Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fenniaturvan venevakuutukset - esite
Venevakuutusten tuote-esite

Fenniaturvan venevakuutukset - esite

Voimassa 1.5.2022 alkaen

Kun veneesi vakuutusturva on kunnossa, pääset vesille huoleti. Fenniaturvan venevakuutuksista löydät juuri sinun veneellesi sopivan laajuuden.

Tässä esitteessä kerrotaan Fenniaturvan venevakuutusten sekä veneilijän vastuuvakuutusten keskeinen sisältö.

Voit valita veneellesi Fenniaturvan Palo- ja varkausvakuutuksen tai Laajan venevakuutuksen. Venevakuutuksiin sisältyy aina veneilijän vastuuvakuutus. Laajan venevakuutuksen voi ottaa bonuksellisena tai bonuksettomana.

Muistutamme, että tämä esite ei ole täydellinen selvitys Fenniaturvan venevakuutuksista. Vakuutussopimuksesi sisältö ja ehdot kerrotaan vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa. Vakuutusehdot löydät osoitteesta www.fennia.fi.

Veneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon rungon lisäksi voi kuulua pää- ja/tai apumoottori, takila, purjeet ja veneeseen kuuluvat vesillä tarvittavat varusteet sekä jolla.

Venevakuutuksella voit vakuuttaa

 • veneen

 • moottorin

 • veneeseen kuuluvat varusteet, joita tarvitaan vesillä liikkumiseen

 • kalastusvälineet, jos ne on otettu huomioon vakuutusmäärässä.

Venevakuutukset

Palo- ja varkausvakuutus

Palo- ja varkausvakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta, varkaudesta, salaman-iskusta ja palosta aiheutuneet vahingot, mutta ei ennalta-arvaamattoman äkillisen ulkoisen tapahtuman aiheuttamia vahinkoja.

Laaja venevakuutus

Laaja venevakuutus korvaa ennalta-arvaamattoman, äkillisen ulkoisen tapahtuman aiheuttamat vahingot. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi karilleajo, myrsky ja salamanisku. Sen lisäksi se korvaa palon, varkauden ja tahallisen vahingonteon aiheuttaman vahingon.

Veneilijän vastuuvakuutus

Veneilijän vastuuvakuutus sisältyy aina Fenniaturvan venevakuutuksiin. Vastuuvakuutus korvaa toiselle osapuolelle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, josta olet voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Vakuutettuja ovat vakuutetun veneen omistaja, haltija sekä omistajan tai haltijan luvalla venettä käyttävät.

Laajan venevakuutuksen lisäturvat

Konerikkovakuutus

Laajaan venevakuutukseen voit ottaa lisäturvana konerikkovakuutuksen. Tällöin vakuutuksen korvauspiiri laajenee kattamaan myös äkilliset ja ennalta arvaamattomat päämoottorin, sen voimansiirron ja potkurin sisäiset konerikot, joita ovat esimerkiksi venttiilivarren katkeaminen ja siitä johtuva moottorin vaurioituminen. Konerikkovakuutuksen voi ottaa korkeintaan kuuden vuoden ikäiselle moottorille.

Omavastuu näkyy vakuutuskirjassa, omavastuu on kutenkin vähintään 600 euroa.

Masto- ja takilavakuutus

Laajaan venevakuutukseen purjeveneelle voit ottaa laajennetun vakuutusturvan masto- ja takilavahingolle. Masto- ja takilavakuutus antaa turvan myös ennalta-arvaamattomien masto- ja takilavahinkojen varalta. Tällaisia ovat esimerkiksi vanttiruuvin pettäminen ja siitä johtuva maston kaatuminen. Vahingon ei siis tarvitse johtua ulkoisesta tapahtumasta. Vakuutus koskee korkeintaan 20 vuotta vanhoja veneitä.

Omavastuu on 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 1200 euroa. Purjehduskilpailun aikana sattuneen vahingon omavastuu on 30 % korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 1200 euroa.

-
Laaja venevakuutus
Palo- ja varkausvakuutus
Äkillinen ulkoinen tapahtuma
kyllä
ei
Pohjakosketus ja karilleajo
kyllä
ei
Törmäys
kyllä
ei
Myrskyvauriot
kyllä
ei
Säilytys ja kuljetus
kyllä
kyllä
Palo, räjähdys ja salamanisku
kyllä
kyllä
Varkaus ja ilkivalta
kyllä
kyllä
Toiselle aiheutetut vahingot
kyllä
kyllä

Laajan venevakuutuksen lisäturvat

-
Laaja venevakuutus
Palo- ja varkausvakuutus
Konerikko
kyllä
ei
Purjeveneen masto ja takila
kyllä
ei

Vakuutus on voimassa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan vesillä, Itämerellä, Suomenlahdella, Saimaan kanavalla, Skagerrakissa ja Kattegatissa sekä Kielin kanavassa. Vakuutus on voimassa myös maissa, kun venettä säilytetään Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa ja kun venettä kuljetetaan näiden maiden välillä.

Voit valita venevakuutuksen omavastuun itse. Valitse omavastuuksi summa, jonka olet valmis maksamaan itse venevakuutuksestasi korvattavista vahingoista. Mitä suuremman omavastuun valitset, sitä pienempi vakuutusmaksusi on.

Pienin mahdollinen omavastuu määräytyy veneen vakuutusmäärän perusteella:

Vakuutusmäärä
Pienin omavastuu
alle 20 000 €
200 €
20 000 € - 49 999 €
300 €
50 000 € - 99 999 €
500 €
100 000 € - 499 999 €
1000 €

Voit vaikuttaa venevakuutuksesi laajuuteen ja hintaan omilla valinnoillasi.

 • Venevakuutuksen vakuutusmaksuun vaikuttavat esimerkiksi valitsemasi vakuutuksen laajuus, venetyyppi, vakuutusmäärä, vakuutuksenottajan ikä, moottorien tehot sekä valittu omavastuu.

 • Saat vakuutusmaksusta 20 prosentin alennuksen, jos katsastat veneen
  vuosittain.

 • Saat vakuutusmaksusta 10 prosentin alennuksen, jos veneessä on automaattinen sammutusjärjestelmä.

Oman yksilöllisen venevakuutuksesi maksut ja niihin liittyvät alennukset löydät saamastasi vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjastasi.

Venevakuutuksen hinta

Näet sinulle tarjotun venevakuutuksen hinnan sinulle tehtävästä vakuutustarjouksesta. Ostettuasi venevakuutuksen löydät hinnat ja sisällöt vakuutuskirjastasi www.fennia.fi/omafennia.

Bonusoikeudellisen laajan venevakuutuksen bonussäännöt

Bonuksella tarkoitetaan vahingottoman vuoden jälkeen vakuutusmaksuun annettavaa alennusta. Jos olet valinnut veneellesi laajan bonusoikeudellisen venevakuutuksen, vakuutusmaksua alennetaan tai korotetaan korvattujen vahinkojen mukaan seuraavasti:

 • Bonus nousee 10 prosenttiyksikköä kunkin vahingottoman vakuutuskauden jälkeen aina 70 prosenttiin saakka.

 • Jokainen korvattu vakuutustapahtuma alentaa bonusta 20 prosenttiyksikköä. Palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingoista maksetut korvaukset eivät kuitenkaan alenna bonusta.

Hyväksyttyäsi vakuutustarjouksen toimitamme sinulle seuraavat dokumentit:

Vakuutuskirja

Sisältää tiedot ottamistasi vakuutuksista

Fenniaturvan vakuutusehdot

Fennian vakuutuksia koskevia ehtoja

Maksun viivästyminen

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Maksuhäiriö

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Venevakuutuksesta korvataan esinevahinkoja sekä matkan keskeytymisestä aiheutuneita kustannuksia. Vakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi korjauskulut, maksaa rahakorvaus tai hankkia tilalle uusi vastaava esine.

Venevakuutusten perusteella korvataan vakuutetulle kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Korvausmäärä on se, mikä tarvitaan veneen merikelpoisuuden, luokan ja tyypin palauttamiseksi ennalleen.

Korvaamme joko korjauskulut, maksamme korvauksen rahana, lunastamme vakuutuskohteen tai hankimme tilalle samanarvoisen esineen.

Korvauksen ylin raja on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Lisäksi korvaamme hylyn raivaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut sekä veneessä mukana olleiden henkilöiden matkan keskeytymisestä syntyneet kotimatka‑, majoitus-, tms. kohtuulliset kulut yhteensä enintään 850 euroon asti.

Vahingon määrä

Vahingon määrän perusteena on lunastettavan veneen käypä arvo, joka tarkoittaa veneen käteismyyntihintaa vahinkohetkellä. Käyvän arvon määritykseen vaikuttavat mm. veneen ikä ja yleiskunto. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta veneliikkeen myyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa. Vakuutuskirjaan merkitty veneen vakuutusmäärä ei ole osoitus veneen käyvästä arvosta.

Veneen tai sen osan vahingon määrä lunastustilanteessa on uuden tai lähinnä vastaavan esineen käteismyyntihinta, jos

 • vene tai sen osa on ostettu uutena, ollut saman henkilön omistuksessa tai hallinnassa ja ollut vakuutettuna ostohetkestä lukien sekä vahingon sattuessa ostohetkestä on kulunut enintään kaksi vuotta

 • veneen tai sen osan korjauskulut ylittävät 2/3 uuden, samanlaisen veneen käteismyyntihinnasta.

Fennia voi alentaa korvausta tai vapautua kokonaan vastuusta tietyissä tilanteissa

Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos

 • vakuutuksenottaja on antanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja vakuutusta ottaessaan tai korvausta hakiessaan

 • vahinko johtuu vakuutuksenottajan törkeästä huolimattomuudesta tai vahinko on aiheutettu tahallaan

 • suojeluohjeita ei ole noudatettu tai vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta ei ole huolehdittu

 • vahingonvaaraa olennaisesti lisäävistä muutoksista on jätetty ilmoittamatta.

Vahinkotapahtuma
Laaja venevakuutus
Palo- ja varkausvakuutus
Veneen lukitusta kajuutasta anastetaan venetarvikkeita ja veneelle tehdään ilkivaltaa
kyllä
kyllä
Veneellä ajetaan karille
kyllä
ei
Veneen perämoottori ja potkuri vaurioituvat pohjakosketuksessa
kyllä
ei
Vene törmää laituriin ja vaurioituu
kyllä
ei
Vene vaurioituu törmättyään toiseen veneeseen väylällä
kyllä
ei
Irti päässyt tuli vaurioittaa venettä
kyllä
kyllä
Vene paiskautuu myrskyssä vasten rantaa ja vaurioituu
kyllä
ei
Venettä omin toimin vesille laskettaessa kiinnitysliina pettää ja vene vaurioituu
kyllä
ei
Kova tuulenpuuska (ei myrsky) kaataa veneen ja veneen kylkimaalaukset vaurioituvat
kyllä
ei
Moottori rikkoutuu, kun sen venttiili katkeaa
kyllä (konerikkoturvasta)
ei
Masto ja takila vaurioituvat äkillisen tuulenpuuskan seurauksena
kyllä (masto- ja takilaturva)
ei
Lumi ja jää vaurioittavat talvisäilytyksessä olevaa venettä
ei
ei
Veneen pakoputkiston ulostulo sijaitsee vesirajan alapuolella. Hiljalleen haurastunut tiiviste vuotaa jolloin vene täyttyy pikkuhiljaa vedellä ja uppoaa
ei
ei
Moottorissa käytetään väärää polttoainetta, joka aiheuttaa moottorin kiinnileikkautumisen ja moottori vaurioituu
ei
ei
Vene törmää toiseen veneeseen siten, että toinen vene vaurioituu
kyllä
kyllä

Katso toimintaohjeet vahinkotilanteeseen osoitteesta fennia.fi/vahingot.

Toimi näin vahinkotilanteessa

 • Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta.

 • Vahingosta voit ilmoittaa myös puhelimitse 010 503 5022.

 • Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomio nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Jos olet tyytymätön

Soita aina ensin meille 010 503 5022

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Vakuutuksen sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa ja -ehdoissa

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on yksilöity vakuutuskirjassa. Tarkista heti vakuutuskirjan saatuasi, että siihen merkityt tiedot pitävät paikkansa ja ilmoita Fenniaan, jos tiedoissa on virheitä tai puutteita.

Lähetämme sinulle vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa tiedon vakuutuksen sisällöstä. Ota yhteys Fenniaan, jos vakuutuksen kohde on olennaisesti muuttunut: Olet esimerkiksi muuttanut, hankkinut lisää omaisuutta tai myynyt sitä.

Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisesti vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten eri vakuutuksista korvattavat tapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu. Vakuutusmaksu ja vakuutusturva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen liittää rajoitusehtoja.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt kerromme vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovellamme samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on joku seuraavista: tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki samastamisesta

Jos vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa asuva käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä vakuutetun kanssa ja vahingon syynä on tämän henkilön törkeä huolimattomuus, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

Venevakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta.

Kuinka voit irtisanoa vakuutussopimuksesi?

Sinulla on koska tahansa oikeus irtisanoa venevakuutus.

Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Milloin voimme irtisanoa vakuutussopimuksesi?

Voimme irtisanoa vakuutuksesi, jos olet laiminlyönyt vakuutusmaksujen maksamisen.

Meillä on oikeus päättää vakuutus kesken vakuutuskauden, jos olet antanut vääriä tai puutteellisia tietoja.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi irtisanoa jatkuvan vakuutuksen vähintään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa voimme sanoa vakuutuksen irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Tallennamme puheluita

Tallennamme puheluita vakuutus-, korvaus- ja erikoistarkastustoiminnoissa asiakassuhteen hoitamiseksi sekä käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi. Saatamme tallentaa puheluita myös koulutuskäyttöön asiakaspalvelumme parantamiseksi.

Puheluiden hinnat

Soitto 010 5 -alkuisiin ja 010 19 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa kotimaan verkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelumaksun verran.

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Fennia-konsernin yhtiöt

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty seuraaviin julkisiin rekistereihin:

 • kaupparekisteri

 • verohallinto

 • ennakkoperintärekisteri

 • arvonlisäverovelvollisten rekisteri

 • vakuutusmaksuvero-
  velvollisten rekisteri

 • työnantajarekisteri.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 455 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet