Hyppää sisältöön
  Kotitaloudet
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
 • Fennia ja Henki-Fennia
 • Ohjeet
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Sisältöstudio
 • Näin varaudut työnantajana "uuteen normaaliin" työpaikalla

Näin varaudut työnantajana "uuteen normaaliin" työpaikalla

24.6.2020

Jokaisen työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava haitta- ja vaaratekijät sekä arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Koronakevään jälkeen, "uuden normaalin" myötä, työnantajan on päivitettävä riskien arvioinnit ja mietittävä toimenpiteet koronaviruksen hallitsemiseksi.

Työterveyslaitos on laatinut työnantajalle oivan ohjeen koronaviruksen hallitsemisen tueksi. Ohjeeseen on listattu riskien arvioinnin päivityksen yhteydessä huomioitavia asioita esimerkiksi kokouskäytännöistä, matkustamisesta ja ruokailemisesta. Tutustu

Työterveyslaitoksen ohjeeseen
ennen riskien arviointien päivittämistä.

Kun riskien arvioinnit on päivitetty, tiedota työntekijöille uusista toimintatavoista ja säännöistä ja seuraa, että uusia ohjeita noudatetaan.

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin voi tehdä helposti Turvallinen Yritys -palvelulla, jossa on huomioitu yhtenä vaaratekijänä tartuntatautiriski. Työkalu on veloitukseton kaikille niille Fennian asiakkaille, joilla on lakisääteinen työtapaturmavakuutus voimassa Fenniassa.

Varmista työntekijöiden työturvallisuus, työterveys ja
työkyky myös etätyössä

Työnantaja on vastuussa työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta myös silloin, kun työntekijät työskentelevät etätyössä. Tämä tarkoittaa, että työnantajan tulee arvioida etätyöstä aiheutuvat vaarat ja arvioida niiden merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Etätyöhön on tärkeää luoda riskien arvioinnin perusteella ohjeistusta esimerkiksi työskentelyergonomiasta ja työvälineiden käytöstä. Tutustu

turvallisen etätyön tueksi.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on myös voimassa etätyössä, mutta turvan laajuus on huomattavasti suppeampi kuin työpaikalla. Nyrkkisääntönä on, että kaikenlainen liikkuminen kotona ja kodin ulkopuolella on etätyössä lähtökohtaisesti rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle, vaikka samaan aikaan puhuisikin työpuhelua tai lukisi työsähköpostia puhelimelta tai kannettavalta.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus kattaa vain välittömästi työtä tehdessä sattuneet
tapaturmat. Vakuutus ei kata mm. lapsen päivähoitomatkoja, lounas- tai kahvitaukoja tai muuta sellaista liikkumista kotona tai etätyöpisteessä, joka ei johdu työstä. Tilanne voi olla niinkin arkinen kuin kaatuminen keittiössä vettä hakiessa tai liukastuminen mattoon juostessa wc:stä vastaamaan työpisteessä soivaan puhelimeen.

Kannattaa harkita

hankkimista varsinkin, jos yrityksessäsi tehdään paljon etätyötä. Näin varmistat työntekijän sosiaalisen turvan sekä ylläpidät tehokkaammin työntekijän työkykyä varmistamalla työntekijän nopean hoitoon pääsyn ja töihin paluun.

Hallitse riskiä hajasijoittamalla tiimejä

"Uusi normaali" ei ole välttämättä ääripäitä eli kaikkien paluu samalle työpaikalle tai pysyvä etätyöskentely kotoa käsin. Vaihtoehtona voi olla myös etätyöntekijöiden "hajasijoittaminen" kunkin omassa kotikaupungissa.

Tällaiseen tarkoitukseen niin sanotut yhteisölliset tilat ovat hyvä vaihtoehto perinteisten toimistohotellien rinnalle. Niiden tarjoama työympäristö lisää tehokkuutta ja työhyvinvointia. Työntekijä saa myös paikallisia työkavereita muista yrityksistä ja työmatkaan käytetty aika vähenee.

Yhteisöllisten tilojen palveluehdot ovat tyypillisesti joustavia ja edullisia, mukaan lukien lyhyet irtisanomisajat. Kokonaisuuteen voi sisältyä esimerkiksi turvallinen verkkoyhteys, siivous, toimistokalusteet, yhteisön palvelut sekä koulutus- ja neuvotteluhuoneet. Yritys voi keskittyä ydintoimintaan ja saa samalla uskottavan läsnäolon uudelle paikkakunnalle. Yhteisöstä voi löytyä uusia verkostoja ja kumppaneita. Yhteisölliset tilat eivät myöskään aina tarkoita vain avokonttoreita, vaan kokonaisuuteen voi sisältyä tiimihuoneita tai muita rauhallisia tiloja erilaiseen työntekoon.

Yhteisöllistä työtilaa ja kasvua tukevan yhteisön tarjoaa esimerkiksi kumppanimme Crazy Town, joka toimii radan varrella Tampereella, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Porissa.

.

Etätyövakuutus Tapaturmavakuutus Työntekijöiden vakuutukset Työturvallisuus Yrityksen vakuutukset Artikkeli Yritys

Jaa

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Henkilöasiakkaat Ajankohtaista Medialle Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja