Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Kapitalförvaltningstjänster
  • Fennia Kapitalförvaltning kontaktinformation

Fennia Kapitalförvaltning kontaktinformation

Mitt Fennia

På kapitalförvaltningens Mitt Fennia kan du teckna fonder och se värdet på din placeringsportfölj och transaktionerna i de olika portföljerna. Du får tillgång till tjänsten med dina personliga nätbankskoder.

Logga in på Mitt Fennia

Fennia Kapitalförvaltning Ab

asiakaspalvelu.varainhoito@fim.com
tfn

010 503 7990

Adress och hemort:
Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors

Våra experter

Eero Eriksson
Verkställande direktör
tfn 050 544 6214

Simo Launonen
Direktör
Försäljning och kundrelationer
tfn 050 597 0025

Heidi Ketolainen
Direktör
Administration och juridiska ärenden
tfn 040 733 4124

Jarno Mäkinen
Direktör
Värdepapper
tfn 040 777 8814

Ville Yrjölä
Direktör
Fastighetsfondfunktion
tfn 040 350 3126

Marko Alaraatikka
Seniorportföljförvaltare
tfn 040 821 1655

Michaela Motzkin-Niemi
Seniorportföljförvaltare
tfn 040 631 1680

Marko Ojala
Seniorportföljförvaltare
tfn 0400 532 833

Risto Gråsten
Kapitalförvaltare
tfn 040 521 3638

Timo Sadinmäki
Kapitalförvaltare
tfn 050 364 0266

Timo Pietikäinen
Kapitalförvaltare
tfn 050 354 4170

Maria Östergård Käld
Kapitalförvaltare
tfn 050 599 8546

Heikki Palmu
Fondförvaltare Fennica Fastigheter I
tfn 040 545 0018

Elina Puhakainen
Fondförvaltare Fennica Tomter
tfn 050 331 9119

Timo Valkama
Head of Transactions, Fastighetsfunktion
tfn 040 582 1955

Eero Ojala
Fondförvaltare Terrieri Fond
tfn 040 560 1243

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd