Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Vänner som idrottar tillsammans.

Sätts orket på prov? Lär dig att identifiera dina resurser och hitta sätt att söka hjälp

16.11.2023

När företagaren mår bra har arbetstagarna och företaget också en chans att vara framgångsrika. Företagarnas vardag är för närvarande belastad av många faktorer, till exempel det svåra ekonomiska läget, långa arbetsdagar, en allmän känsla av otillräcklighet, korttidsjobb och den mörka årstiden.

Mikko Kokko, direktör för Fennias frivilliga personförsäkringar, säger att det ökade trycket påverkar alla arbetstagare. Företagare är inte en grupp som är fristående från resten av samhället.

– Människans välbefinnande består övergripande av mental och fysisk hälsa samt av ett allmänt välbefinnande. När saker och ting är i sin ordning, kan man leva ett balanserat liv, sammanfattar han.

Att ta hand om finländarnas välbefinnande är en stor samhällelig utmaning som man måste reagera på. Enligt Pensionsskyddscentralens statistik är orsaken för beviljandet av invalidpension för nästan var tredje person att de har psykiska störningar och beteendestörningar. Siffran har varit hög i åratal.

Kokko har i stor utsträckning undersökt frågor som gäller människors välbefinnande redan på grund av sitt eget arbete. Han tar själv hand om sin fysiska hälsa genom att idrotta. Den mentala hälsan stärks i sin tur genom diskussioner med kolleger och sparrningspartners.

– Att hitta en mental balans är viktigt och man måste lära sig att lyssna själv på hur man orkar. Men det är lättare sagt än gjort. Exempel på symptom kan vara utmaningar med interaktion, sömnproblem, ständig trötthet och irritation. Stress är också förknippad med allmän cynism, räknar Kokko upp.

Enligt honom har det en positiv inverkan på orket om arbetet är intressant och meningsfullt. Samtidigt är det farligt att helt låta sig föras av arbetsengagemanget. Långa arbetsdagar och att arbetstiden och fritiden blandas under en längre tid leder till utmattning.

Sök hjälp i tid

Företagarna vet sitt eget värde när det gäller framgången i deras företag. I en enkät som Fennia Liv genomförde i januari ansåg 92 procent att företagarens hälsa är företagets viktigaste kapital. De mest oroväckande riskerna i samband med företagsverksamheten var att företagaren insjuknar och blir arbetsoförmögen.

– När man har identifierat problem som gäller ork, måste man därefter göra något åt det. Det första sättet är att reagera proaktivt på situationen och gå till exempel på en hälsokontroll. Det är också viktigt med kamratstöd och stödnätverk, säger Kokko.

– Ett sätt att minska belastningen är att utveckla sin egen kompetens. Då klarar man snabbare av vissa arbetsuppgifter. Dessutom lönar det sig att delegera uppgifter till samarbetspartner, till exempel bokföringen och IT-stödet. Man måste inte göra allt själv, fortsätter han.

Frivilliga försäkringar är också en viktig del av helheten för välbefinnande. De viktigaste frivilliga försäkringarna för företagare är olycksfalls-, sjukkostnads- och livförsäkringarna. Det är möjligt att skaffa tilläggsskydd i fall av allvarliga sjukdomar och bestående arbetsoförmåga.

Sjukkostnadsförsäkringen garanterar en smidig och snabb tillgång till vård när kunden hänvisas direkt till rätt expert. Livförsäkringen lättar däremot trycket på företagsverksamhetens kontinuitet och oron om utkomst, om något oväntat händer, säger Kokko.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor