Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Sommarjobbarnas säkerhet
Arbetaren lyfter lådan.

Sommarjobbarnas säkerhet – förutseende är billigare än behandling av olycksfall

15.4.2020

Sommarjobb är för många unga den första kontakten med arbetslivet. Unga söker ofta erfarenhet från manuellt arbete, som arbete på fabriker eller inom bygg- eller vårdbranschen. För att sommarjobbet ska vara en positiv upplevelse, utom för den unga också för arbetsgivaren, lönar det sig att förbereda sig väl innan sommarjobbarna kommer.

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralen var de mest olycksfallsbenägna branscherna 2018 byggsektorn, vattenförsörjningssektorn, administration och stödfunktioner samt transport och lagring. Mest riskbenägna arbetsmiljöer var produktionsanläggningar, fabriker, verkstäder och byggarbetsplatser. Största delen av olyckorna var sådana som krävde 0–3 dagar sjukledighet.

En olycksfallsförsäkring ersätter en del av kostnaderna som orsakas av arbetsolyckor, men indirekta kostnader, som omorganisering av arbete, fördröjningar och annat extraarbete, står företaget för. Det har beräknats att en sjukdag kostar i snitt 350 euro för arbetsgivaren.

– Det är ytterst viktigt att sommarjobbarnas arbetsuppgifter planeras i förväg och att eventuella riskfaktorer och olägenheter samt nödvändiga säkerhetsåtgärder utvärderas utifrån de unga arbetstagarnas synvinkel, säger riskchef Piia Kyllönen på Fennia.

Det ska också finnas en introduktionsplan innan de unga börjar sitt sommarjobb. Tid och pengar som satsas på åtgärder för att förebygga olycksfall är inte bortkastat kapital, eftersom de snabbt betalar sig själv. Samtidigt förbättras arbetstagarnas trivsel och sjukfrånvaron minskar.

Säkerhet i arbetet gäller alla

Arbetsgivaren har alltid i första hand ansvar för de anställdas säkerhet och därför är det viktigt att ta sig tillräckligt med tid för att gå igenom frågor kring säkerheten i arbetet.

Tryggt arbete kräver alltid en satsning av båda parter. De unga sommarjobbarna kan genom sina egna handlingar påverka att tillbud inte uppstår. Att man till exempel kommer på jobb efter en ordentlig nattsömn minskar betydligt risken för arbetsolyckor. Arbete medför ansvar som inte enbart gäller för det man själv gör, utan också för arbetsmiljön och arbetskamraterna.

– Att vara aktiv är en bra egenskap i arbetslivet, och man ska också uppmuntra de unga anställda att vara aktiva. Det lönar sig att fråga när man inte är helt säker på hur man ska gå tillväga eller omedelbart anmäla eventuella brister i säkerheten eller tillbud, säger Kyllönen.

Så främjar du säkerheten i arbetet

Riskchef Piia Kyllönen listar fem råd för arbetsgivare/chefer och sommarjobbare. Med dessa råd noteras säkerhet i arbetet också vid sommarjobb.

Arbetsgivare/chef

1. Ge de unga korrekt introduktion i arbetet

Se till att sommarjobbarna får tillräcklig introduktion innan arbetet börjar. Kom ihåg att erbjuda tillräckligt mycket stöd och handledning under hela sommarjobbsperioden.

2. Skapa en öppen och uppmuntrande anda

Positiv och uppmuntrande anda garanterar att sommarjobbarna känner att de kan själv påverka säkerheten i arbetet.

3. Var förebild

Du kan genom dina egna handlingar visa att säkerheten i arbetet prioriteras högt i bolaget och att det hör till alla att ta hand om säkerheten i arbetet.

4. Försäkra dig om kunnande

Alla sommarjobbare är olika och alla kanske inte vågar fråga om de är osäkra på jobbet eller på risker i det. Därför är det viktigt att du ser till att introduktionen är tillräcklig för att trygga säkerheten i arbetet.

5. Ingrip i riskfyllt arbetssätt

Ingrip direkt om du märker att sommarjobbare inte följer säkerhetsinstruktioner och -bestämmelser och berätta varför reglerna finns och varför man ska följa dem. Motivationen att jobba på ett säkert sätt förbättras när man vet varför reglerna finns till.

Sommarjobbare

1. Var aktiv

Säkerhet i arbetet kräver samarbete. Genom dina handlingar är du också med i att skapa en säker och trygg arbetsplats och främjar säkerheten i arbetet.

2. Följ instruktioner och använd nödvändiga skydd

Alla arbetsplatser har egna instruktioner och bestämmelser för säkerheten i arbetet. Syftet med dem är att förebygga skador, inte att försvåra arbetet. Kom också ihåg säkerhetsredskap och personlig skyddsutrustning som eventuellt behövs i arbetet.

3. Tvivla inte på att fråga

”Bättre fråga tio gånger än gå vilse en” är ett gammalt ordspråk som gäller även i arbetslivet. Genom att fråga får du råd och instruktioner i osäkra situationer.

4. Anmäl säkerhetsbrister

Anmäl brister i säkerheten, som du lägger märke till i arbetsmiljön, till din chef. På så sätt är både du och dina arbetskamrater trygga under arbetsdagen.

5. Ingen brådska

Brådska ökar risken för olycksfall. Skynda alltså inte i arbetet, även om du gärna skulle vilja visa att du kan.

Lue lisää

Artikel

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor