Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Kapitalförvaltningsförsäkring och kapitalförvaltningskapitalisering

Vi förvaltar placeringstillgångar med Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring och Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring och Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering är flexibla och skattemässigt vettiga sätt att förvalta placeringstillgångar. De erbjuder dig sådana fördelar som få andra placeringsobjekt ger. 

Kapitalförvaltningsförsäkring och kapitalförvaltningskapitalisering passar dig om du har en placeringshorisont på minst fem år och dina placeringstillgångar är över 50 000 euro. Till båda ansluts en placeringstjänst som erbjuds av Fennia Kapitalförvaltning eller ett annat kapitalförvaltningsbolag som samarbetar med Fennia Liv. Du kan till försäkringen ansluta en kapitalförvaltningstjänst och placeringsobjekt som passar just dina placeringsmål och din risktagningsförmåga.

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring är ett vettigt sätt att förvalta betydande placeringstillgångar. Med den kan kan du i din placeringsverksamhet utnyttja försäkringsplaceringens mångsidighet och flexibilitet samt beskattningens fördelar.

Kapitalförvaltningsförsäkringen inkluderar alltid även en livförsäkring, som ger extra ekonomiskt skydd för dina närstående om livssituationen förändras. Med försäkringens förmånstagarförordnande kan du i förväg planera överföring av förmögenhet t.ex. till arvingar.

Kapitalförvaltningskapitalisering

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering är ett fondanknutet kapitaliseringsavtal. Kapitaliseringsavtalet erbjuder dig samma placerings- och skattefördelar som en sparlivförsäkring.

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering förvaltas av Fennia Kapitalförvaltning eller ett annat kapitalförvaltningsbolag som samarbetar med Fennia Liv. Du kan till försäkringen ansluta en kapitalförvaltningstjänst och placeringsobjekt som passar just dina placeringsmål och din risktagningsförmåga.

Kapitaliseringsavtalet upphör inte när placeraren dör, utan avtalet överförs som sådant till placerarens dödsbo.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd