Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Fennia samarbetar med Alertum

Fennia samarbetar med Alertum

11.5.2021

Fennia inleder samarbete med Alertum, som ordnar
utbildning för olika certifieringar och pass i arbetslivet. Målsättningen är
att riksomfattande erbjuda försäkringskunder kurser som främjar arbetarskydd.

Alertum är en riksomfattande uppskattad utbildare inom arbetarskydd. Företaget verkar på cirka 30 orter. Alertum arrangerar kurser som är öppna för alla, och det är enkelt för enskilda arbetstagare att gå på kurs för att få den kompetens som behövs. Utöver kurser som kräver närvaro arrangeras också kurser på distans.

Olika certifikat som Fennias kunder behöver är till exempel arbetarskyddscertifikat, certifikat för heta arbeten och certifikat för säkra elarbeten samt första hjälpen-kort.

Alertum valdes som samarbetspartner både för sitt omfattande och högklassiga utbud av kurser och för att företagets utbildnings- och serviceprocesser är auditerade och certifierade av en tredje part.

Alertum har ett brett utbud av kurser inom arbetarskydd, första hjälpen och brandsäkerhet. Dessutom har Alertum en partner för säkerhetsutbildningar inom maskin- och lyftarbeten. Företagsspecifika kurser kan också ordnas i kunders lokaler med det innehåll och på den tid som önskas.

Kompetens- och certifikatkurser är en oskiljbar del av arbetskulturen i Finland. De ska också ses som en väsentlig del av organisationers riskhantering. Utveckling av personalens säkerhetskompetens är viktigt för förebyggande av olycksfall och skador i arbetet. Utbildningar för olika kompetenser ger behövliga grundkunskaper om centrala säkerhetsfrågor, men målsättningen är också att inverka positivt på attityder mot säkerhet.

Fennias riskchefer för arbetarskydd ger fortsättningsvis försäkringskunder hjälp och råd för utveckling av säkerheten i arbetet. Utöver detta hänvisar vi till Alertums tjänster i fråga om kompetens- och certifikatkurser.

Arbetarskydd Nyhet Företag

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd