Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennica Tomter ger stabil hyresavkastning

Fennica Tomter ger stabil hyresavkastning

Fennica Tomter är en specialplaceringsfond som förvaltas av professionella inom fastighetsbranschen. Den är den första fonden på den finska marknaden som i huvudsak investerar i tomter avsedda för affärsverksamhet. Fonden investerar sina medel i huvudsak i landområden som hyrs ut, som redan är byggda eller som ska byggas i Finland och som lämpar sig för byggande av lokaler och/eller bostäder samt för byggande av sociala fastigheter och vårdfastigheter. Fonden investerar i likviditetsändamål direkt eller indirekt en del av sina tillgångar i aktier i bostadsaktie- och fastighetsaktiebolag i anslutning till tomter eller i separata aktier i bostadsaktie- och fastighetsaktiebolag.

Fonden ger stabil hyresavkastning på lång sikt

Fondens placeringsobjekt finns i huvudstadsregionen eller i andra större städer och i tillväxtcentrum. Tomter avsedda för fritidsbyggnader finns i princip på ansedda och etablerade fritidscentrum.

Fondens syfte är att på lång sikt genom aktiv fondförvaltning och fastställd risknivå uppnå en så hög årlig avkastning som möjligt, som i första hand består av hyresintäkter och eventuella försäljningsvinster från de objekt som fonden äger, eller av indexrelaterad värdeökning.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd