Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Spara och placera
  • Fastighetsfonder

Fastighetsfonder – stabil inflationsskyddad hyresavkastning på lång sikt.

Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter blev en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning 1.8.2020. Du ser ditt innehav på S-Bankens och FIMs nätbank från och med 18.1.2021.
Läs mer om ändringarna till följd av företagsaffären på S-Bankens webbplats

S-Bankens specialplaceringsfonder

S-Banken Tomter Specialplaceringsfond

S-Banken Fastigheter Specialplaceringsfond

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd