Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Tillgänglighetsutlåtande för Fennia Livs Mitt Fennia

Tillgänglighetsutlåtande för Fennia Livs Mitt Fennia

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av Fennia Liv

Tillgänglighetsutlåtandet gäller Fennia Livs Mitt Fennia och upprättades den 9 december 2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Tillgänglighetsutlåtandet publicerades den 18 december 2020.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven enligt nivå AA i standarden WCAG 2.1.

Icke-tillgängligt innehåll:

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav och den uppfyller inte till alla delar kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Lagen gäller webbplatsen från och med den 1 januari 2021. Bristerna i tillgängligheten åtgärdas under 2021.

 1. Vissa bilder ger inget mervärde för skärmläsaren WCAG 1.1.1

 2. En del uppgifter, struktur och relationer förmedlar inte tillräckligt mycket information WCAG 1.3.1

 3. Syftet med vissa länkar framgår inte av länktexten i sig själv WCAG 4.1.2, 2.4.4

 4. Brister i läsbarheten av PDF-filer i kod WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2

 5. På vissa sidor finns brister i möjligheten att öka avstånd i texten utan att innehåll eller funktionalitet går förlorat WCAG 1.4.12

 6. Allt innehåll har inte unika ID:n WCAG 4.1.1

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Beskriv den på

feedbackblanketten
.

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets

beskrivs det hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(snabel-a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd