Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Sisältöstudio
 • Muotoilu on prosessi, jonka keskiössä on käyttäjä
Pekka Kumpula, Seos Designin toimitusjohtaja.

Muotoilu on prosessi, jonka keskiössä on käyttäjä

6.10.2022

Seos Designin toimitusjohtaja Pekka Kumpula kannustaa omalla esimerkillään yrittäjiä tarkastelemaan rohkeasti muotoiluprosessin ydintä, jonka muodostavat loppukäyttäjät ja käytön tilanne.

Muotoilu on sana, josta voi tulla ensimmäisenä mieleen muodon antaminen esineelle. Tämä on kuitenkin vain pintaraapaisu siitä, mihin kaikkeen muotoilulla voidaan vastata. Seos Designin toimitusjohtaja Pekka Kumpula kertoo, miten.

– Muotoilu on laaja käsite, jota voi lähteä purkamaan riippuen kohteesta tai määritellystä tavoitteesta. Ennen kaikkea muotoilu on kuitenkin prosessi, Kumpula kertoo.

Jotta prosessia pystyy ymmärtämään, ensin kannattaa miettiä, mitä sen ytimessä on. Ytimen muodostavat usein loppukäyttäjät ja käytön tilanne, ja itse muotoiluprosessi vaatiikin usein näiden kahden asian ymmärtämistä. Havainnoimalla ja haastattelemalla keskeisiä sidosryhmiä saadaan dataa, jota analysoimalla luodaan ymmärrystä, jonka pohjalta taas voidaan luoda suosituksia ja lopulta ratkaisuja.

– Kun ymmärtää muotoilun prosessiluonteen, muotoilun kohdettakin pystyy vaihtamaan. Muotoiltavana voi olla esimerkiksi ilme, tila, tuote, palvelu tai vaikka liiketoimintamalli, Kumpula kertoo.

Ei kuluerä, vaan investointi

Yrittäjän ei kannattaisi Kumpulan mukaan ajatella muotoilua kulueränä, vaan investointina, joka tuottaa lisäarvoa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi paremmin myyvää ja loppukäyttäjäystävällisempää tuotetta tai korkeamman asiakastyytyväisyyden tuottavaa palvelua.

Hänen mukaansa esimerkiksi Ruotsissa on paljon pidemmät perinteet muotoilun integroimisessa yrityksen liiketoimintaan, mikä taas näkyy ruotsalaisyritysten kansainvälisenä menestyksenä.

– Kannattaa myös muistaa, että kuka tahansa yrittäjä ei ole muotoilija. Suosittelen vahvasti, että yrittäjä vähintään kokeilisi muotoilun ostamista palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

Muotoilu koskettaa arvoketjua sen koko mitalta. Toisinaan muotoilu lähtee kysymyksestä, mitä yrityksen ylipäänsä pitäisi tehdä – kielenhuoltopalveluja vai linnunpönttöjä? Tässä puhutaan strategisesta muotoilusta, joka menee osittain ristiin liiketoiminnan konsultoinnin kanssa.

Liiketoiminnan muotoilu koskee kaikenkokoisia yrityksiä

Liiketoiminnan muotoilun osalta Seos Designin asiakkaita ovat olleet erikokoiset yritykset start-upeista aina suuriin pörssiyrityksiin asti. Kumpula kertoo, että asemansa vakiinnuttaneiden yritysten osalta liiketoiminnan muotoilu linkittyy usein jonkin uuden, kehitteillä olevan palvelun muotoiluun, kun taas start-up-vaiheessa olevien asiakkaiden kanssa työskennellään yrityksen koko liiketoimintamallin kanssa.

– Näissä projektissa pääsemme yhdessä asiakkaiden kanssa usein määrittämään jonkun tietyn palvelun arvotarjoamaa kohderyhmittäin, eli sitä, millaisia arvovirtoja palveluun linkittyvien sidosryhmien väliltä löytyy sekä tulovirtojen ja menoerien muodostumista palvelumallin eri vaiheissa.

Kumpulan mukaan keskiössä on usein yrityksen sisäisen ja ulkoisen näkökulman optimointi. Sisäisellä näkökulmalla tarkoitetaan palvelun liiketoiminnallista arvoa ja ulkoisella näkökulmalla asiakaskokemuksen optimointia.

– Kiteytettynä autamme asiakkaitamme tekemään kannattavaa liiketoimintaa.

Asiakkaan ymmärtäminen vaatii perehtymistä

Koska muotoiluprosessin ytimessä on nimenomaan käyttäjä, käyttäjää ja hänen tarpeitaan on syytä ymmärtää. Kumpula kertoo esimerkin muotoiluprosessista, joka poiki Seos Designille vuonna 2017 arvostetun muotoilupalkinnon, Fennia Grand Prix’n.

Prosessin lopputuote oli Q-Flow-leikkaussalivalaisin johtavalle leikkaussalivälineiden valmistajalle, Merivaaralle.

– Me olemme ennen kaikkea kehityspartneri, emme kirurgian asiantuntijoita. Jotta käytön kontekstin pystyi ymmärtämään, haastattelimme ja havainnoimme ensin hoitavaa henkilökuntaa laajasti heidän työssään, Kumpula kuvailee.

Leikkaussalivalaisimen pitää taipua moneen, sillä ymmärrettävästi esimerkiksi silmä- tai polvileikkaus tai sukupuolenkorjaus ovat hyvin erilaisia operaatioita. Erilaisten tiedonkeruumenetelmien avulla muotoilutiimi pääsi kiinni käyttäjien tarpeisiin sekä niihin mahdollisuuksiin, joita valaisin voisi tuoda siinä tilassa, jossa sitä käytetään.

Kirurgi ei voi esimerkiksi koskea kuin vain valaisimen steriiliin kahvaan. Tämä taas aiheuttaa kirurgin työhön keskeytyksiä, sillä hänen täytyy pyytää muita säätämään esimerkiksi valoalueen laajuutta tai intensiteettiä.

Q-Flow-valaisimeen nämä toiminnot integroitiin suoraan kahvaan, mikä mahdollistaa, että kirurgi voi itse säätää valaistusta.

Leikkaussaliympäristössä hygienia on äärimmäisen tärkeää, ja projektin keskiössä oli infektioriskin madaltaminen. Valaisimen muodot ovat helposti puhdistettavat, sillä siinä ei ole yhtään turhaa jakosaumaa tai ruuvinkoloa, johon patogeenit voisivat piiloutua. Lisäksi valaisimen muoto on aerodynaaminen, jotta valaisin aiheuttaisi mahdollisimman vähän turbulenssia leikkaussalin ilmanvaihdon laminaarivirtaukselle.

Valaisimen palkitseminen Fennia Prize -kilpailussa toi myönteistä huomiota ja näkyvyyttä, mikä taas heijastui myyntiin ja markkinointiin. Siksi Kumpula kannustaakin yrittäjiä osallistumaan alan kilpailuihin.

– Tämä on referenssibisnestä, jossa oma uskottavuus palveluntarjoajana kasvaa, jos on näyttöjä siitä, mihin olemme pystyneet.

Yrittäjä, pohti näitä asioita muotoiluun liittyen

 1. Muotoilu on investointi, joka tuo yritykselle lisäarvoa.

 2. Muotoilu tuottaa lisäarvoa yrityksille alasta riippumatta ja arvoketjun koko mitalle.

 3. Miten voisit itse tarkastella tuotettasi tai palveluasi vielä paremmin asiakkaan näkökulmasta?

Teksti: Tuovi Mäkipere
Kuva: Daniel Tähkä

Lue lisää

MuotoiluYrittäjyysArtikkeliYritys

Jaa

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet