Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • IT-företag tar sina medarbetares välbefinnande på allvar
Daniela Taddele, CGI

Arbetssäkerhet handlar om mycket mer än att bara undvika olyckshändelser – IT-företag tar sina medarbetares välbefinnande på allvar

31.5.2024

Det finska arbetslivet har varit i förändring i flera år, vilket även återspeglas i uppfattningen om arbetssäkerhet. Det moderna tänkandet utgår från att säkerhetsarbetet är en integrerad del av ett företags verksamhet och en av hörnstenarna för framgång.

Det låter enkelt, men det är en stor förändring av tankesättet. Att vara uppmärksam på arbetsmiljön eller identifiera röda riskpunkter är bara en del av helheten. En modern säkerhetskultur ägnar särskild uppmärksamhet åt medarbetarnas välbefinnande och motivationsfaktorer, som ömsesidigt förtroende och värderingar.

I det moderna tänkandet ingår också att lyfta fram det positiva. När medarbetarna har identifierat metoder som redan fungerar är det värt att sprida dem inom hela företaget.

– Ett modernt arbetssäkerhetstänkande är fortfarande en relativt ny trend i finska företag. Det tar tid att internalisera den. Psykosociala belastningsfaktorer är lätta att förbise. Förändring kräver en ny attityd av både ledning och medarbetare, säger Daniela Taddele som ansvarar för arbetshälsa och välbefinnande på arbetsplatsen på CGI.

CGI är ett internationellt IT- och affärskonsultföretag med cirka 3 800 anställda i Finland. CGI:s finska enhet har en omsättning på nästan 500 miljoner euro. Taddele ansvarar också för välbefinnandet bland de anställda i IT-jättens polska och baltiska enheter. Därtill verkar hon som chef för arbetarskyddet i Finland.

Lösningar för att hantera mental belastning

På CGI är arbetssäkerhet en del av vårt DNA, även om risken för fysisk skada för en anställd på ett IT-företag är obefintlig jämfört med på till exempel industriföretag.

– Den mentala belastningen utmanar återhämtningen i expertarbetet. Genom ett långsiktigt arbete har vi minskat frånvaro på grund av mental ohälsa till under branschgenomsnittet, medan trenden i branschen är den motsatta. Vårt löfte till medarbetarna är att de kommer att bli omhändertagna. Vi vill vara ett stöd för dem, säger Taddele.

Hon säger att listan över välbefinnandeåtgärder är lång. Den omfattar frågor om psykologisk säkerhet, förebyggande arbetshälsa och regelbundna utbildningar. CGI har också grundat nio välbefinnandeorganisationer som ger medarbetarna tillgång till sport och kultur på fritiden. Makt och ansvar är brett fördelat.

– Vi har ett antal indikatorer för att mäta hur framgångsrika åtgärderna är. Vi följer upp sjukfrånvaro, diagnoser och undersöker arbetstillfredsställelsen. Vi använder också ett verktyg för arbetsförmåga och en app för välbefinnande med lekfulla utmaningskampanjer. Ett av temana är mental hälsa, säger Taddele.

Arbetshälsa angår alla

Ett starkt engagemang från ledningen, tillräckliga resurser, ständig kommunikation, medarbetarnas engagemang och rätt verktyg. För att uppnå en arbetsplats där alla känner sig säkra krävs det att flera bitar faller på plats.

Ett av de verktyg som används av CGI kallas OHARI, och är ett verktyg för framgångshantering och riskbedömning som utvecklats av Fennia. Tack vare OHARI har arbetssäkerhet blivit så intressant, att det är enkelt att engagera alla medarbetare på arbetsplatsen.

I metoden som Fennia utvecklat tar man sig an ämnet genom att se det ur ett modernt arbetssäkerhetsperspektiv. Frågorna är utformade så att de ska vara lätta att förstå och ett positivt förhållningssätt står i fokus. CGI har använt tjänsten ända sedan pilotfasen.

– Enkla riskkartläggningar har funnits länge, men ett modernt tänkesätt angående arbetssäkerhet är avgörande, särskilt inom IT-branschen. När Fennias riskhanteringschef berättade för oss om Fennias positiva och unika sätt att ta sig an ämnet hoppade vi genast på tåget. Det är ett bra verktyg, säger Taddele.

– Arbetsgivaren kan skapa ett ramverk och aktivt kommunicera kring säkerhet. I slutändan spelar dock varje medarbetare en viktig roll. Det är viktigt att alla i en organisation förstår sitt ansvar för sin egen hälsa och hur deras handlingar påverkar andra, fortsätter hon.

Lue lisää

FöretagandeFörsäkringar för företagFörsäkringar för företagareArtikelFöretag
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor