Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Sommarjobbarna kommer: företagarna bör beakta dessa försäkringar
Kesätyöntekijöiden palkkaus

Sommarjobbarna kommer: företagarna bör beakta dessa försäkringar

30.4.2024

Tusentals sommarjobbare börjar arbeta i maj och juni. För en del ungdomar är det här deras första erfarenhet av arbetslivet. Vissa företagare anställer också en sommarjobbare för första gången.

Det viktigaste för företagaren är att noggrant skola in sommarjobbarna i deras arbetsuppgifter. På så sätt undviker man onödiga arbetsolyckor. Unga arbetstagare i åldern 15–19 år råkar i genomsnitt ut för cirka 1 400 arbetsolyckor under sommarmånaderna. Lyckligtvis är de flesta olyckor lindriga.

– Om inskolningen är bristfällig ökar risken för olyckor, säger Laura Lackman, servicedirektör på Fennias skadetjänster.

Hon säger att företagare också bör ta hänsyn till försäkringar för anställda när de anställer sommarjobbare. En försäkring är obligatorisk, men det är också värt att överväga andra viktiga frivilliga försäkringar för att skydda den anställde och företaget.

Vilken försäkring är obligatorisk när en företagare anställer en sommarjobbare?

– Arbetsgivaren ska teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för den anställde som gäller för arbetstiden. Den är ganska omfattande i Finland. Försäkringen är ett skydd mot olyckor i arbetet, under arbetsresor och i arbetsrelaterade situationer, säger Lackman.

Hur ska man gå till väga om en egenföretagare vill anställa en sommarjobbare som sin första arbetstagare?

– Det viktigaste är att i förväg beräkna hur länge sommarjobbaren ska arbeta och hur mycket han eller hon ska få betalt. Om ett företag betalar ut mer än 1 500 euro per kalenderår till sina anställda måste det försäkra de anställda med en obligatorisk arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Försäkringen kan gälla redan före den anställdes startdatum, eftersom premien inte baseras på försäkringens giltighetstid utan på den utbetalda lönen, säger Lackman.

Arbetspensionsförsäkringen (ArPL) får inte heller glömmas bort. En ArPL-försäkring ska tecknas för anställda när deras månadslön överstiger 65,26 euro per månad och de är mellan 17 och 68 år gamla.

Vad händer om företagaren inte kommer ihåg att teckna en olycksfallsförsäkring för den anställda?

– Försäkringen måste vara giltig från första dagen. Det är inte möjligt att retroaktivt verkställa försäkringen. Den anställde är dock försäkrad genom Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) även under de dagar, för vilka arbetsgivaren inte har tecknat en försäkring för den anställde. Det rekommenderas att företagaren själv kontaktar TVK angående den oförsäkrade perioden för att minimera försummelseavgiften.

Vilka är de viktigaste frivilliga försäkringarna som bör tecknas för sommarjobbare?

Lackman rekommenderar att man först och främst kontrollerar om de försäkringar som är kopplade till företagets verksamhet, till exempel ansvarsförsäkringar, är aktuella. Sommarjobbare omfattas automatiskt av företagets ansvarsförsäkring.

Hon uppmanar företagare att överväga om den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen bör utvidgas till att även omfatta fritiden. Utöver fritidsolycksfallsförsäkringen är en sjukkostnadsförsäkring som täcker sjukvård ett utmärkt tilläggsskydd för de anställda. Den innebär att sommarjobbare snabbt kan få behandling och snabbare återgå till arbetet.

Utvidgningen av försäkringsskyddet till att omfatta fritid undanröjer de oklarheter som är förknippade med distansarbete.

– Den obligatoriska arbetsolycksfallsförsäkringen är kraftigt begränsad när det gäller olyckor som inträffar under distansarbete. De måste vara relaterade till det faktiska arbetet. Om du till exempel snubblar på något på golvet under en kaffepaus och stukar foten är det inte en arbetsrelaterad olycka. Detta är ett område som företagare bör vara vaksamma kring, påpekar Lackman.

– Därtill ökar nätfisket under sommaren. Att skola in en sommarjobbare är a och o, men samtidigt bör företagare vara förberedda på säkerhetshot, säger hon.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor