Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Innehållsstudio
 • Design är en process med användaren i centrum
Seos Designs vd Pekka Kumpula.

Design är en process med användaren i centrum

6.10.2022

Seos Designs vd Pekka Kumpula uppmuntrar genom sitt eget exempel företagare att noggrant granska kärnan i designprocessen som består av slutanvändaren och användarkontexten.

Ordet design får många att tänka på formgivning av ett föremål. Men det är bara en liten del av allt det som design kan användas till. Seos Designs vd Pekka Kumpula berättar hur.

– Design är ett brett begrepp som man kan börja ta isär med utgångspunkt i objektet eller en fastställd målsättning. Men framför allt är design en process, säger Kumpula.

För att förstå processen måste man först fundera på vad som finns i dess kärna. Kärnan består ofta av en slutanvändare och en användarkontext, och designprocessen kräver ofta en förståelse för dessa två delar. Genom observation och intervjuer med berörda parter får man data som kan analyseras för att skapa förståelse, vilket i sin tur gör det möjligt att skapa rekommendationer och lösningar.

– När man förstår designens processkaraktär kan man även byta designobjekt. Det kan till exempel handla om ett uttryck, en lokal, en produkt, en tjänst eller till och med en affärsmodell, berättar Kumpula.

En investering snarare än en utgiftspost

En företagare ska inte tänka på design som en utgiftspost, utan som en investering som skapar mervärde. I praktiken kan det innebära en produkt som säljer bättre eller är mer användarvänlig eller en tjänst som ökar kundnöjdheten.

Bland annat Sverige har mycket längre traditioner när det gäller att integrera design i företagsverksamheten, vilket visar sig i de svenska företagens internationella framgångar.

– Sedan ska man komma ihåg att alla företagare inte är formgivare. Jag rekommenderar starkt att företagare åtminstone provar att köpa dessa tjänster från designföretag på marknaden.

Designen påverkar hela värdekedjan. Ibland utgår designen från frågeställningen om vad ett företag överhuvudtaget ska göra – språkvårdstjänster eller fågelholkar? Här talar vi om strategisk design som delvis tangerar företagsrådgivning.

Företagsdesign är en fråga för företag i alla storlekar

När det gäller företagsdesign har Seos Designs kunder bestått av företag i olika storlekar – allt från nystartade företag till stora börsbolag. Kumpula berättar att företagsdesign i etablerade företag ofta är kopplad till formgivningen av en ny tjänst som håller på att utvecklas, medan kunderna i uppstartsfasen vill ha hjälp med företagets hela affärsmodell.

– I dessa projekt kan vi tillsammans med kunderna bestämma värdeerbjudandet i en viss tjänst efter målgrupp, dvs. vilka värdeflöden som finns mellan parterna som är kopplade till tjänsten samt hur intäktsflöden och utgiftsposter bildas i servicemodellens olika skeden.

Enligt Kumpula ligger fokus ofta på att optimera företagets interna och externa perspektiv. Med internt perspektiv avses tjänstens värde för verksamheten, och det externa perspektivet avser optimering av kundupplevelsen.

– Vi hjälper helt enkelt våra kunder att bedriva en lönsam verksamhet.

Det krävs god kännedom för att förstå kunden

Som nämnts är det användaren som står i centrum för designprocessen, och därför är det viktigt att förstå användaren och dennes behov. Kumpula berättar om ett exempel på en designprocess som ledde till att Seos Design 2017 tilldelades det prestigefyllda designpriset, Fennia Grand Prix.

Slutprodukt blev Q-Flow-operationslampan för Merivaara, den ledande tillverkaren av utrustning till operationssalar.

– Vi är först och främst en utvecklingspartner, inte experter inom kirurgi. För att förstå användarkontexten intervjuade vi först vårdpersonalen och observerade deras arbete, säger Kumpula.

En operationslampa måste kunna anpassas till olika sammanhang, eftersom en ögon- eller knäoperation och en könskorrigering är helt olika operationer. Med hjälp av olika former av informationsinsamling kunde designteamet få ett grepp om användarnas behov och de möjligheter som armaturen skulle kunna medföra i utrymmet där den används.

En kirurg kan till exempel inte röra armaturens sterila handtag hur som helst. Det i sin tur leder till avbrott i kirurgens arbete, eftersom hen måste be andra justera till exempel ljusområdets omfattning eller intensitet.

I Q-Flow-lampan integrerades dessa funktioner direkt i handtaget, vilket gör det möjligt för kirurgen att själv justera belysningen.

I en operationssalsmiljö är hygienen ytterst viktig, och därför blev en minimering av infektionsrisken projektets kärna. Armaturens form gjorde den enkel att rengöra, eftersom den inte har några onödiga skarvar eller skruvhål där patogener kan gömma sig. Dessutom är armaturens form aerodynamisk för att minimera turbulensen för det laminära flödet i operationssalen.

Utmärkelsen som lampan tilldelades i Fennia Prize-tävlingen gav positiv uppmärksamhet och synlighet, och det återspeglades i försäljningen och marknadsföringen. Därför uppmuntrar Kumpula företagare att delta i branschtävlingar.

– Det här är en referensbransch där vår egen trovärdighet som tjänsteleverantör ökar om det finns bevis för vad vi har lyckats åstadkomma.

Företagare, fundera över dessa frågor relaterade till design

 1. Design är en investering som ger mervärde till företaget.

 2. Design ger företagen mervärde oberoende av bransch och påverkar hela värdekedjan.

 3. Hur skulle du kunna granska din produkt eller tjänst på ett bättre sätt ur kundens synvinkel?

Text: Tuovi Mäkipere
Foto: Daniel Tähkä

Lue lisää

DesignFöretagandeArtikelFöretag

Dela

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor