Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

En gruppensionsförsäkring

Av dessa skäl är en gruppensionsförsäkring ett praktiskt sätt att behålla nyckelpersonerna i ditt företag

4.4.2024

Gruppensionsförsäkringen är en kompletterande pensionslösning som kan riktas till en utvald grupp av anställda. Företagaren själv kan också vara med i arrangemanget.

Gruppensionsförsäkringen är avsedd för belöning på lång sikt av nyckelpersoner. Att engagera dem är viktigt av många skäl. För det första är de, tillsammans med företagaren, den viktigaste tillgången för ett litet eller medelstort företags framgång. För det andra är en hög personalomsättning kostsam för företaget, eftersom det är svårt att hitta nya nyckelpersoner.

Undersökningsföretaget IRO Research har på uppdrag av Fennia frågat företag med 20–250 anställda hurdana belöningsmodeller de använder. Mer än hälften av de tillfrågade ansåg att det fanns ett behov av att förbättra de nuvarande belöningsmodellerna för personalen. Den vanligaste belöningsmodellen är kontantbonusar. De är dock avsedda för kortvarigt engagemang.

Däremot var nästan hälften av företagets beslutsfattare inte medvetna om fördelarna med frivilliga pensionslösningar.

Ryhmäeläkevakuutus, graafi, UUSI

Vilka är fördelarna med en gruppensionsförsäkring för företag?

Teemu Vuontela, försäljningschef på Fennia, säger att gruppensionsförsäkringen är en viktig del av företagets belöningssystem. En tilläggspension motiverar och engagerar personalen, har en positiv inverkan på företagets resultat och förbättrar arbetsgivarbilden. Ansvarsfulla företag bryr sig också om de anställdas inkomstnivå efter karriären.

– Gruppensionsförsäkringen är en skattemässigt avdragsgill kostnad för företaget. Till skillnad från kontantbonusar sparar företaget samtidigt lönebikostnader, eftersom premien inte räknas som den försäkrades lön under betalningsåret. Dessutom är försäkringens betalningsplan flexibel, vilket uppskattas av företagare.

Vilka är fördelarna för personalen?

Den pott pengar som ackumuleras genom gruppensionsförsäkringen hjälper arbetstagaren att upprätthålla sin levnadsstandard efter pensionen. Minimiåldern för att pengarna ska börja utbetalas är 55 år.

– Utöver pensionsskyddet omfattar gruppensionen livförsäkringsskydd i händelse av den försäkrade personens dödsfall och skydd mot arbetslöshet. Förutsättningen är att den försäkrade har varit arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå oavbrutet i minst ett år och att han eller hon fortfarande är arbetslös arbetssökande när försäkringskapitalet tas ut. Skydd mot bestående arbetsoförmåga finns också som tillval. Engångsersättningen är skattefri för mottagaren, säger Vuontela.

Hur fungerar en gruppensionsförsäkring i praktiken?

Företagaren definierar den grupp av personer som är berättigade till gruppensionsförsäkring. Oftast handlar det om nyckelpersoner, till exempel ledningsgruppen, andra chefer eller säljteamet. Fennias expert hjälper dig med genomförandet av arrangemanget.

Gruppensionsförsäkringen bör alltid kopplas till företagets tillväxt- eller vinstmål för de närmaste åren.

Vad händer om en nyckelperson lämnar företaget?

Enligt Vuontela är uppsägning av en nyckelperson en ekonomiskt riskfri lösning för små och medelstora företag med tanke på gruppensionsförsäkringen.

– Om en nyckelperson lämnar företaget mitt i allt, får arbetsgivaren tillbaka de betalda pengarna. Och om målen inte uppnås får nyckelpersonerna inte heller någon ersättning. För att pengarna ska kunna återföras till företaget måste gruppensionsavtalet innehålla ett villkor för engagemang för en viss tid. Vanligtvis handlar det om 3–5 år, säger han.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor