Aloittava yrittäjä

Onneksi olkoon, olet tehnyt hienon päätöksen. Me Fenniassa haluamme auttaa sinua jo yrittäjäurasi alkutaipaleella ja olla mukana viemässä yritystäsi menestykseen. Vakuutusasioissa pääset helposti alkuun näiden sivujen kautta. Olipa asiasi iso tai pieni, älä epäröi ottaa yhteyttä. Teemme työtä sinua varten.

Yrittäjän starttipaketti

Yrittäjän starttipaketti

Voit vakuuttaa itsesi ja yrityksesi vaivattomasti Yrittäjän starttipaketilla. Saat turvan itsellesi sekä yrityksesi omaisuudelle ja toiminnalle. Valitse tarvitsemasi turva, laske hinta ja osta vakuutus verkossa. Helppoa!

Laske hinta ja osta vakuutus verkosta

YEL - Paljon muutakin kuin eläkevakuutus

YEL - Paljon muutakin kuin eläkevakuutus

Yrittäjälle ainoa pakollinen vakuutus on YEL-vakuutus, joka on eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Itse määrittelemäsi YEL-työtulo vaikuttaa tulevaisuuden eläkkeen lisäksi myös esimerkiksi työttömyysturvan, vanhempainpäivärahojen sekä sairauspäivärahojen määrään.

Siirry YEL-laskuriin

Yrityksen pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Yrityksen pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Yrittäjänä huolehdit omasta ja työntekijöittesi turvasta. Pakolliset vakuutukset antavat perusturvan, jota kannattaa täydentää vapaaehtoisilla vakuutuksilla. 

Tutustu tarkemmin

Vinkit aloittavalle yrittäjälle

Vinkit aloittavalle yrittäjälle

Aloittavalla yrittäjällä on monta asiaa muistettavana ja hoidettavana. Olemme koonneet avuksesi hyödyllisiä vinkkejä yrityksen talouden ja yritystoiminnan turvaamiseksi.

Lue lisää

Yrittäjän starttipaketti - laske hinta ja osta verkosta

Yrittäjän starttipaketti

Vakuuta itsesi ja yrityksesi vaivattomasti Yrittäjän starttipaketilla. Valitse tarvitsemasi turva, laske hinta ja osta vakuutus verkossa. Starttipakettiin kuuluu Täysajan tapaturmavakuutus sekä yrityksen omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Laske hinta ja osta

Starttipaketin vakuutukset

Omaisuusvakuutukset

Omaisuusvakuutukset turvaavat yrityksesi omaisuutta yllättävien tilanteiden varalta, esimerkiksi tulipalon, vuoto- tai murtovahingon sattuessa. Vakuutettavaa omaisuutta ovat muun muassa koneet, laitteet, kalusteet ja vaihto-omaisuus.

Voit halutessasi vakuuttaa myös mukana kulkevan omaisuuden, kuten työkalut, mittalaitteet ja kannettavat tietokoneet.

Keskeytysvakuutukset

Keskeytysvakuutukset turvaavat yritystoiminnan jatkumisen silloin, kun toiminta keskeytyy tai häiriintyy äkillisesti omaisuusvahingon, kuten esimerkiksi tulipalon tai vesijohtovuodon vuoksi.

Vakuutukset korvaavat toiminnan keskeytymisestä aiheutuneita menetyksiä sekä toiminnan uudelleen käynnistämiseksi tarvittavia jouduttamiskustannuksia.

Vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus on yrityksesi turvana silloin, kun yrityksen toiminnasta aiheutuu vahinkoa toisille. Vastuuvakuutuksen avulla voit siirtää osan yrityksen vahingonkorvausvelvollisuudesta meidän huoleksemme.

Vahingon sattuessa selvitämme yrityksesi korvausvastuun. Jos yrityksesi on vastuussa vahingosta, maksamme korvauksen suoraan vahingonkärsineelle. Jos korvausvastuusta tai korvauksen määrästä tulee riitaa, hoidamme myös mahdollisen oikeudenkäynnin.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksella varaudut kuluihin, joita yrityksellesi voi aiheutua lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi laskutusriidat, erilaisiin sopimuksiin liittyvät riidat sekä rikosasiat, joissa yrityksesi on vahingon kärsijä.

Täysajan tapaturmavakuutus

Yrittäjänä sinun on huolehdittava yrityksesi lisäksi ennen kaikkea myös itsestäsi. Tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen, mutta tuiki tärkeä vakuutus yrittäjälle. Se kattaa sekä työ- että vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat ja korvaa hoidon myös yksityisessä hoitolaitoksessa.

Vakuutus sisältää aina korvauksen hoitokuluista ja pysyvästä haitasta. Voit halutessasi liittää vakuutukseen päiväkorvauksen tilapäisen työkyvyttömyyden varalta ja kertakorvauksen kuolemantapauksessa.

YEL - Paljon muutakin kuin eläkevakuutus

YEL - Paljon muutakin kuin eläkevakuutus

Hoida ensimmäiseksi kuntoon YEL-vakuutus, sillä se on eläke- ja sosiaaliturvasi perusta. Se vaikuttaa eläkkeen lisäksi myös työttömyysturvan, vanhempainpäivärahan sekä sairauspäivärahan määrään. Siksi YEL-vakuutus on tärkeä juttu myös nuorelle yrittäjälle.

YEL-työtulon perusteella määräytyvät eläkevakuutusmaksu, sosiaaliturvan taso ja tulevan eläkkeesi. Työtulon tulisi vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos tilallesi palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen työntekijä.

Lisätietoa YEL-vakuutuksesta  

 


 

Yrityksen pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Yrityksen pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Yrittäjänä huolehdit omasta ja työntekijöittesi turvasta. Pakolliset vakuutukset antavat perusturvan, jota kannattaa täydentää vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

  Pakollinen      Vapaaehtoinen 
Yrittäjän vakuutukset      
Eläkevakuutus YEL      
Tapaturmavakuutus      
Henki- ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus      
Sairauskuluvakuutus      
Matkavakuutus      
Vapaaehtoinen eläkevakuutus      
       
Yrityksen omaisuuden ja toiminnan vakuutukset      
Irtaimiston ja kiinteistön vahinkovakuutukset      
Keskeytysvakuutukset      
Vastuuvakuutus      
Oikeusturvavakuutus      
Liikennevakuutus (jos ajoneuvoja)      
Kaskovakuutus      
       
Vakuutukset työntekijöille      
Työeläkevakuutus TyEL       
Työntekijän työtapaturma- ja ammattitautivakuutus      
Työttömyysvakuutus (työnantaja suorittaa maksun TVR:lle)      
Työntekijän ryhmähenkivakuutus 
(peritään työntekijän tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä)
     
Lisäturvaa työntekijöille: sairauskulu-, vapaa-ajan tapaturma-,
matka-, henki- ja eläkevakuutukset
     

Lue lisää yrittäjän vapaaehtoisista vakuutuksista

Lue lisää yrityksen omaisuuden ja toiminnan vakuutuksista

Lue lisää työntekijöiden vakuutuksista

Turvaa työntekijöille - Työeläkevakuutus TYEL ja tapaturmavakuutus

Turvaa työntekijöille

Jos yrityksessäsi on työntekijöitä, kannat työnantajana suuren vastuun heidän eläke- ja sosiaaliturvastaan. Lakisääteinen työeläkevakuutus TyEL takaa työntekijälle työeläketurvan. Työtapaturmien ja ammattitautien varalta työntekijän turvana on lakiin perustuva työtapaturmavakuutus.

TyEL takaa työeläketurvan

TyEL-vakuutus on lakisääteinen ja se turvaa työntekijän toimeentulon eläkeaikana tai mahdollisen työkyvyttömyyden varalta. Vakuutuksen perusteella maksetaan lisäksi työntekijän puolisolle ja alaikäisille lapsille perhe-eläkettä kuolemantapauksen yhteydessä. 

Milloin työntekijälle pitää ottaa TyEL-vakuutus?

Työntekijä pitää vakuuttaa TyEL-vakuutuksella, kun hän

 • on 17–68-vuotias
 • ansaitsee kuukaudessa vähintään 58,27 euroa vuonna 2018.

Kuinka paljon TyEL-vakuutus maksaa?

Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu lasketaan koko vuoden bruttopalkkasummasta. Sopimustyönantaja on TyEL:n mukaan yritys, jonka puolen vuoden palkkasumma on yli 8346 euroa tai joka työllistää jatkuvasti vähintään yhden työntekijän.

Vuonna 2018 TyEL:n mukainen työeläkemaksu on 25,3 prosenttia yrityksen palkkasummasta.

Työntekijän osuus on (% palkasta):

 • 17-52-vuotias työntekijä: 6,35 %
 • 53-62-vuotias työntekijä: 7,85 %
 • 63 vuotta täyttänyt työntekijä: 6,35 %

Mistä TyEL-vakuutus otetaan?

TyEL-vakuutus otetaan työeläkeyhtiöstä. Fennian työeläkeyhtiökumppaneina toimivat Elo ja Veritas.

Elo - Tietoa TyEL-vakuutuksesta 

Veritas - Tietoa TyEL-vakuutuksesta

Työtapaturmavakuutus antaa turvaa työtapaturman ja ammattitaudin varalta

Työtapaturmavakuutus, aiemmin lakisääteinen tapaturmavakuutus, on osa työntekijän työsuhteeseen perustuvaa sosiaaliturvaa, joka antaa turvaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutuksesta maksetaan työntekijälle työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset, jos hänelle sattuu tapaturma työssä tai työmatkalla tai hän sairastuu työn aiheuttamaan ammattitautiin.

Fenniassa työtapaturmavakuutus on nimeltään Pakollinen työajan vakuutus.

Milloin työntekijälle pitää ottaa työtapaturmavakuutus?

Työnantajan on otettava työntekijöilleen työtapaturmavakuutus, jos hän maksaa yli 1 200 euroa palkkoja kalenterivuoden aikana. Vakuutusta ei voi tehdä taannehtivasti, vaan vakuutus tulee voimaan aikaisintaan silloin, kun hakemus on saapunut Fenniaan.

Lue lisää työtapaturmavakuutuksesta

Kuinka paljon työtapaturmavakuutus maksaa?

Vakuutuksen hinnoittelu perustuu yrityksessä tehtävien töiden tapaturma- ja ammattitautiriskiin sekä yrityksen palkkasummaan. 

Näin palvelemme sinua ja yritystäsi

Näin palvelemme sinua ja yritystäsi

Me Fenniassa haluamme auttaa sinua jo yrittäjäurasi alkutaipaleella ja olla mukana viemässä yritystäsi menestykseen. Asiantunteva palvelutiimi, monipuoliset palvelukanavamme, riskikartoitus ja laaja yhteistyöverkostomme auttavat sinua yrittäjyyden eri vaiheissa.

Yrittäjäasiakkaana hoidat vakuutus- ja vahinkoasioitasi helposti Oma Fennia -verkkopalvelussa tai puhelimitse. Voit halutessasi asioida myös palvelukonttoreissamme. Päivittäisten vakuutus- ja vahinkoasioiden hoidosta vastaavat alueelliset palvelutiimit.

Yrityksen riskikartoitus

Asiakkuutesi alkuvaiheessa selvitämme yhdessä kanssasi yrityksesi omaisuuden ja toiminnan riskit sekä henkilöriskit, jolloin voimme tarjota sinulle riskien mukaan räätälöidyn vakuutusturvan ja myös hyödyllisiä neuvoja riskienhallintaan. Saat muun muassa laskelmat sosiaaliturvasi tämän hetkisestä tasosta sekä keskeisimpien vakuutusten hinnoista.

Vakuutusturvan ajantasaisuuden voit tarkistaa vuosittain Oma Fennia -verkkopalvelussa.

Käytännön apua vahingon sattuessa

Vahinkotilanteissa tarjoamme avuksesi useita yhteistyökumppaneittemme kanssa tuottamiamme palveluja:

 • FenniaHoitaja varmistaa pääsysi parhaaseen mahdolliseen hoitoon tapaturman tai sairauden yllättäessä. Terveysalan ammattilainen antaa puhelun aikana neuvoja terveyteesi liittyvissä asioissa ja huolehtii ajanvarauksesta puolestasi. 
 • Saat tarvittaessa hoidettua autosi hinauksen mihin vuorokauden aikaan tahansa. Pelkkä puhelinsoitto hinauspalveluumme riittää.
 • Tuulilasin korjauksissa voit viedä autosi suoraan yhteistyökumppanimme korjaamoihin, jotka laskuttavat paikkakorjauksissa suoraan Fenniaa.

Etuja Suomen Yrittäjien jäsenille

Suomen Yrittäjien jäsenenä saat etuja yrittäjän ja työntekijöiden henkilövakuutuksiin, yrityksen omaisuuden ja toiminnan vakuutuksiin, ajoneuvojen sekä kodin ja perheen vakuutuksiin. 

Katso tästä tarkemmin Suomen Yrittäjien jäsenten vakuutusedut

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet avuksesi tyypillisimpiä aloittavan yrittäjän vakuutusturvaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Milloin pitää ottaa yrittäjän eläkevakuutus YEL?

Sinun tulee ottaa itsellesi YEL-vakuutus, kun

 • olet 18-67-vuotias yrittäjä (myös sivutoimiset)
 • yrittäjätoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
 • työtulo on vähintään 7 645,25 euroa vuonna 2017
 • työskentelet yrityksessäsi.

YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan aloittamisesta. Vakuutus kannattaa järjestää kuntoon heti, sillä maksut peritään takautuvasti yrittäjätoiminnan alkamisesta lukien ja myöhässä otetusta vakuutuksesta peritään korkeampi maksu. Myöhässä otetusta vakuutuksesta peritään laiminlyöntikorotusta.

Mihin YEL-työtulo vaikuttaa?

YEL-vakuutuksen tarkoitus on varmistaa yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva. YEL-työtulon määrä vaikuttaa suoraan siihen, millaista eläkettä ja sosiaaliturvaa saat.

YEL-työtulon perusteella määräytyvät yrittäjän eläke, KELAn sairauspäiväraha sekä myös äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat.

Miten määritellään YEL-työtulon taso?

Yrittäjä määrittelee itse työtulonsa tason. Eläketurvakeskus on määritellyt yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa eri toimialoille ohjeellisen ansiotason, jota käytetään apuna eläkeyhtiössä työtulon oikeaa tasoa tarkistettaessa.

 • Työtulon on vastattava sellaista palkkaa, joka olisi kohtuudella maksettava, jos tilallesi palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen työntekijä tai sitä korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan tekemääsi työtä.
 • YEL-työtulo ei välttämättä vastaa rahapalkkaa. Saatat esimerkiksi verotuksellisista syistä ottaa palkan pääomatuloina.

Eläketurvakeskuksen ohjeet työtulon määrittämiseksi

Mitkä ovat yrityksen pakollisia vakuutuksia?

Yrityksen pakolliset eli lakisääteiset vakuutukset riippuvat yrityksen toimialasta ja toiminnasta.

 • YEL-vakuutus on pakollinen 18-67-vuotiaille yrittäjille, joiden yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja jotka työskentelevät yrityksessään.
 • Jos yrityksellä on työntekijöitä, pitää työnantajan vakuuttaa heidät TyEL-vakuutuksella ja tapaturmavakuutuksella (pakollinen työajan vakuutus), joka antaa turvaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta.
 • Jos yrityksellä on ajoneuvoja, on niille otettava lakisääteinen liikennevakuutus.
 • Yrityksen toimialasta riippuen pakollisia vakuutuksia voivat olla myös esimerkiksi potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus.

Yrittäjän kannattaa täydentää pakollisten vakuutusten antamaa turvaa tarpeen mukaisilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla, esimerkiksi yrittäjän ja työntekijöiden tapaturma- ja sairausvakuutuksilla sekä yrityksen omaisuuden ja toiminnan vakuutuksilla.

Mitä vakuutuksia pitää olla jos palkkaan työntekijän?

Kun yrittäjä palkkaa työntekijän työsuhteeseen, pitää hänen vakuuttaa työntekijä lakisääteisellä työeläkevakuutuksella (TyEL). Tämä takaa työntekijälle työeläketurvan.

Työntekijän tapaturmavakuutus (pakollinen työajan vakuutus) on osa työntekijän työsuhteeseen kuuluvaa sosiaaliturvaa. Vakuutus kattaa työpaikalla, työssä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat ja työstä aiheutuvat ammattitaudit. Työnantajan on otettava pakollinen vakuutus työntekijöilleen, jos hän maksaa palkkoja yli 1 200 euroa kalenterivuoden aikana. Raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen, ei siis työntekijäkohtainen.

Työntekijän ryhmähenkivakuutus otetaan ja maksu peritään työtapaturmavakuutuksen yhteydessä.

Pitääkö yrittäjällä olla tapaturmavakuutus?

Yrittäjä ei kuulu pakollisen työajan vakuutuksen piiriin, vaan yrittäjän on huolehdittava itse tapaturma- ja ammattitautiturvasta. Fenniasta saat yrittäjän tarpeisiin suunnitellun vakuutusturvan:

 • Yrittäjän tapaturmavakuutus on tarkoitettu yrityksessä yrityksessä työskentelevälle ja YEL-vakuutetulle yrittäjälle. Vakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-ajalla ja se turvaa erittäin kattavasti.
 • Työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle on oikea ratkaisu silloin, kun haluat vakuuttaa vain työaikasi ja sinulla on YEL-vakuutus.
 • Täysajan tapaturmavakuutus tarjoaa lisäturvaa työ- ja vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien varalta.

Lue lisää yrittäjän tapaturmavakuutuksista

Mitä yrityksen toiminnan vastuuvakuutus korvaa?

Yrityksen toiminnasta voi aiheutua toiselle henkilöön, omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa, jonka yritys on velvollinen korvaamaan.

Vahingonkorvausvelvollisuus on aina yllättävä kustannus ja voi aiheuttaa yritykselle vakavia taloudellisia seurauksia. Tätä riskiä voi osittain kattaa vastuuvakuutuksilla, ja toiminnan vastuuvakuutus onkin tarkoitettu jokaisen yrityksen perusvakuutukseksi.

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan yrityksen toiminnassa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja ja niihin suoraan liittyviä varallisuusvahinkoja, joista yritys voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen perusteella Fennia

 • selvittää yrityksen korvausvastuun
 • huolehtii vahinkoneuvotteluista ja korvaa vahingon vakuutussopimuksen mukaisesti tai
 • puolustaa vakuutuksenottajaa korvausvaatimusta vastaan ja hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin.

Lisätietoa vastuuvakuutuksesta

Mistä aloittava yrittäjä saa neuvoja ja apua?

Seuraavat tahot tarjoavat kattavasti tietoa ja palveluja aloittavalle yrittäjälle.

Suomen Yrittäjät  

Uusyrityskeskus  

Yritys-Suomi  

Ely-keskus  

Patentti- ja rekisterihallitus  

Verohallinto  

Finnvera  

Tekes

Yrittäjän starttipaketti

Yrittäjän starttipaketti

Valitse tarvitsemasi turva, laske hinta ja osta vakuutus verkossa.

Laske hinta ja osta

Tietoa vakuutuksista

Yrityksen vakuutukset

Tutustu tarkemmin yrittäjän ja yrityksen vakuutuksiin.

Lisätietoa vakuutuksista

Vahingon sattuessa

Vahingon sattuessa

Meiltä saat asiantuntevaa apua vahingon sattuessa.

Yrityksen vahinkopalvelut

 Tulosta