Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Osakassopimus ja henkivakuuttaminen

Varför lönar det sig att överväga en livförsäkring när man ingår ett aktieägaravtal?

23.11.2023

Aktieägaravtalet är ett av de viktigaste, om inte det allra viktigaste, avtalet mellan aktieägarna i aktiebolaget. Syftet med aktieägaravtalet är att förebygga tvister och att ge riktlinjer för ledningen av företaget. Vid utarbetandet av aktieägaravtalet bör man också överväga behovet av en livförsäkring.

Det är förnuftigt att ingå ett aktieägaravtal varje gång företaget har mer än en ägare. Ärenden som man typiskt kommer överens om är bland annat aktieägarnas roller, styrelsearbetet, företagets finansiering, utdelningsgrunderna, sekretessbestämmelserna, konkurrensförbudet och principerna för försäljning av aktier.

Mindre uppmärksamhet har emellertid ägnats hur man kan trygga företagets kontinuitet i en situation där en av aktieägarna blir permanent arbetsoförmögen eller avlider.

– Det återstår mycket att göra när det gäller utnyttjandet av livförsäkringar inom små och medelstora företag. Ämnet är främmande för många företagare. En fortsatt verksamhet kan säkerställas genom att anteckna i aktieägaravtalet om inlösen av en permanent arbetsoförmögen eller död aktieägares ägarandel. Med hjälp av en livförsäkring tryggas i sin tur de övriga aktieägarnas ställning, när företaget inte behöver utomstående finansiering för inlösen av aktier, säger Kari Wilén, direktör för Fennias livförsäkringskunder.

Hur fungerar aktieägaravtalet och livförsäkringen tillsammans?

Aktieägarna kan komma överens om att livförsäkringen tecknas i företagets namn. Då är bolaget förmånstagaren. Bolaget är berättigat att lösa in aktierna för en avliden aktieägare, varefter aktierna makuleras. Livförsäkringen täcker det belopp som ska betalas till arvingarna.

Aktieägaravtalet innehåller en separat överenskommelse om bolagets valuation, det vill säga bolagets värde. Då uppstår det ingen tvist om värdet i efterhand. Bolagets värde och aktieägarens ägarandel ska beaktas också när försäkringsbeloppet bestäms.

Aktieägarna kan också komma överens om personliga livförsäkringar.

Hur beräknas valuationen?

Vid beräkning av företagets värde kan användas till exempel skattemyndighetens modell.

De vanligaste metoderna för beräkning av företagets värde inom små och medelstora företag är substansvärde och avkastningsvärde. Vid beräkningen av substansvärdet dikteras värdet utifrån företagets tillgångar efter att skulderna har dragits av tillgångarna. Om företagets tillgångar är till exempel en miljon euro och om den avlidne aktieägaren äger 25 procent av bolaget, betalas 250 000 euro till arvingarna.

Avkastningsvärdet beräknas i sin tur som medelvärdet av resultaten för de tre senaste räkenskapsperioderna, som kapitaliseras med en räntesats på 15 %.

Om avkastningsvärdet är högre än substansvärdet, är företagets valuation medelvärdet av dessa två beräkningsmodeller.

Vilka är fördelarna med en livförsäkring?

Den mest betydande fördelen med arrangemanget är att man säkerställer att bolagsmännen kan fortsätta bolagets verksamhet och ekonomisk trygghet för den avlidna aktieägarens anhöriga.

Livförsäkringen skyddar även andra ägare, anställda och kunder.

Livförsäkringsprodukterna erbjuds av Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor