Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Så här förbereder du dig som arbetsgivare på ”det nya normala” på arbetsplatsen

24.6.2020

Varje arbetsgivare ska reda ut och känna till risker och olägenheter och bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Efter coronavåren och i och med ”det nya normala” ska arbetsgivarna uppdatera riskbedömningen och fundera på åtgärder för att hantera coronaviruset.

Arbetshälsoinstitutet har lagt fram en ypperlig anvisning för arbetsgivare för att hantera coronaviruset. I anvisningarna har man gjort upp en lista över de frågor som ska beaktas i
samband med uppdateringen av riskbedömningen, som mötespraxis, resor och måltider.

Ta del av anvisningen
innan du uppdaterar riskbedömningen.

När riskbedömningen har uppdaterats informera arbetstagarna om nya rutiner och regler och se till att de följs.

Du kan göra en utredning och bedömning av arbetsrisker enkelt på tjänsten Tryggt företag, där man även beaktat smittorisken som en riskfaktor. Tjänsten är avgiftsfri för samtliga kunder som har en giltig lagstadgad olycksfallsförsäkring hos Fennia.

Säkerställ arbetstagarnas arbetarskydd,
arbetshälsa och arbetsförmåga även i distansarbete

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetstagarnas hälsa och säkerhet även när de jobbar på distans. Det betyder att arbetsgivaren ska bedöma risker förknippade med distansarbete och deras betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Dessutom är det viktigt att
utifrån riskbedömningen göra anvisningar för t.ex. arbetsergonomi och arbetsverktyg.

för ett tryggt distansarbete.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller även i distansarbete, men skyddets omfattning är betydligt mer begränsat än på själva arbetsplatsen. Tumregeln är att allehanda
rörelse hemma och utanför hemmet i princip har avgränsats från försäkringsskyddet, även om man samtidigt för ett arbetssamtal eller läser arbetsmejl på mobilen eller datorn.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar bara olycksfall som direkt inträffat i arbetet. Försäkringen täcker t.ex. inte resor för att hämta barnen från dagis, lunch- eller kafferaster eller någon annan sådan rörelse hemma eller på distansarbetsplatsen som inte har med själva
jobbet att göra. Situationen kan vara rätt vardaglig, t.ex. man snubblar i köket medan man hämtar vatten eller halkar på mattan när man springer från toan för att svara i jobbtelefonen.

Det lönar sig att teckna en

, särskilt om man utför mycket distansjobb i företaget. Då säkerställer du arbetstagarens sociala trygghet och upprätthåller effektivt arbetstagarens arbetsförmåga genom att säkra snabb tillgång till vård och återgång till arbete.

Hantera risker genom att decentralisera team

”Det nya normala” behöver nödvändigtvis inte vara ytterligheter, dvs. att alla antingen återgår till arbetsplatsen eller att alla stannar på distans. Alternativet kan även vara decentralisering
av distansarbetarna i var och ens hemstad.

För sådant är så kallade coworking spaces, dvs kontorshotell, ett bra alternativ vid sidan om traditionella kontor. Arbetsmiljön på coworking spaces ökar effektiviteten och arbetshälsan.
Arbetstagarna får nya lokala jobbkompisar från andra företag och resan till och från jobbet tar mindre tid.

Servicevillkoren för coworking spaces är i regel flexibla och förmånliga, utan att glömma korta uppsägningstider. Till helheten kan t.ex. ingå en trygg nätförbindelse, städning, kontorsmöbler, grupptjänster, utbildnings- och mötesrum. Företaget kan koncentrera sig på kärnverksamheten och samtidigt skapa en trovärdig närvaro på den nya orten. På coworking spaces kan man dessutom nätverka och hitta nya samarbetspartner. Coworking spaces är inte alltid öppna kontor, utan där finns teamrum och andra tysta rum för olika slags arbete.

Coworking spaces och en organisation som stöttar tillväxt erbjuds bland annat av vår samarbetspartner Crazy Town, som verkar nära järnvägen i Tammerfors, Tavastehus, Jyväskylä och Björneborg.

.

Försäkring för distansarbete Olycksfallsförsäkring Försäkringar för arbetstagare Arbetarskydd Försäkringar för företag Artikel Företag

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd