Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Spara och placera
 • Fastighetsfonder

Fastighetsfonder – stabil inflationsskyddad hyresavkastning på lång sikt.

Med våra fastighetsfonder är det enkelt att investera i finländska fastigheter på lång sikt. 
Bli fastighetsinvesterare. Teckna fonder.

Det är enkelt att investera i finländska fastigheter med våra fastighets- och tomtfonder, som ger stabil hyresavkastning. Fastighetsinvestering passar dig som uppskattar högre förväntad avkastning än vad bostadsinvestering ger och lägre risk än vad aktiemarknaden innebär och som dessutom är redo för långsiktigt sparande (5–10 år). Våra fastighetsfonder är SPF Fennica Fastigheter I, SPF Fennica Tomter och Terrieri Kiinteistöt.

Våra fastighetsfonder

SPF Fennica Fastigheter I

SPF Fennica Fastigheter I är en specialplaceringsfond som förvaltas av professionella inom fastighetsbranschen. Fonden investerar decentraliserat i fastigheter avsedda för affärsverksamhet i Finland. Genom att placera i fonden SPF Fennica Fastigheter I är du med och investerar i fastigheter avsedda för affärsverksamhet, som ger stabil avkastning och som man annars sällan har möjlighet till utan ett enormt kapital.  

 • Långsiktigt mål: 7 % p.a.* 
 • Fondens NAV: 253,0 miljoner euro
 • Fondens GAV: 385,6 miljoner euro  
 • Fastigheternas uthyrningsgrad: 94,1 procent
 • Genomsnittlig maturitet för hyreskontrakt: 5,1 år
 • Lånefinansieringsgrad: 32,2 procent 
 • Minimiteckningsbelopp: 2 000 euro 

Kommande teckningsdatum: 30.6.2020, 30.9.2020 och 31.12.2020. 

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Siffrorna uppdaterades 22.4.2020

Teckna fonder

Läs mer om fonden Fennica Fastigheter I

SPF Fennica Tomter 

SPF Fennica Tomter är en specialplaceringsfond som förvaltas av professionella inom fastighetsbranschen. Fonden investerar sina medel i huvudsak i landområden som hyrs ut, som redan byggts eller som är under byggnad i tillväxtcentrum och i fritidscentrum i Finland. Tomternas långa landhyreskontrakt skapar stabil hyresavkastning på lång sikt.  

 • Långsiktigt mål: 5–6 % p.a.* 
 • Fondens NAV: 69,9 miljoner euro 
 • Fondens GAV: 87,1 miljoner euro 
 • Fastigheternas uthyrningsgrad: 86 procent 
 • Genomsnittlig maturitet för hyreskontrakt: 79,1 år 
 • Lånefinansieringsgrad: 19,4 procent 
 • Minimiteckningsbelopp: 2 000 euro 

Kommande teckningsdatum: 30.6.2020, 30.9.2020 och 31.12.2020. 

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Siffrorna uppdaterades 22.4.2020

Teckna fonder

Läs mer om fonden Fennica Tomter

Terrieri Kiinteistöt

Terrieri Kiinteistöt är en sluten alternativ investeringsfond avsedd för institutionsplacerare. Fonden investerar i fastighetsutvecklingsprojekt. Fondens mål är att aktivt skaffa, utveckla och realisera fastighetsinvesteringsobjekt. 

Fondens målstorlek är 100 miljoner euro.

SPF Fennica Fastigheter I

Fennica Fastigheter I: Värdeutveckling och placeringsobjekt

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.