Laaja venevakuutus korvaa, kun vahingon aiheuttaa ennalta arvaamaton, ulkoapäin äkillisesti vaikuttava tapahtuma, esimerkiksi karilleajo, pohjakosketus, yhteentörmäys tai kaatuminen.