Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Digital tillgänglighet
 • Tillgänglighetsutlåtande för webbutik

Tillgänglighetsutlåtande för webbutik

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Fennias nuvarande webbutiker, vilka är webbutikerna för fordonsförsäkringar, hemförsäkringar, reseförsäkringar, sjukkostnadsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar. Utlåtandet upprättades 23.10.2023.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbutikerna uppfyller ännu inte alla krav.

För webbutikernas del åberopar vi oproportionell börda. Fennia förnyar som bäst sina nättjänster, och det skulle leda till oskäliga kostnader att göra tillgänglighetsändringarna i de nuvarande webbutikerna.

Webbutikerna förnyas stegvis åren 2024–2026 och de nya webbutikerna görs tillgängliga.

De nuvarande webbutikernas tillgänglighet granskades vid årsskiftet 2022–2023 av en extern expertorganisation. Granskningen gjordes utifrån rekommendationerna i WCAG 2.1-standardens AA-nivå.

Centrala tillgänglighetsbrister i de nuvarande webbutikerna:

 • inriktnings- och läsordning, t.ex. tangentbordsanvändning, menypunkter, dialogfönster, försäkringsval och prisuppdatering

 • programmässig märkning, t.ex. namnlappar för fält, felmeddelanden

 • bristande textmotsvarigheter och rubricering

 • information om laddningsfördröjning.

Vi korrigerar kontinuerligt tillgänglighetsbristerna i de nuvarande webbutikerna som en del av det normala utvecklingsarbetet av webbutikerna.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Beskriv den på feedbackblanketten.

Du kan sköta ärenden per telefon till den del vår nättjänst ännu inte möjliggör tillgänglig ärendehantering.

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats (tillganglighetskrav.fi) beskrivs det hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(snabel-a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.
Vi erbjuder hjälp åt användare, för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga.

Du kan använda den här elektroniska blanketten för att beställa material i tillgänglig form.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor