Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Mor och barn leker.

Så här fungerar företagarens riskkartläggning – Förbered dig inför risker på förhand

4.1.2024

Företagarens riskkartläggning är det första steget i samarbetet mellan en ny företagskund och Fennia. Målet i kartläggningen är att gå igenom alla personliga risker och risker som hänför sig till företaget för att företagaren ska kunna koncentrera sig på utvecklingen av sin affärsverksamhet.

Fennias kundchef Eija Sihvonen berättar att hennes mål är att ge ett förslag om riskhantering på ett så omfattande sätt som möjligt. I ett möte ses de risker över som det är möjligt att försäkra med hjälp av försäkringar. I slutändan är det företagaren själv som bestämmer mot vilka risker hen tecknar en försäkring.

– Själv utgår jag i diskussioner alltid från företagaren och företagarens familj. Därefter behandlas de risker som gäller de anställda och som tredje företagets riskhantering. En av de viktigaste frågorna som bör beaktas är att försäkringarna inte överlappar varandra, säger hon.

Enligt Sihvonen oroar sig företagare mest för frågor som gäller deras egen hälsa, till exempel insjuknande, bestående arbetsoförmåga eller dödsfall. En del företagare har försäkrat sig själv och sin affärsverksamhet väl, andra vet däremot inte riktigt vad allt försäkringarna omfattar.

Företagarens omsorg och utkomst

En av de viktigaste hörnstenarna i företagarens omsorg och utkomst är social trygghet. Den utgörs utöver den lagstadgade FöPL-försäkringen även av beredskap på förhand genom frivilliga försäkringar i fall av sjukdomar, bestående arbetsoförmåga och dödsfall.

– Diskussionen börjar vanligen med ekonomiska ansvar. Har företagaren en familj och barn? Hur mycket pension har redan tjänats in? Vilka ansvar och skulder finns? Det är mycket viktigt att beakta familjen i diskussioner, säger Sihvonen.

Personer i företag

I Finland finns över 70 000 arbetsgivarföretag. De anställda vid företagen utgör en av framgångens hörnstenar.

Vid riskkartläggningen behandlas utöver lagstadgade försäkringar även bland annat frågor som gäller försäkringar på fritid, välbefinnande samt belöning och engagemang av nyckelpersoner. Till exempel har Fennias Skydd för välbefinnande uppnått en stor popularitet bland anställda. Med hjälp av det får man snabbt tillgång till vård.

Företagets egendom och verksamhet

Företag har olika risker beroende på bransch.

I riskkartläggningen behandlas skaderisker som hänför sig till egendom, såsom eldsvådor, läckageskador eller skadegörelse. Andra teman som är viktiga med hänsyn till riskhantering är ansvarsskador, rättsskydd, verksamhetsavbrott, datasäkerhet samt försäkring av maskiner och anordningar.

Hur ofta sammanträder man?

Försäkringsskyddet för små företag hålls aktuellt när nyckeltal, såsom omsättning och personalantal, finns uppdaterade i försäkringsuppgifterna. Därför är det lämpligt att se över försäkringsrisker med ett års mellanrum.

– I ”regelbunden service” ses åtminstone de viktigaste nyckeltalen över. Riskkartläggningen tar inte mycket av företagarens tid. Vanligen tar den inte mer än en timme, säger Sihvonen.

Det är bra att beakta att Fennia snabbt ska underrättas om förändringar som gäller försäkringsobjekt, även om förändringarna skulle ske mellan periodiska kontroller.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor