvolle, kulkuvälineelle tai moottorityökoneelle tapahtuneesta esinevahingosta tai

 • esinevahingosta, joka on tapahtunut rakennus-, asennus- tai korjaustyömaalla työn kohteena olevalle omaisuudelle.

Vakuutuskirjassa yksilöidyn kiinteän toimipaikan ulkopuolella tapahtuneesta esinevahingosta aiheutuneesta liiketoiminnan keskeytymisestä korvataan vakuutusehtojen mukaan laskettu korvauksen määrä, kuitenkin enintään 100 000 euroa.

2.1 Käyttöön otettavat koneet, laitteet, laitteistot ja järjestelmät

Vakuutuksesta ei korvata koneelle, laitteelle, laitteistolle tai järjestelmälle tapahtuneesta esinevahingosta aiheutunutta keskeytymistä, jos esinevahinko on tapahtunut ennen kuin kone, laite, laitteisto tai järjestelmä on otettu asennuksen ja ja koekäytön jälkeen normaaliin käyttöön.

2.2 Esinevahingosta tehtävä ikävähennys

Vakuutuksesta ei korvata koneen, laitteen, laitteiston tai järjestelmän rikkoutumisesta aiheutunutta keskeytymistä, jos tällaisen koneen, laitteen, laitteiston tai järjestelmän esinevahinkoa ei esinevahingon määrää laskettaessa tehtävän ikävähennyksen vuoksi korvata lainkaan.

Jos keskeytyminen on aiheutunut koneen, laitteen, laitteiston tai järjestelmän rikkoutumisesta ja tällaisen koneen, laitteen, laitteiston tai järjestelmän esinevahingon määrää laskettaessa on tehty yli 50 %:n ikävähennys, korotetaan keskeytysvakuutuksen omavastuu kaksinkertaiseksi.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet