Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Fordon
  • Avställning

Avställning

Avställning – ger kostnadsbesparingar för den tid ditt fordon inte används

Om du tillfälligt inte kör din bil eller motorcykel, lönar det sig inte att betala fordonsskatt eller försäkringar för tiden i fråga. Du kan avställa ditt fordon, dvs. teckna en avställningsförsäkring. Då gottgör vi premien för trafikförsäkringen för stilleståndstiden. För premien för kaskoförsäkringen gottgör vi för stilleståndstiden alla andra utom skadegörelse-, brand-, stöld-, rättsskydds- och inlösningsskyddsförsäkringen.

Avställningen görs alltid tills vidare och den gäller från och med avställningsdagen. Efter det sätts fordonet i användningsförbud. Om du vill köra bil eller motorcykel igen, ska du först göra en påställning.

Avställningen är en avgiftsbelagd registreringsåtgärd medan påställningen är avgiftsfri. Du kan göra båda på tjänsten

Mitt Fennia
eller på .Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd