Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

Männen tittar på överföringslistan.

Från att stirra på risker till att säkerställa förutsättningarna för framgång – Fennias arbetarskyddstjänster hjälper företag framåt på den uppåtgående banan

23.1.2024

Fennias arbetarskyddstjänster arbetar varje dag för säkrare arbetsdagar. Vuokko Puro, riskchef för vårt arbetarskyddsteam, skulle vilja rikta uppmärksamheten i utvecklingen av arbetarskyddet från att granska fel till god och fungerande praxis på ett mer övergripande sätt. Vad kunde det här innebära i praktiken och vilka konkreta steg har redan tagits i Fennia för att uppnå det här?

– Jag vågar påstå att vi är för bra på en sak inom utvecklingen av arbetarskyddet – nämligen på att stirra på fel, misslyckanden och risker. Då kan det hända att man lätt inte märker allt som redan finns och är bra och fungerande – framgångar och god praxis som teamen utarbetat i vardagen, konstaterar Puro.

Merparten av arbetsdagarna löper väl. Teamen uppnår de mål som fastställts för arbetet, och då lämnar man arbetsplatsen nöjt och säkert. Forskare inom arbetarskydd har redan i flera år uppmanat till att flytta arbetarskyddsarbetets fokus från ett blint stirrande på risker och misslyckanden till de här smidiga och säkra, goda vardagliga arbetsdagarna.

Även Puro är av åsikten att det är bra att ta lärdom av framgångar inom arbetarskydd och sprida god praxis som gör det vardagliga arbetet smidigare.

– I mitt arbete får jag sparra med många av våra kunder så att de blir allt bättre på arbetarskydd. Jag märker att en stor del av arbetsplatserna fortfarande utvecklar skyddet genom att endast stirra på minuspoäng. Ofta anses det endast värt att göra säkerhetsobservationer om det är fråga om brister, och i olycksfallsutredningen ligger fokus endast på misslyckanden, berättar Puro.

Enligt Puro avspeglas det här också ofta konkret under säkerhetsgranskningar, där idén är att regelbundet fysiskt vara på plats och observera arbetet och arbetsmiljön samt diskutera med personalen om arbetets säkerhet och smidighet.

– Med rödpennan i tankarna kan man tvångsmässigt vilja hitta ens något att påpeka om och utveckla, och då beskrivs i rapporten endast det överflödande plastinsamlingskärlet eller en plastficka med arbetsanvisningar som hänger slarvigt på en anslagstavla. Vi tar ofta som ett medvetet mål i våra kundföretag att under säkerhetsgranskningen utöver missförhållanden beakta god utveckling, givandet av positiv respons eller att man lyssnar till personalens idéer eller bekymmer, avslöjar Puro.

Enligt Puro är det nästan nödvändigt att ändra perspektiv inom utvecklingen av arbetarskydd för att mer övergripande kunna utveckla arbetarskyddet:

– Vi uppnår följande nivå i arbetarskydd först när vi lär oss att medvetet rikta vår uppmärksamhet till det som redan finns och är bra och fungerande.

Känd säkerhetspraxis skräddarsys

Hur kunde en ändring av perspektiv genomföras i praktiken? Enligt Puro är det i grund och botten fråga om att ändra tänkesätt. Tänkesätt ändras inte på kommando, utan genom handlingar och verksamhet.

– Det är bra att främja en positiv attityd kring traditionella, kända säkerhetsförfaranden: uppmuntra de anställda att göra positiva säkerhetsobservationer, inkludera framgångar i enkäter för olycksfallsutredning och säkerhetsgranskningar samt vid sidan av olycksfallsfrekvensen införa positiva, förutseende indikatorer, räknar Puro upp som exempel.

Medlemmarna i Fennias arbetarskyddsteam har tagit modigt i tu med utmaningen att reformera säkerhetstänket på arbetsplatserna. För att kunna uppnå det ambitiösa målet måste man även våga förnya grundvalarna för riskbedömningen, på vilken allt arbete kring arbetarskydd byggs. Den nya Framgångshantering och -risker -metoden, som utarbetats av Fennias arbetarskyddsteam, synliggör goda och fungerande aspekter vid sidan av brister. Metoden fungerar som vägledning för att identifiera och skriva ner god praxis för team och enheter och att sprida och förstärka den ytterligare.

– Med hjälp av metoden för framgångshantering och -risker framhävs risker och belastningsfaktorer i arbetet precis som i traditionella riskbedömningar. Dessutom ger bedömningen utrymme för diskussion om vad som är viktigt för att arbetsgemenskapen ska fungera, såsom arbetsork, ömsesidig tillit och gemensamma värden.

Puro kan med sina kollegor inte utföra arbetarskyddsarbetet för sina kundföretag, därför är deras uppdrag att göra arbetarskydd till något intressant och engagerande. Att utvidga perspektivet från fel till framgång är också en del av det.

– Jag lovar att det är en god idé att göra framgångar synliga. Det om något gör arbetarskydd intressant!

Lue lisää

  • Arbetarskydd
  • Frågor och svar om arbetarskydd
ArbetarskyddArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor