Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Spara och placera
 • Fastighetsfonder

Fastighetsfonder – stabil inflationsskyddad hyresavkastning på lång sikt.

Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter är en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning från och med den 1 augusti 2020. Vår kundservice fortsätter tills vidare som hittills.

Det är enkelt att investera i finländska fastigheter med fastighets- och tomtfonder, som ger stabil hyresavkastning. Fastighetsinvestering passar dig som uppskattar högre förväntad avkastning än vad bostadsinvestering ger och lägre risk än vad aktiemarknaden innebär och som dessutom är redo för långsiktigt sparande (5–10 år).

Våra fastighetsfonder

SPF Fennica Fastigheter I

SPF Fennica Fastigheter I är en specialplaceringsfond som förvaltas av professionella inom fastighetsbranschen. Fonden investerar decentraliserat i fastigheter avsedda för affärsverksamhet i Finland. Genom att placera i fonden SPF Fennica Fastigheter I är du med och investerar i fastigheter avsedda för affärsverksamhet, som ger stabil avkastning och som man annars sällan har möjlighet till utan ett enormt kapital. 

 • Långsiktigt mål: 7 % p.a.*
 • Fondens NAV: 248,0 miljoner euro
 • Fondens GAV: 386,9 miljoner euro 
 • Fastigheternas uthyrningsgrad: 94,3 procent
 • Genomsnittlig maturitet för hyreskontrakt: 5,9 år
 • Lånefinansieringsgrad: 35,1 procent
 • Minimiteckningsbelopp: 2 000 euro

Kommande teckningsdatum: 30.9.2020 och 31.12.2020.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Siffrorna uppdaterades 15.7.2020

Teckna fonder

SPF Fennica Tomter 

SPF Fennica Tomter är en specialplaceringsfond som förvaltas av professionella inom fastighetsbranschen. Fonden investerar sina medel i huvudsak i landområden som hyrs ut, som redan byggts eller som är under byggnad i tillväxtcentrum och i fritidscentrum i Finland. Tomternas långa landhyreskontrakt skapar stabil hyresavkastning på lång sikt. 

 • Långsiktigt mål: 5–6 % p.a.*
 • Fondens NAV: 72,1 miljoner euro
 • Fondens GAV: 92,4 miljoner euro
 • Genomsnittlig maturitet för hyreskontrakt: 80,4 år
 • Lånefinansieringsgrad: 21,6 procent
 • Minimiteckningsbelopp: 2 000 euro

Kommande teckningsdatum: 30.9.2020 och 31.12.2020.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Siffrorna uppdaterades 15.7.2020

Terrieri Kiinteistöt

Terrieri Kiinteistöt är en sluten alternativ investeringsfond avsedd för institutionsplacerare. Fonden investerar i fastighetsutvecklingsprojekt. Fondens mål är att aktivt skaffa, utveckla och realisera fastighetsinvesteringsobjekt.

Fondens målstorlek är 100 miljoner euro.

SPF Fennica Fastigheter I

Fennica Fastigheter I: Värdeutveckling och placeringsobjekt

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd