Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Försäkringssparande och -placering
  • Faktablad

Faktablad

På den här sidan publicerar vi faktablad över Fennia Livs försäkringar och kapitalförvaltningsavtal. I faktabladen redogörs för produkternas väsentligaste egenskaper och för tillhörande risker och avgifter. Faktabladen är i pdf-format. 

Sparförsäkring

  • Faktablad

Fennia-Kapitalförvaltningsförsäkring

Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd