Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Satsa på introduktion av sommarjobbare – varje dag råkar upp till 15 unga sommarjobbare ut för olycksfall som kräver sjukledighet

5.5.2021

På flera företag möjliggör sommarjobbarna att de fast anställda kan åka på semester. Det lönar sig att planera och genomföra introduktionen av sommarjobbarna noggrant för att säkerställa en trygg och bra sommar. För många unga är sommarjobb den första kontakten med arbetslivet.

Unga arbetstagare i åldern 15–19 år råkar i snitt ut för 1 200 olycksfall under sommarmånaderna (juni, juli och augusti). Antalet har varit konstant de senaste åren. Siffrorna framgår av Olycksfallsförsäkringscentralens statistik.

– Enligt den här statistiken råkar 15 unga arbetstagare ut för olycksfall varje dag under sommarmånaderna. Oftast är skadorna som tur är lindriga och kräver bara ett par dagars sjukskrivning, men i snitt inträffar också närmare 200 allvarliga skador, som kräver sjukskrivning på över en vecka. Nästan 30 unga blir sjukskrivna i över en månad, säger Fennias riskchef Pia Välimaa, som dagligen jobbar med företagens arbetarskyddsfrågor.

– De här olycksfallen inträffar uttryckligen i arbetet, inte till exempel på resan till eller från jobbet.

I Olycksfallsförsäkringscentralens statistik ingår både sommarjobbare och stadigvarande personal, men en stor del är sannolikt just sommarjobbare.

Olycksfall i arbetet som drabbat unga i åldern 15–19 år under sommarmånaderna 2015–2019

Arbetstagare i åldern 15–19 år råkade ut för 1 267 olycksfall under sommarmånaderna 2019. Antalet har varit konstant de senaste fem åren.

Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Olycksfall inträffar i så gott som alla branscher, men till exempel byggbranschen, kommunsektorn och bemanningsbranschen framträder tydligt i statistiken. I de här branscherna utförs fysiskt arbetet eller så används arbetsmaskiner, som kan orsaka olycksfall om de hanteras oförsiktigt. Hälften av alla skador inträffar när man hanterar föremål och när man använder handverktyg och maskiner.

Män råkar ut för dubbelt så många olycksfall som kvinnor.

– Inom den kommunala sektorn jobbar unga till exempel med grästrimmer, häcksaxar och gräsklippare. Då är framför allt fingrarna utsatta, särskilt om man inte har ordentlig skyddsutrustning. Många skador inträffar i tunga lyft och av att man snubblar.

Typiska skador är sår, sträckningar, vrickningar och olika ögonskador.

– Skador som drabbar unga beror ofta helt enkelt på oerfarenhet. Man ser inte upp för arbetsmaskinen eller känner inte till rätta, säkra arbetssätt. Det är förstås helt naturligt, och just därför är det bra att arbetsgivaren fäster särskild vikt vid introduktionen av unga arbetstagare, säger Välimaa.

– Arbetsgivaren ska även inse att de ungas sjukledigheter också leder till kostnader. Även om olycksfallet omfattas av olycksfallsförsäkringen kan till exempel arbetsarrangemang och ersättare under den ungas frånvaro medföra extra kostnader. Mitt i sommaren kanske man inte ens hittar någon som kan ersätta den skadade arbetstagaren.

Den bästa kuren mot olycksfall är bra, omsorgsfullt planerad introduktion och de övriga anställdas exempel

Välimaa betonar att ju mer bekant arbetsmiljön är för sommarjobbarna, desto tryggare är den. Ge handledning i hur anordningar och verktyg används, i säkra arbetssätt och anvisningar om hur man ska agera i skadesituationer redan innan jobbet inleds.

– Utöver bra introduktion är de äldre arbetstagarnas attityd och exempel i nyckelroll. Sommarjobbarna är en del av arbetsgemenskapen och tar efter de övriga arbetstagarna. Om anvisningar och praxis inte motsvarar varandra, är det ofta så att praxis vinner, påminner Välimaa.

Introduktionen borde också vara så mångsidig som möjligt och gärna praktiskt inriktad.

Att bekanta sig med kollegorna och trivsel på arbetsplatsen är också viktigt med tanke på säkerheten, vilket man inte alltid kommer ihåg i brådskan.

– När kollegorna är bekanta och kontakterna är bra är det också enklare att be om hjälp och lägga märke till eventuella problem i ett tidigt skede. Introduktionen i arbetet ligger förstås på chefens ansvar, men alla på arbetsplatsen deltar, säger Välimaa.

I dag är unga mer krävande när det gäller introduktion och de vill till exempel få mer feedback än tidigare. Å andra sidan kan unga inte sätta sig in i en mera erfaren persons situation eller ifrågasätta den introduktion som ges.

– Den som sköter introduktionen har ett oerhört stort ansvar, eftersom finländare av tradition är dåliga på att ställa frågor. Om man bara frågar om den nya arbetstagaren förstår, är det sällan någon vågar medge att så inte är fallet.

– Ibland sker överraskande situationer också i sommarjobb. Det enda sättet att förbereda sig för sådana är att se till att introduktion och anvisningar är i skick och att alla vet vad de ska göra. Då får man tillbaka den tid som satsats på introduktionen, säger Välimaa.

Välimaa påminner att sommarjobbet för många unga är den första arbetsplatsen. Därför är det viktigt att se till att sommarjobbaren identifierar eventuella risker i arbetet i tid och lär sig fästa uppmärksamhet vid dem.

Olycksfall i arbetet bland unga i åldern 15–19 år enligt arbetsprestation

Olycksfall som drabbade arbetstagare i åldern 15–19 år under sommarmånaderna inträffade framför allt i följande arbetsprestationer: hantering av föremål 18 %, rörelse av person 22 % och arbete med handverktyg 16 %.

Källa: Olycksfallsförsäkringscentralen

Mer information:

Pia Välimaa
riskchef
pia.valimaa@fennia.fi
tfn 040 763 8529

Fennia – för företagande och liv

Försäkring betyder att du gör dig redo för framtida möjligheter. Vi på Fennia erbjuder tjänster inom skade-, liv-, pensions- och sparförsäkring. Vi vill av hela vårt hjärta göra det möjligt för dig att pröva och vara företagsam. Du utvecklas, och vi med dig.

Lue lisää

OlycksfallsförsäkringFörsäkringar för arbetstagareArbetarskyddFörsäkringar för företagareFöretagandeFörsäkringar för företagMeddelandeFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor