Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 Antalet olycksfall i samband med rekreationsevenemang sjönk år 2020 med cirka 64 procent från året innan.

Julfestsäsongen är här – så här undviker du olycksfall och håller feststämningen på topp

9.11.2021

Möjligheterna att del av evenemang och hobbyer var förra året mer begränsade än vanligt på grund av coronarestriktionerna. Detta syns i olycksfallsstatistiken som en klar minskning av antalet olycksfall även på sådana rekreationsevenemang som arbetsgivarna ordnar. Antalet olycksfall i samband med rekreationsevenemang sjönk år 2020 med cirka 64 procent från året innan. Avvikande från ifjol planerar nu många arbetsgivare att ordna julfester för sina anställda. Då det gäller olycksfall finns det inga orsakar att återgå till det gamla, utan det både går och lönar sig att satsa på förebyggande åtgärder.

Julfestsäsongen i november–december är tillsammans med maj–juni den tid då arbetsgivarna traditionellt ordnar olika rekreationsevenemang och då risken för olycksfall i samband med dem således är som störst. De olycksfall som inträffar vid arbetsgivarnas rekreationsevenemang utgör endast en liten del av det totala antalet olycksfall, men de är sådana som man lätt kan inverka på med små åtgärder.

"Man kan se en klar minskning i antalet olycksfall i samband med rekreationsevenemang år 2020. Den huvudsakliga orsaken till det var att det just inte ordnades några evenemang på grund av corona”, säger Fennias riskchef Petteri Sistonen.

Antalet olycksfall i samband med rekreationsevenemang som ansluter sig till arbetet

Virkistystapahtumissa tapahtuneiden tapaturmien määrässä on nähtävissä selkeä pudotus vuonna 2020. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus TVK:n tilastot

Man kan se en klar minskning i antalet olycksfall i samband med rekreationsevenemang år 2020 Källa: Olycksfallsförsäkringscentralens statistik

Antalet olycksfall i samband med rekreationsevenemang minskade förhållandevis till och med mer, då de jämförs med alla olycksfall som inträffade under året. Andelen olycksfall i samband med rekreationsevenemang år 2020 sjönk med ca 64 procent från året innan.

Alla sammanräknade olycksfall under år 2020 minskade endast med ca 23 procent från år 2019. I år kommer antalet olycksfall sannolikt att åter närma sig antalet olycksfall 2019.

Halkande och snubblande är de mest typiska olycksfallen

I regel anser Sistonen att sociala kontakter och motionsrelaterade rekreationsdagar bör rekommenderas: samhörighet och nätverkande – gemensam inofficiell samvaro – ger i allmänhet positiva upplevelser för arbetstagarna och stöder deras välbefinnande.

”Det lönar sig att satsa på säkerheten då man ordnar rekreationsdagar. Enligt statistiken är de vanligaste olycksfallen som inträffar på rekreationsevenemang i regel att man halkar eller snubblar eller att man faller eller på annat sätt skadar sig i samband med spel eller
idrottsprestationer. Kläder och skor som passar för evenemanget, stretching i samband med motion och att reservera tillräckligt med tid för resorna är redan till stor hjälp”, tipsar Sistonen.

Arbetsgivarens olycksfallsförsäkring ersätter inte allt

Arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring gäller på alla evenemang som arbetsgivaren ordnar även utanför det egentliga verksamhetsstället. Även resorna till och från evenemanget omfattas av försäkringen. Det bör emellertid beaktas att försäkringen endast gäller den officiella platsen och tiden för evenemanget. Försäkringen ersätter inte nödvändigtvis olycksfall som inträffar under en ”efterfest” vid en annan adress än själva evenemanget. Afterwork, där arbetstagare träffas i en närbelägen restaurang efter arbetet, omfattas i regel inte heller av arbetsgivarens försäkring. Sådana olycksfall ersätts med stöd av en individuell olycksfallsförsäkring för fritid.

”En utmaning för arbetsgivaren är att rekreationsevenemang oftast inte ordnas på arbetsplatsen eller annars i en bekant miljö. Arbetsgivaren har således endast begränsade möjligheter att inverka på de så kallade tekniska säkerhetsfaktorerna”, förklarar Sistonen.

Tips för en trygg festsäsong

Då arbetsgivaren har begränsade påverkningsmöjligheter får deltagarnas egen uppmärksamhet och omdömesförmåga större betydelse.

Då du deltar i julfester, kom ihåg åtminstone följande:

  • Reservera tillräckligt med tid för resorna.

  • Välj skor enligt väderlek och byt vid behov ut dem till lämpliga.

  • Titta inte på telefonen medan du promenerar.

  • Coronaläget är ännu inte förbi; se till en god handhygien, delta endast
    om du är frisk och använd munskydd vid behov.

  • I samband med motionsprogram eller spel bör deltagarnas konditionsnivå beaktas och det är skäl att ordna god handledd uppvärmning innan man sätter igång.

  • Ta hand om dina medmänniskor.

Lue lisää

OlycksfallsförsäkringArbetarskyddMeddelandeFennia

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor