Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Kundkännedom
  • En person i politiskt utsatt ställning (PEP)

En person i politiskt utsatt ställning (PEP)

En person i politiskt utsatt ställning avser en fysisk person som innehar eller har innehaft ett betydande offentligt uppdrag.

Med ett betydande offentligt uppdrag avses verksamhet i följande uppdrag:

a) statschef, regeringschef, minister, biträdande eller vice minister;
b) parlamentsledamot;
c) medlem av politiska partiers styrelser;
d) ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas;
e) ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk;
f) ledamot i direktionen för en centralbank;
g) ambassadör eller chargé d'affaires;
h) minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten;
i) medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt eller majoritetsägt av staten, eller i ett statligt affärsverk, utom i ett sådant bolag vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad, eller
j) direktör, biträdande direktör eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning.

Med en familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses de följande:

a) make eller partner som enligt den nationella lagstiftningen i respektive land likställs med make;
b) barn och ett barns make eller partner enligt ovan
c) föräldrar.

Med medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses

a) varje fysisk person om vilken det är känt att hen är verklig samägare eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning till en sådan person och
b) varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion om vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor