Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Sisältöstudio
  • Miksi osakassopimusta tehdessä on järkevä pohtia myös henkivakuutusta?
Kädet piirrosten päällä.

Miksi osakassopimusta tehdessä on järkevä pohtia myös henkivakuutusta?

23.11.2023

Osakassopimus on yksi tärkeimmistä ellei jopa tärkein osakeyhtiön osakkaiden välinen sopimus. Sen tavoitteena on ehkäistä riitoja ja antaa suuntaviivat yrityksen johtamiselle. Osakassopimusta laatiessa olisi syytä pohtia myös henkivakuutuksen tarve.

Osakassopimus on järkevää solmia aina, kun yrityksessä on enemmän kuin yksi omistaja. Tyypillisiä sovittavia asioita ovat muun muassa osakkaiden roolit, hallitustyö, yrityksen rahoittaminen, osingonjakoperusteet, salassapitosäännöt, kilpailukielto ja osakkeiden myyntiin liittyvät periaatteet.

Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, miten yrityksen jatkuvuus varmistetaan tilanteessa, jossa yksi osakkaista joutuu pysyvästi työkyvyttömäksi tai menehtyy.

– Henkivakuutuksen hyödyntämisessä on vielä paljon tehtävää pk-yrityksissä. Aihe on monelle yrittäjälle vieras. Toiminnan jatkuminen voidaan varmistaa osakassopimukseen tehtävällä kirjauksella, jossa sovitaan pysyvästi työkyvyttömän tai kuolleen osakkaan omistusosuuden lunastamisesta. Henkivakuutuksen avulla turvataan puolestaan muiden osakkaiden asema, kun yritys ei tarvitse ulkopuolista rahoitusta osakkeiden lunastamiseen, sanoo Fennian henkivakuutusasiakkuuksista vastaava johtaja Kari Wilén.

Miten osakassopimus ja henkivakuutus toimivat yhdessä?

Osakkaat voivat sopia, että henkivakuutus otetaan yrityksen nimiin. Tällöin yritys on edunsaaja. Yritys on oikeutettu lunastamaan menehtyneen osakkaan osakkeet, jonka jälkeen ne mitätöidään. Henkivakuutus kattaa perillisille maksettavan summan.

Osakassopimuksessa sovitaan erikseen yrityksen valuaatiosta eli arvosta, jolloin siitä ei synny jälkikäteen kiistaa. Yrityksen arvo ja osakkaan omistusosuus on huomioitava myös vakuutussummaa määriteltäessä.

Lisäksi osakkaiden on mahdollista sopia henkilökohtaisista henkivakuutuksista.

Miten valuaatio lasketaan?

Yrityksen arvonmäärityksessä voidaan hyödyntää esimerkiksi verottajan käyttämää mallia.

Pk-yrityksissä yleisimmät arvonmäärityksen keinot ovat substanssiarvo ja tuottoarvo. Substanssiarvoa laskettaessa valuaatio määräytyy sen mukaan, mitkä ovat yrityksen varat miinus velat. Jos yrityksellä on varoja esimerkiksi miljoona euroa ja menehtyneen osakkaan omistusosuus yhtiöstä on 25 prosenttia, perillisille maksetaan 250 000 euroa.

Tuottoarvo lasketaan puolestaan kolmen viimeisimmän tilikauden tulosten keskiarvona, joka pääomitetaan 15 prosentin korkokannalla.

Mikäli tuottoarvo on korkeampi kuin substanssiarvo, yrityksen valuaatio on näiden kahden laskentamallin keskiarvo.

Mitkä ovat henkivakuutuksen hyödyt?

Merkittävin hyöty on se, että järjestelyn avulla turvataan yhtiökumppaneiden tulevaisuus yritystoiminnan jatkajina sekä menehtyneen osakkaan omaisten taloudellinen turva.

Järjestely suojaa myös muita omistajia, työntekijöitä ja asiakkaita.

Henkivakuutustuotteet tarjoaa Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia.

Lue lisää

YrittäjyysYrityksen vakuutuksetYrittäjän vakuutuksetArtikkeliYritys
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet