Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Övriga skador
 • Ersättning av rättegångskostnader

Ersättning av rättegångskostnader

Sök ersättning på Mitt Fennia

Sök ersättning för rättegångskostnader genom att fylla i en rättskyddskadeanmälan på Mitt Fennia när en tvist eller ett brott ska behandlas i domstol. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id.

Om du är jurist eller advokat och du fyller i skadeanmälan åt din huvudman, vänligen gör anmälan på skadeanmälningsblanketten för

rättsskyddsärenden
.

Så här går handläggningen av rättsskyddsärendet smidigare

Handläggningen av ärendet kan inledas först när du har lämnat in alla uppgifter som vi behöver. Några tips om hur handläggningen av ditt ärende går snabbare.

Notera att vi inte ger juridisk rådgivning, utan endast behandlar rättegångskostnader i tviste- och brottmål.

1. Beskriv utgångsläget

Ge en noggrann redogörelse över vad tviste- eller brottmålet gäller.

2. Lämna in nödvändiga bilagor

En typisk orsak till att handläggningen av en skadeanmälan drar ut på tiden är att nödvändiga bilagor saknas. Lämna alltså in alla bilagor som är väsentliga för att reda ut skadan.

Fundera på om något av följande har ett samband med skadan och bifoga dem till din anmälan:

 • dokument, av vilka specificerade krav framgår

 • dokument, av vilka skriftligt bestridande av krav, yttrande om meningsskiljaktighet eller annat bestridande av ärendet tydligt framgår

 • avtal, räkningar och andra dokument som hör till ärendet.

3. Ge fullmakt till ditt ombud

Ge din advokat eller jurist fullmakt.

Behöver du hjälp?

Vid behov hjälper vår skadetjänst dig att fylla i skadeanmälan. Den är öppen mån-tis 9-17 och ons-fre 9-16

Du kan också lämna in anmälan om rättsskyddsskada per e-post till

.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd