Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Sisältöstudio
  • Kesätyöntekijöiden turvallisuus
Työntekijä nostaa laatikkoa.

Kesätyöntekijöiden turvallisuus – ennakointi on tapaturmien hoitoa halvempaa

15.4.2020

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Kokemusta haetaan usein suorittavista töistä, kuten tehdastyöstä, rakennus- tai hoitoalalta. Jotta kesäpesti olisi myönteinen kokemus paitsi nuorelle, myös työnantajalle itselleen, kannattaa kesätyöntekijöiden tuloon valmistautua hyvin.

Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan vuonna 2018 tapaturmaherkimpiä toimialoja olivat rakennusala, vesihuollon ala, hallinto- ja tukitoimintapalvelut sekä kuljetus- ja varastointi. Riskialtteimpien työympäristöiden kärkeä pitivät tuotantolaitokset, tehtaat, työpajat sekä
rakennustyömaat. Valtaosa tapaturmista oli luonteeltaan sellaisia, että niistä toipuminen vaati 0–3 sairauslomapäivää.

Tapaturmavakuutus korvaa osan työtapaturmista aiheutuvista kustannuksista, mutta välilliset
kustannukset, kuten töiden uudelleen järjestely, viivästymiset ja muut lisätyöt, jäävät yrityksen maksettavaksi. Onkin laskettu, että yksi sairauspäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 350 euroa.

– On ensiarvoisen tärkeää, että kesätyöntekijän työtehtävät on suunniteltu etukäteen
ja että töihin liittyvät mahdolliset vaara- ja haittatekijät sekä tarvittavat turvallisuustoimenpiteet on arvioitu nuoren työntekijän näkökulmasta, sanoo Fennian riskipäällikkö Piia Kyllönen.

Myös perehdyttämissuunnitelma tulee olla olemassa ennen kuin nuori aloittaa kesätyönsä. Tapaturmien torjuntatoimenpiteisiin panostettu aika ja raha eivät ole hukkaan heitettyä pääomaa, sillä ne maksavat itsensä nopeasti takaisin. Samalla työntekijöiden työviihtyvyys paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.

Työturvallisuus on kahden kauppa

Ensisijainen vastuu työntekijän turvallisuudesta on aina työnantajalla, ja siksi työturvallisuusasioiden läpikäyntiin on tarpeen varata aikaa.

Turvallinen työnteko on aina kahden kauppa, ja näin ollen myös kesätyöhön palkattu nuori
vaikuttaa omilla toimillaan siihen, ettei vaaratilanteita synny. Esimerkiksi jo se, että töihin saapuu kunnon yöunet nukkuneena, vähentää työtapaturmien riskiä huomattavasti. Työ tuo mukanaan vastuun, joka ei koske vain omaa työnjälkeä, vaan ulottuu myös työympäristöön ja työkavereihin.

– Aktiivisuus on hyvä piirre työelämässä ja siihen myös nuorta työntekijää tulee kannustaa: kysymään, kun ei ole ihan varma siitä, miten tulisi toimia tai ilmoittamaan viipymättä mahdolliset turvallisuuspuutteet tai vaaratilanteet eteenpäin, Kyllönen neuvoo.

Näin edistät työturvallisuutta kesätöissä

Riskipäällikkö Piia Kyllönen listasi työnantajan/esihenkilön ja kesätyöntekijän varalle viisi neuvoa, joiden avulla työturvallisuusasiat tulevat huomioiduiksi kesätöissäkin.

Työnantaja/esihenkilö

1. Perehdytä asianmukaisesti

Huolehdi siitä, että kesätyöntekijä saa tarvittavan perehdytyksen ennen työn aloittamista. Muista myös tarjota riittävästi tukea ja opastusta koko kesätyöjakson ajan.

2. Luo avoin ja kannustava ilmapiiri

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri takaa sen, että kesätyöntekijä kokee myös itse voivansa
vaikuttaa työturvallisuusasioihin.

3. Toimi itse esimerkkinä

Omilla toimillasi osoitat, että työturvallisuusasiat ovat yrityksesi arvoasteikossa korkealla sijalla ja että työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille.

4. Varmista osaaminen

Jokainen kesätyöntekijä on erilainen eivätkä kaikki uskalla kysyä, jos on epävarma omasta työstään tai sen riskeistä. Siksi on tärkeää myös varmistaa, että perehdytys on ollut riittävä turvallisen työn onnistumiseksi.

5. Puutu turvattomaan toimintaan

Jos huomaat kesätyöntekijän toimivan turvallisuusohjeiden ja -määräysten vastaisesti, puutu aktiivisesti tilanteeseen ja kerro miksi kyseiset säännöt ovat olemassa ja miksi niitä tulee noudattaa. Kun tiedetään syyt sääntöjen taustalla, on motivaatio turvalliseen työskentelyyn korkeampi.

Kesätyöntekijä

1. Ole aktiivinen

Työturvallisuus on yhteistyötä. Myös sinä olet omilla toimillasi luomassa turvallista työpaikkaa ja edistämässä työturvallisuusasioiden toteutumista.

2. Noudata ohjeita ja käytä tarvittavia suojaimia

Jokaisella työpaikalla on omat työturvallisuusohjeensa ja -määräyksensä. Niiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä vahinkoja, ei vaikeuttaa työntekoa. Muista myös työssä mahdollisesti tarvittavat turvallisuusvälineet ja henkilösuojaimet.

3. Älä epäröi kysyä

Ei kysyvä tieltä eksy, on vanha viisaus, joka pätee myös työelämässä. Kysymällä saat
epävarmoissa tilanteissa asianmukaista neuvoa ja opastusta.

4. Ilmoita turvallisuuspuutteista

Jos huomaat työympäristössä turvallisuuspuutteita, ilmoita niistä esihenkilöllesi. Näin varmistat sekä omasi, että muiden työkavereidesi turvallisuuden työpäivän aikana.

5. Unohda kiire

Kiire lisää tapaturmariskiä. Älä siis kiirehdi työssäsi, vaikka halu oman osaamisen
näyttämiseen olisi kuinka suuri tahansa.

Lue lisää

Artikkeli

Jaa

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet