Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Kapitalförvaltningsförsäkring och kapitalförvaltningskapitalisering

Vi tar hand om dina placeringstillgångar med Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring och Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring och Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering är flexibla och skattemässigt vettiga sätt att förvalta placeringstillgångar. De erbjuder dig sådana fördelar som få andra placeringsobjekt ger. 

Lösningarna passar dig om du har en placeringshorisont på minst fem år och dina placeringstillgångar är över 50 000 euro. Till båda ansluts en placeringstjänst som erbjuds av kapitalförvaltningsbolag som samarbetar med Fennia Liv. Du kan till försäkringen ansluta en kapitalförvaltningstjänst och placeringsobjekt som passar just dina placeringsmål och din risktagningsförmåga.

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring är ett vettigt sätt att förvalta betydande placeringstillgångar. Med den kan kan du i din placeringsverksamhet utnyttja försäkringsplaceringens mångsidighet och flexibilitet samt beskattningens fördelar.

Kapitalförvaltningsförsäkringen inkluderar alltid även en livförsäkring, som ger extra ekonomiskt skydd för dina närstående om livssituationen förändras. Med försäkringens förmånstagarförordnande kan du i förväg planera överföring av förmögenhet t.ex. till arvingar.

Kapitalförvaltningskapitalisering

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering är ett fondanknutet kapitaliseringsavtal. Kapitaliseringsavtalet erbjuder dig samma placerings- och skattefördelar som en sparlivförsäkring.

Kapitaliseringsavtalet upphör inte när placeraren dör, utan avtalet överförs som sådant till placerarens dödsbo.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd