Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Digital tillgänglighet
 • Tillgänglighetsutlåtande för webbutik

Tillgänglighetsutlåtande för webbutik

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Tillgänglighetsutlåtandet gäller Fennias webbutiker och upprättades den 14 juni 2022. Tillgänglighetsutlåtandet publicerades den 21 september 2020.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående organisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven.

För webbutikens del åberopar vi oproportionell börda. Fennia förnyar som bäst sina nättjänster, och det skulle leda till oskäliga kostnader att göra tillgänglighetsändringarna i den nuvarande webbutiken.

Webbutiken förnyas före utgången av 2023, och den nya tjänsten görs tillgänglig.

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller inte tillgänglighetskraven:

 1. Det finns brister i kontrasterna. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

 2. Länktexternas kontrast mot den omgivande texten är för låg på vissa ställen. (WCAG 1.4.1, 3.2.4)

 3. Vissa visuella element går inte att förstora snyggt, då bara texten förstoras till 200 % större än normalt. (WCAG 1.4.4)

 4. Länkar som öppnar bilagor har inte markerats. (WCAG 2.4.4)

 5. Tjänsten saknar en länk för att hoppa direkt till innehållet. (WCAG 2.4.1)

 6. Tjänstens språk har definierats som engelska. (WCAG 3.1.1)

 7. Ikoner saknar beskrivande textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)

 8. Sidornas huvudinnehållsfält har inte angetts i kod. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

 9. Rubriknivåerna har inte alltid använts på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)

 10. Fokusordningen har inte angetts som fokusordning i kod. Det kan vara svårt att med skärmläsare få ett grepp om vad det är fråga om och vad som är i aktivt fokus. Fokusordningens olika skeden består av tomma länkar, vilket kan skapa förvirring. (WCAG 4.1.2)

 11. Tabellen som beskriver försäkringspaket har många utmaningar. Vald flik anges inte i kod, försäkringspaket kan inte väljs alls med skärmläsare, ikoner saknar textmotsvarigheter och tilläggsalternativ anges bara med textfärg. Det kan vara svårt att hitta knappen som man fortsätter med (Fortsätt till köp), eftersom den finns i tabellen och inte i slutet av sidan. På sidan för försäkringsförslag dyker knappen Räkna ut överraskande upp i tabellen när man använder menyer (t.ex. självrisk). (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3)

 12. På tjänstens förstasida finns en modaldialog, genom vilken man skulle kunna gå till köp av bilförsäkring. Fokus flyttas inte automatiskt till dialogen på rätt sätt. Med skärmläsare är det nästan omöjligt att gå till den nya tjänsten eller att stänga dialogen. Å andra sidan kan den gamla tjänsten användas trots dialogen om man inte störs av att synfältet blockeras. Dialogen blockerar synfältet på ett störande sätt om den inte går att stänga ner. Det går inte att stänga ner dialogen med Esc-knappen, men inte heller bara från tangentbordet med knappen som avslutar dialogen. För den som använder tangentbordet är det enda alternativet att gå till den nya tjänsten för att navigera vidare. (WCAG 2.4.3)

 13. Med tangentbordet kan användaren inte alls navigera vidare från knappen Räkna ut. Sidan laddas upp på nytt och fokus flyttas till sidans början. När användaren går tillbaka till blankettens början stängs fordonets uppgifter. Motsvarande problem förekommer också senare på stigen. (WCAG 2.1.2, 2.4.3)

 14. Med skärmläsare flyttas fokus direkt från knappen Hämta uppgifter om fordonet till knappen Räkna ut. Den som använder skärmläsare märker alltså sannolikt inte ytterligare uppgifter om fordonet som visas ovanför knappen Räkna ut. (WCAG 1.3.2)

 15. Alla blankettfält har inte fältetiketter som kopplats ihop på rätt sätt. (WCAG 3.3.2)

 16. Blankettelement som utgör grupper har inte markerats rätt i kod. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)

 17. Det finns brister i blanketternas felmeddelanden. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

 18. Alla obligatoriska fält har inte markerats. (WCAG 3.3.2)

 19. Identifieringen gäller XX minuter, varefter användaren loggas ut automatiskt. (WCAG 2.2.1)

 20. På sidorna finns vissa texter och element med för låg kontrast. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

 21. Det finns brister i textmotsvarigheterna till visuella element, varför en skärmläsaranvändare kanske inte får tillräckligt mycket information. (WCAG 1.1.1)

 22. Tjänstens språk har definierats som engelska. (WCAG 3.1.1)

 23. Tjänsten saknar en länk för att hoppa direkt till innehållet. (WCAG 2.4.1)

 24. Sidans alla delar har inte angetts i kod. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

 25. Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer. T.ex. saknas ofta rubriker på nivå H1 och alla rubriker har inte markerats som rubrik. (WCAG 1.3.1)

 26. Fokus flyttas till menyn även om den inte är öppen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

 27. Man kan inte navigera till alla element bara med tangentbordet och med skärmläsare kan man inte alltid använda alla interaktiva element. (WCAG 2.1.1)

 28. Länkar som öppnar en fil eller som leder till en annan webbplats har inte markerats tydligt. (WCAG 2.4.4)

 29. Blanketternas fältetiketter har inte alltid kopplats till blankettfälten på rätt sätt i kod och obligatoriska blankettfält har inte markerats. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)

 30. På tjänsten finns blankettfält som samlar in användarnas personuppgifter, men det exakta ändamålet med dessa har inte definierats. (WCAG 1.3.5)

 31. På blanketterna blir knappen Fortsätt passiv om alla obligatoriska uppgifter inte har fyllts i. Därför ges felmeddelanden inte på rätt sätt. (WCAG 1.3.1, 3.3.1, 4.1.3)

 32. Identifieringen gäller 60 minuter, varefter användaren loggas ut automatiskt. (WCAG 2.2.1)

 33. Flikar har inte markerats som flik, och användaren får inte information om dragspelselementets roll eller status. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)

 34. Aktiva element framhävs visuellt, men de anges inte i kod. (WCAG 1.3.1, 1.3.3)

 35. Läsordningen för blankettelement är ologisk. Skärmläsaren läser först textfältet och därefter fältetiketten. (WCAG 1.3.2)

 36. Elementet med vilket man går framåt på tjänsten finns inte alltid i kod. (WCAG 1.3.1)

 37. Aktiva element framhävs visuellt, men de anges inte i kod. (WCAG 1.3.1, 1.3.3)

 38. Läsordningen motsvarar inte alltid den visuella läsordningen. (WCAG 1.3.2)

 39. Vissa visuella element går inte att förstora snyggt, då bara texten förstoras till 200 % större än normalt. (WCAG 1.4.4)

 40. På tjänsten öppnas en modaldialog för val av skydd. Fokus flyttas inte automatiskt till dialogen på rätt sätt. (WCAG 2.4.3)

 41. I tabellerna används inte tabellrubriker och bilder som fungerar som märken saknar textmotsvarigheter, varför skärmläsaren inte får information om vilka celler som har markerats. (WCAG 1.3.1)

 42. Vissa visuella element går inte att förstora snyggt, då bara texten förstoras till 200 % större än normalt. (WCAG 1.4.4)

 43. Kalenderelementet visas när pekaren eller navigeringen med tangenter går till elementet. Det täcker övrigt innehåll och kan inte stängas genom att trycka på med Esc. (WCAG 1.4.13)

 44. Skärmläsarens fokus går inte till början när sidan laddas upp, utan den blir kvar i nedre kanten. (WCAG 1.3.2)

 45. På tjänsten öppnas en modaldialog om infoikoner. Fokus flyttas inte automatiskt till dialogen på rätt sätt. (WCAG 2.4.3)

 46. Länkarnas ändamål framgår inte alltid av länkarna. (WCAG 2.4.4)

 47. På tjänsten Räkna ut och köp kan man ställa in självrisken och ersättningsbeloppet genom att trycka på plus- eller minusknappen. Skärmläsaranvändaren får ingen respons på att penningsumman ändras när man trycker på plus- eller minusknappen. På samma sätt går förändringen av hur summan inverkar på beskrivningen och på försäkringens pris lätt förbi. Knapparna saknar definition av både namn och roll. De är bara bilder, även om de borde vara knappar. (WCAG 3.2.2, 4.1.2)

 48. Tillräckliga instruktioner saknas för vissa blankettelement. (WCAG 3.3.2)

 49. Rollerna för flera element (t.ex. kalendernas pilar och plus-/minusknappar) har inte definierats och länkarna saknar href-attribut. Därför ser skärmläsaren dem inte som länkar och uppgifter om deras ändamål saknas. De kan inte heller användas från tangentbordet. (WCAG 4.1.2)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Beskriv den på feedbackblanketten.

Du kan sköta ärenden per telefon till den del vår nättjänst ännu inte möjliggör tillgänglig ärendehantering.

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats (tillganglighetskrav.fi) beskrivs det hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(snabel-a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.
Vi erbjuder hjälp åt användare, för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga.
Du kan använda den här elektroniska blanketten för att beställa material i tillgänglig form.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor