Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Digital tillgänglighet
 • Tillgänglighetsutlåtande för Mitt Fennia för privathushåll

Tillgänglighetsutlåtande för Mitt Fennia för privathushåll

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande av organisationen Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Tillgänglighetsutlåtandet gäller Mitt Fennia för privathushåll och
upprättades den 21 september 2020. Tillgänglighetsutlåtandet publicerades den 22 september 2020.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående organisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven.

För den här nättjänstens del åberopar vi oproportionell
börda. Fennia förnyar som bäst sina nättjänster, och det skulle leda till
oskäliga kostnader att göra tillgänglighetsändringarna i nuvarande Mitt Fennia.

Försäkringsdokument som finns i tjänsten förnyas för att
vara tillgängliga senast i april 2021. Till övriga delar görs inga
tillgänglighetsändringar. Mitt Fennia för privathushåll förnyas före utgången av 2023, och den nya tjänsten görs tillgänglig.

Det senare nämnda innehållet är inte tillgängligt av följande orsaker:

Försummelse att följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
306/2019. Lagen gäller webbplatsen från och med den 23 september 2020.

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven:

 1. Sidornas title-rubriker har inte markerats. (WCAG 2.4.2)

 2. Sidans delar har inte angetts i kod. (WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.1)

 3. Tjänsten saknar en fungerande länk för att hoppa direkt till innehållet. (WCAG 2.4.1)

 4. Rubriker har inte markerats som rubrik. (WCAG 1.3.1)

 5. Användningen av tabellrubriker varierar i tabellerna. (WCAG 1.3.1)

 6. Tabeller har använts för att ordna upp blankettfält och för fokusordningen, vilket gör det svårare att få ett grepp om helheten med skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

 7. Den som använder skärmläsare får ingen information om att sidan byts i tabellen. (WCAG 3.2.2)

 8. På webbplatsen finns mycket grafik som inte har beskrivits med text. (WCAG 1.1.1)

 9. Det finns brister i kontrasten mellan text eller element och deras bakgrund. (WCAG 1.4.3)

 10. Vissa visuella element går inte att förstora snyggt, då bara texten förstoras till 200 % större än normalt. (WCAG 1.4.4)

 11. Alla element har inte en synlig indikator för tangentbordsnavigering. (WCAG 2.4.7)

 12. Vissa objekt på webbplatsen kan inte användas om man bläddrar på sidorna med skärmläsare och piltangenter. Länkarna kan nås med tab-tangenten. I dessa motsvarar koden inte objektens visuella presentationssätt. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

 13. På sidan Ny anmälan flyttas fokus inte alltid till knappen Gå till anmälan efter förteckningsmenyn. (WCAG 2.4.3)

 14. På sidorna används dragspelselement, och skärmläsaren får inte information om deras roll eller om elementet är öppet eller stängt. (WCAG 4.1.2)

 15. På sidorna finns t.ex. länkar till svenskspråkiga dokument, vars språk inte har angetts. Därför läser skärmläsare de svenska dokumenten som om de vore på finska. (WCAG 3.1.2)

 16. På tjänsten finns blankettfält som samlar in användarnas person uppgifter, men det exakta ändamålet med dessa har inte definierats. (WCAG 1.3.5)

 17. Alla blankettfält har inte fältetiketter och fältetiketter har inte alltid kopplats ihop på rätt sätt. (WCAG 3.3.2)

 18. Blankettelement som utgör grupper har inte markerats rätt i kod. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)

 19. Alla obligatoriska fält har inte markerats. (WCAG 3.3.2)

 20. På sidan för kontroll av skadeanmälningar används en passiv knapp för att gå vidare som respons på att alla obligatoriska uppgifter inte har fyllts i. Därför ges felmeddelanden inte på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)

 21. Anvisningar som gäller fel i blankettfälten är placerade under blankettfälten och uppgifterna har inte kopplats ihop med motsvarande element i kod. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

 22. Det finns brister i Pdf-filer. T.ex. har språket inte definierats, HTML-rubriknivåer har inte använts, bilder saknar textmotsvarighet och tabellrubriker har inte definierats. Läsordningen motsvarar inte heller alltid den visuella läsordningen. Det går inte att skriva
  in uppgifter i blankettfälten på skadeanmälningar med hjälp av skärmläsare. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.1.1, 4.1.2)

 23. Användaren blir automatiskt utloggad när tidsgränsen nåtts. (WCAG 2.2.1)

Följande innehåll och/eller funktioner i registreringstjänsten för fordon uppfyller inte tillgänglighetskraven:

 1. Brister i användning av landskoder: den övre balken och huvudinnehållet har inte markerats. (1.3.1)

 2. Brister i markeringar i balken som anger hur blanketten framskrider. Balkens text eller markeringen i kod ger inte samma information som layouten.
  (1.3.1)

 3. Elementet har inte namngetts. (4.1.2, 1.1.1)

 4. Nuvarande fokus har inte markerats. (1.3.1)

 5. Läsordningen följer inte logiken i innehållet. (1.3.2)

 6. Länkarna i balken saknar textinnehåll eller textmotsvarighet. (2.4.4, 1.1.1)

 7. Brister i kontrasten mellan text och bakgrund (övre balkens gröna länk mot vit och grön bakgrund. (1.4.3)

 8. Uppgifterna i infoikoner är inte tillgängliga med tangentbord eller hjälpmedel, en del av informationen är inte synlig för användare av mobila enheter. (2.1.1, 4.1.2, 1.4.10)

 9. Tabell för val av fordon.

 10. Rubriken har inte markerats som rubrik. (1.3.1)

 11. Tabelluppställningen har inte markerats som tabell, och betydelsen av kolumner och deras rubriker framgår inte när man bläddrar i tabellen med skärmläsare. (1.3.1)

 12. Valknapparnas etiketter är bristfälligt kopplade till uppgifter (1.1.1, 4.1.2)

 13. Etiketternas innehåll beskriver inte valknappens betydelse (fordonets försäkringsnummer). (2.4.6)
  Basuppgifter

 14. Innehållets struktur (rutor) och rubriker framgår inte av markeringen (1.3.1)

 15. Tabelluppställningen har inte markerats som tabell, och betydelsen av kolumner och deras rubriker framgår inte när man bläddrar i tabellen med skärmläsare. (1.3.1)

 16. Valknapparna saknar etiketter (1.1.1, 4.1.2)

 17. Passivering av knappen Fortsätt har inte markerats. (1.3.1)
  Registrering

 18. Vissa blankettelement saknar etiketter eller så har de inte kopplats till blankettfälten. (1.1.1, 4.1.2)

 19. Det går inte att mata in datum med tangentbord eller hjälpmedel, eftersom textfältet är av typ endast läs. (2.1.1)

 20. Kalenderknappen vid datumtältet saknar textmotsvarighet och den har inte markerats som knapp. (1.1.1, 1.3.1, 4.1.2)

 21. När en ny ägare läggs till på blanketten hoppar tangentfokus till början av blanketten. (3.2.2)

 22. När en ny ägare läggs till på blanketten gör ändringen av tangentfokus att data laddas upp automatiskt, att ett eventuellt felmeddelande visar och att pekaren flyttas, vilket gör det svårt att gå till blankettens slut med tangentbord eller skärmläsare. (2.1.2, 3.2.1)

 23. När fordonets innehavare tas bort öppnas en dialog för att säkra åtgärden och när dialogen stängs flyttas pekaren till slutet av sidan. (2.4.3)

 24. Det är svårt att lägga märke till felmeddelanden, eftersom de visas högst upp på blanketten. (3.3.1)
  Godkännande

 25. Innehållets struktur (rutor) och rubriker framgår inte av markeringen (1.3.1)
  Förslag och bekräftelse – PDF-filer

 26. Läsordningen motsvarar inte innehållets logiska ordning. (1.3.2)

 27. Rubriker har inte markerats som rubrik. (1.3.1)

 28. Bilden saknar textmotsvarighet. (1.1.1)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Beskriv den på feedbackblanketten.

Tillsynsmyndighet

Ge feedback till oss som upprätthåller webbplatsen om du lägger märke till tillgänglighetsbrister på sidorna. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats (tillganglighetskrav.fi) beskrivs det hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(snabel-a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.
Vi erbjuder hjälp åt användare, för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga.
Du kan använda den här elektroniska blanketten för att beställa material i tillgänglig form.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor