Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Chat saavutettavuusseloste

Tillgänglighetsutlåtande för chattjänsten

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Tillgänglighetsutlåtandet gäller chattjänsten.

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga nättjänster är tillgängliga. Tillgänglighetsutlåtandet publicerades den 30 november 2020. Chatten startade den 30 november 2020.

Tillgängligheten har granskats av en expert på Fennia.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

Hanterbar: Tagentbordsnavigering i Internet Explorer

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister
Tangentbordsnavigering är inte möjligt till alla delar i webbläsaren Internet Explorer.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls 2.1.1 Tangentbord

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Beskriv den på

feedbackblanketten

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs det hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(snabel-a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.
Vi erbjuder hjälp åt användare, för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga
Du kan använda den här elektroniska blanketten för att beställa material iFörsäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd