Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Resenärförsäkring och krigstillståndet i Ukraina

Resenärförsäkring och krigstillståndet i Ukraina

28.2.2022

Utrikesministeriet rekommenderar att resenärer lämnar landet omedelbart. Läget i Ukraina är oberäkneligt och kan snabbt bli farligt på olika håll i landet efter Rysslands invasion. Ukraina har utlyst krigstillstånd i hela landet. Se detaljerade anvisningar på Ukraina: resemeddelande .

Om du befinner dig i Ukraina och inte ännu gjort reseanmälan, ska du göra den här reseanmalan.fi .

Utrikesministeriets jour betjänar dygnet runt .

Resenärförsäkring och läget i Ryssland

Utrikesministeriet rekommenderar att alla resor till Ryssland undviks. På grund av det försämrade säkerhetsläget bör resenärer omedelbart avlägsna sig från vissa områden i gränszonen mellan Ryssland och Ukraina. Dessutom rekommenderas att även de som befinner sig i Ryssland gör en reseanmälan.

Fennias resenärförsäkring

Om den försäkrade på grund av tvingande övermäktiga omständigheter, som uppstått under resan, inte kan återvända från resan enligt planerad tidpunkt, gäller försäkringen fram till dess att returresan skäligen kan ordnas. Från försäkringen ersätts dock inte extra kostnader som uppstått till följd av detta.

Resenärförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbokats eller avbrutits, om kostnaderna uppkommit på grund av den försäkrades eller den i villkoren angivna personens

  • plötsliga insjuknande, olycksfall eller dödsfall, eller

  • den försäkrades egendom i Finland har drabbats av en betydande ekonomisk sakskada.

Resenärförsäkringen ersätter inte kostnader som orsakats av att resan avbokas, avbryts, försenas eller av väntan på grund av krigstillståndet i Ukraina. Vi rekommenderar att kunden kontaktar researrangören eller transportbolaget i fråga om ersättning.

Resenärförsäkringen ersätter inte en försäkringshändelse som uppkommit på grund av ett krig eller en väpnad konflikt. Denna begränsning tillämpas inte under 14 dagar från det att de väpnade insatserna inletts, utom i fråga om storkrig, såvida den försäkrade har påbörjat sin resa redan före insatserna och själv inte deltagit i insatserna.

Evakueringsskydd

Till följd av krigstillståndet i Ukraina ska en avbruten resa ersättas från evakueringsskyddet när utrikesministeriet i Finland rekommenderar att man avlägsnar sig från området på grund av en plötslig beväpnad konflikt.

Ersättning betalas inte ut, om resan har gjorts till ett område som Utrikesministeriet i Finland rekommenderat att man inte reser till innan resan påbörjades.

Som evakueringskostnader ersätts extra rese- och logikostnader som uppstår för transport till närmaste trygga ställe eller till Finland om det anses oundvikligt eller nödvändigt att resenären återvänder till Finland. Ersättningarna uppgår till högst 2 000 euro per försäkrad person. Kostnaderna ska vara godkända av försäkringsbolaget på förhand.

Frågor:

Utrikesministeriet rekommenderar inte att man reser till Ukraina och jag ska påbörja min resa dit om bara några dagar. Ersätter reseförsäkringen om jag avbokar min resa?

Det är bra att följa med utrikesministeriets rekommendationer om hur situationen förändras i fråga om resor. Försäkringen ersätter inte avbokning av resan på grund av ett krigstillstånd på destinationsorten. Vid avbokning av resan rekommenderar vi att du kontaktar researrangören eller flygbolaget.

Jag har bokat en resa till Ukraina. Ersätter försäkringen resan om jag avbokar den för att jag inte vill åka?

De situationer då en avbokad resa ersätts anges i reseförsäkringsvillkoren. Resenärförsäkringen ersätter inte en avbokad resa till följd av att du inte vill åka på resan. Vi rekommenderar att du kontaktar researrangören eller flygbolaget.

Jag blev skadad under en resa i Ukraina och kunde inte ta flyget hem. Ersätter försäkringen mina extra kostnader för läkarbesök, logi osv.?

Vårdkostnaderna för olycksfall som inträffat under en resa ersätts som reseolycksfall. Om ett olycksfall leder till att du inte kan ta ditt returflyg, ersätter resenärförsäkringen skäliga extra kostnader för resor och logi.

Jag är på resa i Ukraina och vill återvända till Finland så snabbt som möjligt. Vem ska jag kontakta?

Ta i första hand kontakt med researrangören, flygbolaget, Fennias reseassistans eller utrikesministeriet. Vid akuta fall, kontakta Fennias reseassistans på +358 10 503 5503 (dygnet runt).

ReseförsäkringArtikelFennia
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor