Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Sex frågor om moms – få koll på fakta
En kvinna arbetar på en dator.

Sex frågor om moms – få koll på fakta

22.3.2022

Det lönar sig att direkt anmäla sig till momsregistret om du förväntar dig att räkenskapsperiodens omsättning kommer att överstiga 15 000 euro.

En ny företagare stöter på mervärdesskatten, dvs. momsen, redan när företaget grundas. Uppgifter om anmälan till registret över momsskyldiga begärs genast i etableringsanmälan.

Momsen är en konsumtionsskatt som försäljaren lägger till i försäljningspriset på en produkt eller en tjänst. Skatten är indirekt, dvs. betalas alltid av köparen som en del av priset på produkten eller tjänsten. Företaget redovisar momsen vidare till skattemyndigheten.

En ny företagare bör vara extra noga med om företagaren överhuvudtaget är momsskyldig och vilken momssats som gäller, säger skatteexpert Leena Juusela på Oy Tuokko Ltd, som specialiserat sig på ekonomiförvaltning.

När är ett företag momsskyldigt?

En företagare ska anmäla sig till momsregistret, om räkenskapsperiodens omsättning överstiger 15 000 euro. Gränsen tillämpas på räkenskapsperioder som började 2021.

Med omsättning avses en sammanlagd försäljning exklusive moms.

Momsgränsen överskrids inte nödvändigtvis i småskalig affärsverksamhet eller om företagandet är en bisyssla. Ett företag som inte hör till momsregistret lägger inte moms på de produkter och tjänster som företaget säljer.

Det lönar sig att uppskatta storleken på omsättningen så realistiskt som möjligt. Om gränsen på 15 000 euro överskrids under ett år, ska momsen betalas retroaktivt för hela räkenskapsperiodens försäljning.

En företagare kan också frivilligt ansluta sig till momsregistret. Enligt Leena Juusela bör det göras om de egna kunderna är momsskyldiga företag. Då kan momsavdragen utnyttjas för egna uppköp. Läs mer om momsavdrag nedan.

I lag definieras särskilt verksamheter där försäljningen är momsfri, bland annat hälso- och sjukvårdstjänster och socialvård. Om ett företag endast säljer dessa tjänster, kan företaget inte ens frivilligt ansöka om att bli momsskyldigt.

Om nollskattesatsen tillämpas på försäljarens egen verksamhet, kan försäljaren dra av momsen på kostnaderna för tillverkning eller anskaffning av de nyttigheter som omfattas av den skattesatsen. Försäljarens egen försäljning är dock inte momsbelagd. Detsamma gäller försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder. Om försäljaren inte har någon annan försäljning som omfattas av allmän eller reducerad skattesats som berättigar till avdrag, kan försäljaren få återbäring av den mervärdesskatt som ingår i anskaffningar.

Momsen gäller också företag som köper varor från länder utanför EU eller varor eller tjänster från andra EU-länder.

Hur hög moms ska ett företag betala?

Momssatsen beror på vad företaget eller företagaren säljer.

När det gäller motions- och idrottstjänster är det bra att kontrollera Skatteförvaltningens anvisning om mervärdesskattesatsen på idrottstjänster. Den reducerade skattesatsen på 10 procent gäller endast tjänster som gäller utövande av motion och idrott. Den allmänna skattesatsen på 24 procent gäller till exempel undervisning i olika idrottsgrenar.

Ett företag kan ha både momspliktig och momsfri verksamhet. Till exempel räknas idrottsmassage som en hälsotjänst och är momsfri verksamhet om det handlar om en utbildad massör. Om företaget också säljer produkter gäller momssatsen på 24 procent.

Hur beräknas momsen?

Momsen beräknas på det skattefria priset på den sålda varan eller tjänsten. I priset ingår alla pristillägg som tas ut från köparen, såsom faktureringstillägg, expeditionsavgifter och kilometerersättningar.

Momsbelopp = skattegrund x tillämplig skattesats / 100

Exempel: En företagare säljer via sin webbutik ett par byxor och en skjorta till en kund. Det skattefria priset är 100 euro. Utöver detta tar försäljaren ut en expeditionsavgift på fem euro. Skattegrunden är således 105 euro och den allmänna momssatsen på 24 procent tillämpas på försäljningen.

Momsbeloppet av det skattefria priset
skattefritt pris 105 € x 0,24 = moms på 25,20 € som läggs på priset

Det skattepliktiga priset av det skattefria priset
skattefritt pris 105 € x 1,24 = skattepliktigt pris 130,20 €

Ett typiskt räknefel uppstår när momsen beräknas på försäljningspriset. Om du vill veta hur stor andelen moms är av den totala summan, ska du använda följande formel:

Pris (inkl. moms) x skattesats / (100 + skattesats)

Momsbeloppet av det skattepliktiga priset
skattepliktigt pris 130,20 € x 24 / 124 = moms på 25,20 € som läggs på priset

Det skattepliktiga priset av det skattefria priset
skattepliktigt pris 130,20 €/ 1,24 = skattefritt pris 105 €

Vilka avdrag kan göras från momsen?

Ett företag som ingår i momsregistret kan dra av momsen på en vara eller en tjänst som företaget köpt. Avdraget kan göras endast om anskaffningen har gjorts för en momspliktig verksamhet. Köpet ska bevisas med en faktura eller ett verifikat där momsen på priset framgår.

Momsen kan inte dras av från köp som har gjorts för företagarens eller personalens privatbruk. Avdrag kan inte heller göras till exempel för följande:

 • fastigheter som används som bostäder eller fritidsbostäder, och kostnader för sådana fastigheter

 • varor och tjänster som har samband med transporter mellan bostaden och arbetsplatsen

 • varor eller tjänster som har skaffats för representationsändamål

 • personbilar, motorcyklar och vissa andra transportmedel. Begränsningen gäller dock inte personbilar som är köpta enbart för företagets körningar.

Juusela uppmanar till att vara extra noga med representationskostnader. Enligt Skatteförvaltningen uppstår icke avdragsgilla representationskostnader och avdragsgilla marknadsföringskostnader i väldigt liknande situationer.

Ett företag kan också ha utgifter varav en del omfattas av momsen och andra ej. Så kan fallet vara till exempel i ett massageföretag som också säljer produkter. Då ska kostnaderna delas upp.

– Oftast är de lättast att fördela kostnaderna i förhållande till omsättningen av de olika verksamheterna. Om de olika verksamheterna bedrivs i separata lokaler, kan ytan användas som fördelningsgrund, åtminstone när det gäller kostnaderna för lokalerna, säger Juusela.

Hur ska momsen redovisas?

Momsen anmäls och redovisas alltid till Skatteförvaltningen den tolfte i den andra månaden som följer på skattemånaden. Till exempel betalas momsen för februari först i april.

Skatten betalas månatligen. Om affärsverksamheten däremot är liten, kan företaget vid behov ansöka om längre skatteperiod:

 • Om omsättningen är högst 30 000 euro, kan momsen anmälas och betalas kvartalsvis eller bara en gång om året.

 • Om omsättningen är högst 100 000 euro, kan momsen betalas kvartalsvis.

När är det möjligt att få en lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns?

När affärsverksamheten är småskalig. En lättnad vid den nedre gränsen kan beviljas företagare och företag som ingår i momsregistret och som omsätter mindre än 30 000 euro per räkenskapsperiod.

Om ett momsregistrerat företag omsätter mindre än 15 000 euro, är lättnaden lika med det skattebelopp som ska betalas. Gränsen gäller de räkenskapsperioder som började 2021. Moms behöver med andra ord inte betalas så länge som lättnaden vid den nedre gränsen har anmälts till skattemyndigheten. Lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns är dock beskattningsbar inkomst i inkomstbeskattningen.

– Det händer rätt ofta att man inte har förstått ansöka om lättnad vid den nedre gränsen. Det bör inte glömmas i fråga om småskalig verksamhet, säger Juusela.

Moms vid internationell handel

Företag som bedriver internationell handel bör utreda momsfrågorna noga – vare sig det handlar om köp eller försäljning.

Enligt Leena Juusela är huvudprincipen att konsumtionslandet beskattar. Det finns dock en hel del undantag. Bland annat följande påverkar momsen:

 • om företaget säljer varor eller tjänster

 • om handeln sker inom EU eller utanför EU

 • i vilket land handeln sker

 • om kunderna är konsumenter eller andra företag.

I frågor kan beskattningsexperter och Skatteförvaltningen ge hjälp.

Text: Miia Esa

Lue lisää

FöretagandeArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor