Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Sommaren är tiden för motorcyklisterna – antalet olyckor har minskat under de senaste åren

12.7.2022

Motorcykeln är ett utmärkt sätt att resa och se somriga Finland. Utifrån de första registreringarna har motorcykeln blivit något populärare och körsäkerheten ökat under de senaste åren.

Enligt Traficoms statistik ökade antalet första registreringar av motorcyklar 2017–2020. I fjol var antalet första registreringar av motorcyklar 3 709, endast 12 färre än året innan. Precis som bilhandeln har motorcykelindustrin lidit av den globala chipbristen.

Försäljningen av motorcyklar nådde toppen i mitten av 2000-talet, då antalet första registreringar av motorcyklar överskred 10 000. I och med finanskrisen 2008 och den efterföljande nedgången halverades motorcykelförsäljningen på några år och som lägst var antalet första registreringar mindre än 3 000 år 2017.

Enligt Institutet för Olycksinformation ökade motorcykelolyckorna i sin tur fram till 2018, men därefter har antalet minskat. År 2020 skadades totalt 1 980 personer i motorcykelolyckor, varav mer än 95 procent var motorcyklister. Siffrorna omfattar både de olyckor där motorcykeln har varit motpart och de olyckor där motorcyklar varit orsaken till olyckan.

Inga närmare uppgifter om trafikarbetet för motorcyklar under de senaste åren finns att tillgå, men riktgivande siffror finns i Lipasto, VTT:s system för beräkning av utsläpp, där trafikarbetet har bedömts under 2015–2020. Enligt siffrorna har det årliga trafikarbetet varit så gott som oförändrat under de senaste åren.

Dessutom är det möjligt att dra slutsatser av användningen av motorcyklar utifrån antalet påställda motorcyklar. Antalet påställda motorcyklar på sommaren har minskat något varje år. Förra sommaren var antalet påställda motorcyklar i slutet av juni ungefär 167 000.

Skadade i motorcykelolyckor, första registreringar av motorcyklar och påställda motorcyklar 2016–2020/2021

Antalet skadade i motorcykelolyckor började minska 2018, men vi har ännu inte tillgång till uppgifter för 2021. Enligt Fennias statistik var skadefrekvensen för trafikförsäkringsskador med motorcyklar 2021 på samma nivå som 2020. Källa: Institutet för Olycksinformation, Traficom

Antalet skadade i motorcykelolyckor började minska 2018, men vi har ännu inte tillgång till uppgifter för 2021. Enligt Fennias statistik var skadefrekvensen för trafikförsäkringsskador med motorcyklar 2021 på samma nivå som 2020. Källa: Institutet för Olycksinformation, Traficom

En ansvarsfull motorcyklist kolliderar endast sällan, antalet personskador har minskat under de senaste åren

Motorcyklister är inte särskilt olycksdrabbade. Enligt Fennias statistik är till exempel skadefrekvensen för motorcyklister betydligt lägre än för personbilar.

– Många motorcyklister är entusiaster som känner sitt fordon och njuter av att köra ansvarsfullt. Då är sannolikheten för att råka ut för en olycka på grund av eget fel naturligtvis mindre, säger Mikko Pöyhönen, som ansvarar för Fennias fordonsförsäkrings- och fordonsskadetjänster.

Varje år råkar dock motorcyklister även ut för allvarligare olyckor. I vägtrafiken avlider årligen i genomsnitt över 20 motorcyklister och allvarligt skadas över 60 motorcyklister. Eftersom motorcyklarna färdas och accelererar snabbt och väger hundratals kilo, kan oväntade situationer vara förödande.

Motorcykelolyckor leder ofta till någon slags skada hos motorcyklisten.

Till exempel 2020 inträffade över 1 600 personskador i olyckor orsakade av motorcyklister, medan egendomsskadorna var endast drygt 300. Hos bilförare är förhållandet det motsatta, det vill säga egendomsskadorna är betydligt fler.

– Skadorna hos motorcyklisterna är dock inte alltid allvarliga, men en motorcykel som väger hundratals kilo kan lätt orsaka skador på passagerare. Enligt statistiken skadas motorcyklister ofta även i olyckor där någon annan än motorcyklisten orsakat olyckan, säger Pöyhönen.

Enligt statistik från Institutet för Olycksinformation är de flesta olyckor vurpor på körbanan. Då kan till exempel motorcykelns balans svika vid trafikljus eller när man kör mycket långsamt och motorcyklisten faller med motorcykeln. Skadorna brukar dock inte vara allvarliga.

Däremot är de näst vanligaste skadetyperna, avkörningar, betydligt farligare. När motorcykeln kör av vägen med hög fart utgör en kollision med till exempel en sten eller ett träd den största risken. Orsaken till avkörning kan vara för hög hastighet, en hal väg eller en plötslig rörelse till exempel på grund av ett djur som hamnat på vägen.

Enligt Institutet för Olycksinformation agerade endast var fjärde motorcyklist korrekt eller olyckan var en genuin olycka i dödsolyckor i slutet av 2010-talet. I resterande 75 procent var berusningsmedel, avvikande beteende eller för hög hastighet orsaken till olyckan.

Siffrorna för personskador hos motorcyklister från Institutet för Olycksinformation grundar sig på försäkringsbolagens anmälningar. En person som fått ersättning för kostnader orsakade av kontrollbesök vid skador statistikförs som lindrigt skadad. I Statistikcentralens statistik syns i sin tur olyckor som anmälts till polisen. Dessa är ofta något allvarligare.

– Skador som registrerats av polisen har minskat betydligt under de senaste tio åren, medan siffrorna som anmälts till försäkringsbolagen började minska först 2018. Av detta kan vi dra en försiktig slutsats att skadorna har blivit lindrigare de senaste åren, säger Pöyhönen.

Antalet olyckor som registrerats av polisen fortsatte att minska 2021, men försäkringsbolagens siffror är ännu inte tillgängliga.

Skador som registrerats av polisen och skador som ersatts från trafikförsäkringen 2012–2020, faktiska siffror och index (2012)

Antalet personskador som registrerats av polisen har minskat i jämn takt under de senaste tio åren, medan försäkringsbolagens utbetalda ersättningar har varierat mer från år till år. Diagrammet till vänster visar de faktiska siffrorna, till höger anges index (2012) för att underlätta jämförelsen. Källa: Statistikcentralen och Institutet för Olycksinformation

Antalet personskador som registrerats av polisen har minskat i jämn takt under de senaste tio åren, medan försäkringsbolagens utbetalda ersättningar har varierat mer från år till år. Diagrammet till vänster visar de faktiska siffrorna, till höger anges index (2012) för att underlätta jämförelsen. Källa: Statistikcentralen och Institutet för Olycksinformation

Olyckor orsakade av motorcyklister efter skadetyp, totalt 2011–2020

Enligt statistik från Institutet för Olycksinformation är vurpor den vanligaste orsaken till skador vid motorcykelkörning. Källa: Institutet för Olycksinformation, Traficom

Enligt statistik från Institutet för Olycksinformation är vurpor den vanligaste orsaken till skador vid motorcykelkörning. Källa: Institutet för Olycksinformation, Traficom

Förhållandet mellan personskador och egendomsskador som orsakats av motorcyklar och personbilar och som ersatts från trafikförsäkringen 2021

I motorcykelolyckor ersätts oftast personskador, medan egendomsskador på bilen ersätts i bilolyckor. Källa: Institutet för Olycksinformation OTI

I motorcykelolyckor ersätts oftast personskador, medan egendomsskador på bilen ersätts i bilolyckor. Källa: Institutet för Olycksinformation OTI

Njut av sommaren med motorcykel

För många är motorcykelkörning en livsstil. Pöyhönen uppmanar till att njuta av själva resan, inte bara av destinationen.

– Finland är fullt av häftiga platser värda ett besök, såsom vackra landskap och personliga orter. Torg, caféer, naturparker. Under resan träffar du säkert andra motorcyklister som kan ge bra tips, säger Pöyhönen.

– Jag tänker också resa och åka motorcykel under sommaren. Jag försöker alltid påminna mig själv om att först och främst njuta av själva resan.

Enligt Pöyhönen är det viktigt att kontrollera skicket på motorcykeln innan du ger dig av.

– Se till att motorcykeln har servats korrekt och kontrollera att service enligt serviceprogrammet inte ska ske precis under resan. Se också till att däcken är i gott skick och byt ut dem vid behov.

Pöyhönen påminner också om vikten av försäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla påställda motorcyklar, men det lönar sig också att se till att kaskoförsäkringen är uppdaterad och att en försäkring tecknats för resgodset.

– I Finland har vi ett ganska unikt trafikförsäkringssystem som ser till alla vägtrafikanternas försäkringsskydd i en olyckssituation.

Det finns skillnader mellan landskapen: I Egentliga Tavastland är antalet motorcyklister stort i förhållande till antalet bilar och befolkningsmängden, i Södra Österbotten och Kymmenedalen ökar populariteten

Flest motorcyklar finns i Nyland, Birkaland, Egentliga Finland och Norra Österbotten. Detta kan i hög grad förklaras med att det även är fråga om de mest befolkningsrika områdena.

Särskilt i Norra Savolax, Egentliga Finland och Södra Österbotten har antalet första registreringar av motorcyklar ökat något under de senaste åren.

Om vi ser på antalet påställda motorcyklar i förhållande till antalet bilar och befolkningsmängden, kan vi fastslå att flest motorcykelentusiaster finns i Egentliga Tavastland, Kymmenedalen och Södra Österbotten.

Antalet påställda motorcyklar i förhållande till antalet bilar och antalet invånare som fyllt 18 år efter landskap 2021

Motorcykelåkning är särskilt populär i Egentliga Tavastland, Södra Österbotten och Kymmenedalen, där antalet påställda motorcyklar är särskilt stort i förhållande till antalet påställda bilar och antalet myndiga invånare. Källa: Statistikcentralen, Traficom

Motorcykelåkning är särskilt populär i Egentliga Tavastland, Södra Österbotten och Kymmenedalen, där antalet påställda motorcyklar är särskilt stort i förhållande till antalet påställda bilar och antalet myndiga invånare. Källa: Statistikcentralen, Traficom

Påställda och avställda motorcyklar i olika landskap 2021

Flest motorcyklar har registrerats i Nyland. Även i Birkaland, Egentliga Finland och Norra Finland finns ett stort antal motorcyklar. Källa: Statistikcentralen

Flest motorcyklar har registrerats i Nyland. Även i Birkaland, Egentliga Finland och Norra Finland finns ett stort antal motorcyklar. Källa: Statistikcentralen

Mer information

Mikko Pöyhönen
Direktör, fordonsförsäkrings- och fordonsskadetjänster
mikko.poyhonen@fennia.fi
Tfn 040 653 0950

Fennia – för företagande och liv

Försäkring betyder att du gör dig redo för framtida möjligheter. Vi på Fennia erbjuder tjänster inom skade-, liv-, pensions- och sparförsäkring. Vi vill av hela vårt hjärta göra det möjligt för dig att pröva och vara företagsam. Du utvecklas, och vi med dig.

Lue lisää

TrafikförsäkringBilförsäkringFordonMeddelandePå väg

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor