Integritetsskydd vid telefontjänsten

Fennia behandlar sina kunders personuppgifter och ser till att deras integritet skyddas i enlighet med sekretess- och dataskyddsbestämmelser. För att detta ska vara möjligt, ska kunden alltid identifieras. Försäkringstagaren kan uträtta sina och den försäkrades ärenden. Vårdnadshavaren eller försäkringstagaren kan uträtta ärenden för en försäkrad som är under 15 år.

Om du vill uträtta en annan persons försäkrings- och skadeärenden, ska du ha en fullmakt för uträttande av ärenden.
Se anvisningar här

Bandning av samtal

Vi bandar telefonsamtal